Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte:  4. desember kl. 19:00 
«Juletallerken».

 

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før.  Jakt & Fjellsport står for utleie, Bookingtelefon: 909 48 518. Leieren og alle som skal være med må være medlemmer av Grenland Sportsfiskere, eller ha betalt en tilleggssum for ikke medlemmer. Døgnprisene gjelder fra mandag kl 09:00 til fredag kl. 14:00. Helgepriser fra fredag kl 14:00 til mandag kl. 09:00. Ved døgnleie skal nøklene leveres tilbake senest kl. 14:00 siste leiedag.

Fiskesport
NR. 3 - 2018 • 46. ÅRGANG

REDAKTØRENS SPALTE (Fiskesport)

HVA SKJER?


Tirsdag 4. desember kl. 19:00 Medlemsmøte i hovedforeningen. «Juletallerken».

Medlemsmøtene holdes i Gjerpen Menighetshus,
Håvundveien 11, 3719 Skien (ved Gjerpen Sykehjem).

Kjempe honnør til Akershus Energi AS (Skotfoss)

Akershus Energi AS har nå bestilt ny fiske-teller med video lik den i Klosterfossen for Skotfoss.

Kommer til jul og skal monteres i vinter. Blir klar til sesongen 2019. 

Flott julegave...

Da vi slo leir ved Rypetjønn, på Sauheradfjella, natt til 27. mai var det en utrolig flott kveld.

Sola gikk ned som en «stolpe- eller pilar-solnedgang» denne kvelden, leste jeg hos «meterologene på Yr» da jeg kom hjem.

Det var flere som hadde spurt om fenomenet på nettsiden. «Stolpen» dannes vanligvis i cirrusskyer, når iskrystallene er små horisontale plater som ligger i samme retning, i følge YR.

Det er bare å konstatere – ja, det var vakkert!

Tekst og foto: T. Chr

Ikke nå igjen!

Det hadde begynt å bli lite ved på Ørjebu, og med all veden på ”Huset”, skulle det tilsynelatende være greit å få ordna med frakt av en del sekker opp til denne hytta. Jeg hadde avtalt med Finn Sigurdsen at han skulle kjøre opp et henger-lass mandag morgen, før jeg og kompisen skulle komme etter.

Finn kjørte opp med en ”haug-ogtredve” ved-sekker på morgenen. Vi dro av gårde nordover midt på dagen og passerte Finn i bil på vei nedover uten at han så oss. Vi lurte litt på at det hadde tatt lang tid, men tenkte at det var tilfeldigheter.

På stikkveien ned til hytta ser vi raskt at ikke alt er som det skal. Stabelen med ved lå langt oppe i bakken, mens veien var
en ruin etter det voldsomme høstregnets herjinger. Og det er ikke så mange år siden en beverdam hadde gjort det samme og masse grov pukk var blitt kjørt på for å reparere skaden. En del av pukken var nå langt nede i skogen, og veien var overhodet ikke farbar.

Vi forsto at stakkars Finn S, som var alene, hadde måttet tømme hengeren for overhode å komme tilbake, opp på veien. Med ustabilt høstvær, ønsket jeg ikke at veden skulle bli liggende. Jeg kunne hentet trillebår, men det hadde nok ikke vært lettere. Så flere planer ble omgjort.

Undertegnede var, av ulike grunner, den eneste som kunne bære, så det tok over tre dager å frakte ved-sekkene, en etter en,
til sammen nesten ni kilometer, og like langt tilbake for å hente ny. Stønn! Men vi fikk da veden i hus, og da vi kom ned til byen varslet vi ”Jakt og fjellsport” og skogsjefen til Løvenskiold (som alt visste om problemene). Men det ble en fryktelig slitsom tur.

Og til slutt en liten moralpreken: Gi beskjed til hytteansvarlig om slike ting med en gang turen er avslutta. Det er ikke greit å lese i hytteboka, fra siste leietakere om problemet, når ingen beskjed er gitt til hytteansvarlig!

Tekst: Torgeir Torgersen
Foto: Torgeir Torgersen og Kjell E. Hustad

Grenland sportsfiskere på mersmak-festivalen

Også i år var Grenland Sportsfiskere til stede på Mersmak. En fin stand med laksbasseng fylt med store laks som var ”lånt” fra den ene laksetrappa – særlig ungene syntes det var spennende.

Laksebassenget er alltid populært.

De ble fortalt at det var ”glade lakser”, for de visste at de snart skulle slippes løs i vannet igjen. På toppen fikk en del med seg at laksen spratt ute i elva ved siden av fontenene.

Tekst: Torgeir Torgersen.
Foto: T. Chr.

Mange var nysgjerringe på GS sine tilbud til medlemmer – og flere av dem meldte seg inn.

Verving av nye medlemmer var en viktig aktivitet på standen, med tilbud om gratis medlemskap ut året. Over 80 medlemskap ble tegnet, så vi får håpe på at de fleste fortsetter medlemskapet neste år. Uansett- rekord på Mersmak.

Så det er viktig at foreningen er synlig der mange mennesker dukker opp.

Den årlige finne-klippinga/merkinga
på ”Dammane”

En årlig foreteelse i Grenland sportsfiskere, er klipping av fettfinnene på settefisk på anlegget vårt med det offisielle navnet Telemark settefisk, for å se forskjell på ”vill” fisk og settefisk. Telemark settefisk har avtaler med en rekke av selskapene med kraftkonsesjon, der det i konsesjonsbestemmelsene inngår krav om fiskeforvaltning. Dette gir gode inntekter til foreningen.

Så også i år skulle det klippes, i alt 82000 fisk, hvorav 16000 laks. Og samme gjengen stiller opp år etter år. Godt voksne herrer (og i år også en dame!), mange med gode briller på nesa, sitter og ordner jobben. En ordner frakt fra gammelt bassen, bedøvelse og til en gjeng rundt bordet som klipper før videre transport til nytt basseng.

Og god lunsj blir det! Tidvis med den nydelige ertesuppa til Olav Eriksrød. Og til til historier og annen preik, blir det også…

Tekst og bilder: Torgeir Torgersen

Vi startet opp i Skien tilbake på tidlig 90-tallet, med andre ord langt fra nyopprettet.Vi er en liten aktør, men betydelig aktør og mener derfor vi har anledning til å yte større og mer personlig service enn de store konkurrentene. Service er svært viktig for oss og vi ønsker at alle våre kunder skal ha den beste opplevelsen hver gang de besøker en av våre to avdelinger.

Vi byr gjerne på en kaffe når du kommer innom. Vårt mål er at alle skal ha en hyggelig handel og se frem til det neste besøket hos oss, enten det er for å se utvalget eller bare for å fortelle om en ny villmarksopplevelse.

Dette er Jakt og Fjellsport og du kan forvente den beste service hver eneste gang.

Nøkler til
hytter og båter

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se siden hyttesøknad søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens ( Jakt og Fjellsport) åpningstid mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00).
Vi har egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.Utenom åpningstid kan nøkler leveres i postkassa i døra på butikken.

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn,Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet.
Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode
hender, og fungerer til alles tifredshet.

ETT AV VÅRE VANN

Dauskott-tjønna på sørsiden av Sondalsfjellet i Åslimarka. Det er ei lita tjønn med vannareal på ca. 4 mål. Den ligger 716 m.o.h. og mangler både tilløp og avløp. Det er myr rundt mesteparten av tjønna med noe fjellskog i nord-østre del.

Det er ingen lett veg hit, så det enkleste er å komme seg til Sommerseter og gå derfra over myrene. Navnet oppstod da elgjegeren fra Sauherad, Anton Isaksen (f.02.010.1895 – d.25.10.1978) og en kompis var der på elgjakt. Jakten var nok ulovlig, siden Anton ikke var særlig nøye på hvor grensene gikk.

De kom på en elg og Anton løsnet et skudd, men elgen sprang videre. Da hørtes et nytt skudd – fra kompisen.

Dette irriterte Anton, som spurte hvorfor han også skjøt på den samme elgen. «Jeg ville gi den dauskottet», svarte han. «Det kunne du ha spart deg», sa Anton. «Den elgen finner vi garantert nede ved tjønna». Og Anton hadde helt rett. Elgen lå død nede ved vannkanten. Siden ble tjønna bare kalt «Dauskott-tjønna».

Anton skjøt også bjørnen ved Nonsknatten 01.05.1923.

Gordon

Jeg har fisket der flere ganger etter at vi kalket og satte ut fisk. Likevel har jeg aldri hverken sett eller fått fisk her. Er tjønna fisketom?
Isen legger seg 25.10 – 01.11 og den forsvinner 15.05 – 20.05.

LEIE HUSET VÅRT?

Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagret i underetasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre ned med bil og båt henger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunker og redskap. Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.


Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:
Olav Eriksrød, tlf 995 55 849
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140
Toralf Hauge, tlf 411 84 357

GS-husets adresse:
Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

Fiskesport har utvidet redaksjonen...

F.v Bjørg Aas, Terje Christiansen, Unni Rui Hauge, Torgeir Torgersen, Finn Sigurdsen, Alf Jensen og Trond Eriksrød. Hege Johnsen var forhindret fra å møte. Redaktøren var bak kamera.

Nytt av året er den fantastiske responsen vi opplevde da vi etterlyste damer som kunne ønske å forsterke en redaksjon som i en årrekke har vært preget i all hovedsak av menn. I en tidligere leder har undertegnede etterlyst kvinnelige medarbeidere for å få en større bredde ved produksjonen av «Fiskesport».

Responsen var overveldende, og som redaktør og leder for denne gjengen kan jeg forsikre alle om at dette er pålitelige og kompetente medarbeidere med en flott innstilling. Ser vi dette fra et historisk perspektiv, er dette nytt i GSsammenheng.

Tre nye damer skaper en bedre kjønnsfordeling enn vi noen gang har hatt i dette utvalget. Det skal vi sannelig være stolte av.

Tekst/Foto: Kjell E. Høiby

UTVALGSMØTER GIR GS EN STØDIG KURS

To ganger i året møtes alle utvalgslederne på GS-huset. Der blir viktige hendelser evaluert og alle fremlegger sitt respektive utvalgs status. Her får man tid og mulighet til å gå i direkte dialog med andre ledere, noe som er svært viktig for foreningens fremdrift. Dette er medlemmer med svært mye ansvar og likeledes mange dugnadstimer.

Hvert eneste utvalg er viktige bærebjelker i en organisasjon som forvalter store verdier og huser mer enn 1800 medlemmer. Møtene ledes av vår formann Bjørn Erik Eik som også her har en stor og viktig rolle.

Tekst og foto: Kjell Erik Høiby.

Fiskemuligheter i Skien kommune!

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere). https://www.grenland-sportsfiskere.no/

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

GRASROTANDELEN

I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrotmidlene på tippekortet ditt. Har du ikke tippekort,så utsteder de det for deg i butikken.

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE