Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Medlemsmøte: 

Årsmøtedato er satt til 1. Juni. Da vil det bli avholdt uansett.
Vi håper det kan holdes som vanlig, men skjer det endringer blir det elektronisk.   Bjørn E. Eik - Leder

 

Gjestemedlemskap gir deg ikke rett til å leie hytte eller båt, kun være med og overnatte som gjest på hyttene våre.

HUSK 10. MAI! 

10 mai er søknadsfristen på Hardangervidda og Åstadtoppen i Bamble til sommeren.

Fluegruppa

De Nasjonale smittevernreglene begrenser dessverre aktiviteter som vi i Fluegruppa bruker å ha på senvinter/vår i GS-Huset. Blir det åpning ift covid-19 blir det fluebinding, men i skrivende øyeblikk (i slutten av februar) ser det mørkt ut...

Skien Fritidspark sier ifra så fort de åpner ift kastetrening innendørs.

Mulighetene for å utøve utendørs aktiviteter som «nærvannsturer», kastetrening på bryggene ved Slettevannet osv, bør være gjen[1]nomførbart med god avstand under «luftige» forhold

Terminliste for vår / forsommer vil bli sendt medlemmene på epost, og lagt ut på GS nettside under «Utvalgene» Fluegruppa.


Terje Christiansen

REDAKTØRENS
(FS) SPALT

GRENLAND SPORTSFISKERE vil takke alle for sitt bidrag gjennom Grasrotandelen.

Din grasrotmottaker GRENLAND SPORTSFISKERE mottok kr 145 511,76 i 2019. Det er midler som bidrar til at de kan fortsette sitt  verdifulle arbeid. Dette har du vært med på! 1,2 millioner andre personer har også valgt seg en grasrotmottaker, noe som har generert hele 698 millioner kroner totalt til Grasrotandelen i 2019.

Mange av Norsk Tippings kunder har fortsatt ikke registrert seg som grasrotgiver. Kjenner du noen, så tips dem gjerne om at de kan støtte GRENLAND SPORTSFISKERE på denne enkle måten.

Klikk på bilde:

NR. 1 - 2021 •
49. ÅRGANG 
Lederen

DUGNADSKORT:

50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget.

HUSK
FANGSTREGISTRERING!

Kultiveringsutvalget i GS utøver årlig utallige dugnadstimer for fiskebestanden i våre vann.

Medlemmer av utvalget bærer tunge bører av ørret i vannposer, ofte til de mest avsidesliggende vann.

Før utsett må det kontinuerlig vurderes om en skal redusere-, øke- eller ikke sette ut ørret. Og i mange vann er det tilvekst i gytebekker – her settes ikke ut fisk, og det utføres tynnefiske i disse gytebekkene.

Grunnlaget for vurderingene av kultiveringstiltak, blir betydelig mer «korrekt» hvis vi sportsfiskere opplyser hvor mange, og i hvilke vann vi fikk fisk. Derfor er det viktig at du leverer inn fangstmeldinger!

T.Chr

Smitteverntiltak under laksefiske i 2021

Husk at generelle råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet også gjelder i forbindelse med laksefiske

 • Ikke reis på fisketur hvis du har symptomer som er forenlige med Korona-smitte.
 • Husk god hånd- og hostehygiene. Unngå å ta deg i ansiktet.
 • Hold god avstand, minimum 1 til 2 meter, til andre fiskere på samme fiskeplass.
 • Fellesutstyr som håver skal desinfiseres etter bruk. Bruk gjerne engangshansker hvis tilgjengelig.
 • Husk at avstandsreglene også gjelder på samlingspunkter som gapahuker, fiskebrygger og desinfiseringsstasjoner.
 • Husk at avstandsreglene også gjelder for fiske fra båt.
 • Ta gjerne med egen hånddesinfeksjon på fisketuren.
 • Hvis du får symptomer på Korona-smitte mens du er på laksefiske må du forlate fiskeplassen og følge veiledning fra helsepersonell.
 • Første fiskedag 01 juni.

  Skitt fiske!

 Skien, 07.04.2021

Vinterstøingene smoltifiserer seg nå på våren.

Vinterstøingene smoltifiserer seg nå på våren og gjør seg klar for tilbakevandringen til havet og møtet med saltvann. Den tilbringer så ett eller flere år i havet før den igjen foretar en ny gytevandring tilbake til elva. Vi har fått tillatelse til å slippe vann på fisketrappene (Mølletrappa) for å gi fisken mulighet til å vende tilbake til havet. https://youtu.be/kTEl1DJtPow


Ål og smolt får egen vannvei forbi kraftstasjonen
Ved Klosterfoss kraftverk i Skien vil vi i år få smolt og ål forbi kraftverket. Det blir tilført vann på anlegget 15. april.

Grenland Sportsfiskere har vært en viktig samarbeidspartner i mange år når det gjelder fiskevandring i Klosterfoss og Skotfoss. De bidrar bl.a til at bildene vi nå tar blir analysert, kategorisert og lagret.


Vi startet opp i Skien tilbake på tidlig 90-tallet, med andre ord langt fra nyopprettet.Vi er en liten aktør, men betydelig aktør og mener derfor vi har anledning til å yte større og mer personlig service enn de store konkurrentene. Service er svært viktig for oss og vi ønsker at alle våre kunder skal ha den beste opplevelsen hver gang de besøker en av våre to avdelinger.

Vi byr gjerne på en kaffe når du kommer innom. Vårt mål er at alle skal ha en hyggelig handel og se frem til det neste besøket hos oss, enten det er for å se utvalget eller bare for å fortelle om en ny villmarksopplevelse. Dette er Jakt og Fjellsport og du kan forvente den beste service hver eneste gang.

Nøkler til
hytter og båter

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se siden hyttesøknad søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens ( Jakt og Fjellsport) åpningstid mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00).
Vi har egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.Utenom åpningstid kan nøkler leveres i postkassa i døra på butikken.

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn,Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet.
Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode
hender, og fungerer til alles tifredshet.

Husk medlemskort når
du skal leie hytte

En viktig medlemsfordel når du er medlem av Grenland Sportsfiskere – er at vi har meget gunstige leieavtaler på våre hytter.  I foreningens budsjett for 2018 er våre hytter subsidiert med til sammen 240.000 kroner. Med ca. 1.300 leiedøgn i året, subsidierer vi hvert døgn vi leier ut hytter med ca. 185 kroner. Så ønsker du å ha valuta for medlemskapet – lei hytter!

Derfor – vis fram medlemskortet uoppfordret når du leier hytte hos Jakt og fjellsport. - Hvis du har glemt å betale, kan du også betale medlemskortet ditt der. Husk også eventuelle gjestemedlemmer.

Finn Sigurdsen

Fisketrappa i Klosterfossen

Fisketrappa i Klosterfossen blir åpnet 01 mai som fast tidspunkt hvert år. Trappa blir åpnet i god tid før fisken (laksen) søker trappa som inntreffer hvert år ved sankthans tider ca. 8 til 12 grader (vanntemperatur i Hjellevannet)

Ny digital fisketeller på Klosterfoss kraftverk 2018

kilde: https://akershusenergi.no/no/vannkraft/vaare-kraftverk/klosterfoss

Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.

Fisketelleren vil gi kunnskap om antall fisk, type fisk, størrelse, når fisken vandrer og om andre forhold som har betydning for fiskevandring, som vannføring, temperatur med mer. Denne kunnskapen er helt vesentlig for å kunne beslutte å gjennomføre tiltak som både er effektive i forhold til fiskevandring, og som er kostnadsmessig forsvarlige.

Ål og smolt får egen vannvei forbi kraftstasjonen
Ved Klosterfoss kraftverk i Skien vil vi i år få smolt og ål forbi kraftverket.
Les mer: https://akershusenergi.no/no/nyheter/aal-og-smolt-faar-egen-vannvei

VAKI fisketeller monteres på hvert av rørene som skal lede fisk gjennom dammen.

         Morten Kraabøl med rød hjelm

Ledeanordninge (bilde høyre side)  for ål og niøye. Rørene skal monteres på bunnen foran turbininntaket. Deretter fylles de med grov stein for å gi hulrom for ål og niøye. Åpningene vendes oppstrøms, slik at de finner veien inn. På nedstrøms side rigges det opp sterk belysning fra 6 lyskastere.

Den nye digitale fisketelleren er en del av konsesjonsvilkårene for Klosterfoss kraftverk. I løpet av 2019 ble det også etablert et gjennomgående rør for utvandring av smolt og ål forbi Klosterfoss.

Grenland Sportsfiskere har vært en viktig samarbeidspartner i mange år når det gjelder fiskevandring i Klosterfoss og Skotfoss. De bidrar bl.a til at bildene vi nå tar blir analysert, kategorisert og lagret.

Du kan lese mer om Klosterfoss og se utfyllende informasjon om fiskevandringen i vassdraget på en ekstern nettside.
For å se informasjon om Klosterfoss og Skotfoss på www.riverwatcherdaily.is må du velge "Norway" fra nedtrekksmenyen under kartet, og velge Klosterfoss eller Skotfoss i oversikten over elver til høyre. Du vil blant annet få informasjon om antall fisk som har passert på en gitt dato, størrelse på fisken og video inne fra fisketelleren.

MEDLEMSKONTINGENTER:

A-medlem .................................kr 520,-
B-medlem .................................kr 200,-
Junior .........................................kr 120,-
Pensjonist (fra 67 år) ................kr 260,-
Familie (Ektepar/samboere
og familie under 20 år) .............kr 730,-

HVORDAN BLI MEDLEM I GS

Du kan bruke hjemmesida vår, www.grenland-sportsfiskere.no,
og der velge å få tilsendt innbetaligskort. Du kan også få med deg
innbetalingskort og betale på egen nettbank på Villmark og Fritid
på Hovengasenteret. Videre kan du betale på settefiskanlegget
vårt (Dammane) på Eriksrød (kontant).
På Jakt & Fjellsport kan de ta imot betaling på vår egen
bankterminal, så det er det raskeste.

VI OPPFORDRER ALLE SOM HAR MULIGHET FOR DET, Å BETALE MED KORT NÅR DERE LEIER HYTTE ELLER PRAM!

HUSET VÅRT

Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagret i under-etasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre ned med bil og båthenger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunker og redskap. Oppholdsrommet har plass til 35–40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

LEIE GS-HUSET?

Ta kontakt med:

Olav Eriksrød, tlf 960 42 767
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140
Toralf Hauge, tlf 411 84 357
GS-husets adresse: Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

Klikk på bildene for å se større utgave:

Fiskemuligheter i Skien kommune!

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere). https://www.grenland-sportsfiskere.no/

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Vi får jobben gjort!

 

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

 • GSs SAMARBEIDSPARTNERE