Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: 
Tirsdag 03.09.2019 - Skitt fiske og god sommer! 

 

Publisert av Dag Natedal

1610 Laks -  1 Oppdrettslaks - 244 Ørret
Oppdatert 06.09.2019 vann temp 16 gr.
Fettfinne-klippet 7
1 pukkellaks

275 Laks -  8 Havniøyer - 505 Sjøørret
Oppdatert 06.09.2019 vann temp 15,7 gr.
20  Pukkellaks
Ikke på nett

856 Laks -  0 Oppdrettslaks - 140 Sjøørret
Oppdatert 06.09.2019 vann temp 15,5 gr.

Pukkellaks søndag 18.08.2019  i  Mølletrappa (Skien)

Anadrome laks og sjøørretfisk i vassdrag

Det er ikke lenger lov til å fiske laks og sjøørret i år!
Sesongen er over! 
Det gjelder selvfølgelig også Bliva/Falkumelva.
Den nedre delen av Telemarks-vassdraget fra Skotfoss
til utløp Skien/Porsgrunnselva

Publisert av Dag Natedal / torsdag 08 august 2019

Lakshølfossen i Seljord

Telemark laksestyres - virksomhet i tiden 1967 - 1992

I sin "Beskrivelse over Sillejords Præstegield" skriver presten Hans Jacob Wille i 1786 at laks ble fisket i Lakshølfossen ved prestegården og at fiskeretten tilhørte presten. Her ble det fanget laks som var 1,5 (ca. 95 cm) alen og veide 14 skålpund (ca. 6 kg).

I juni 1925 skriver Erik H. Skogen fra Bø følgende: "Historien viser at laksefisket i Skiensvassdraget i gammel tid har vært betydelig og en meget ettertraktet herlighet, men at denne til bøndene hørende herlighet i den senere tid, som så meget annet, har måttet vike for industriens interesser.

Da Håkon den gode inndelte kysten i skibrede, gjaldt dette påbud så langt opp i landet som laksen gikk i fossene, og var å betrakte som en skatt på denne herlighet, som vel da var det beste og det første skatteobjekt i landet. Skiensvassdraget ble da inndelt i fire skibreder. Et av disse var Lindheim som omfattet Bø, Seljord, Saude og Hitterdal.

Lakshølfossen i Seljord
Foto: Seljord Sogelag

Laksestyret hadde i 1978 vært i forbindelse med Grenland Sportsfiskere om levering av yngel av laks. Det ble da denne forening som godtok en kobling mellom tilsyn med trappas fysiske tilstand, regulering av vannet til trappa samt stenging av trappa for vinteren og oppsyn med ulovlig fiske. Det skulle ikke bli lettere å få adgang til Unions områder for medlemmer av Grenland Sportsfiskere, og Unions trenering skulle komme til å påføre oss kritikk fra Direktoratet for dårlig stenging med fare for is sprengning av trappa vinters tid. Saken ble omsider ordnet, og vi fikk etter hvert et godt samarbeide med denne forening. En kan i ettertid si at uten dette samarbeide ville arbeidet med laksen i Telemark fått en trang fødsel

Midtsesongevaluering Skienselva 2019

Publisert av Dag Natedal / tirsdag 30 juli 2019


Fiskesesongen for laks 2019 utvides med 15 dager (t.o.m. 15. september) ned-strøms Skotfoss.

Konklusjon:
Det er i 2019 registrert fangst av totalt 658,7 kg laks i perioden 01.06 – 15.07. Det er 34% høyere enn gjennomsnittet de foregående 10 år (492 kg), og den nest høyeste rapporterte fangsten i 10-årsperioden. Totalt 134 laks er registrer i fangsstatistikken for 2019 i perioden 01.06 – 15.07. Gjennomsnittet for siste 10 år er 137 laks i samme periode.

Forventet gytebestand ligger over gytebestandsmålet med henholdsvis 181% for tidlig oppgang, 272% for normalt år og 540% for sein oppgang. 2019 vurderes som et år med normal oppgangstid. Etter forhåndsavtalte tiltak etter midtsesongevaluering utløser dette handlingsalternativ 1 – utvidelse av fisesesongen med inntil 15 dager nedstrøms Skotfoss.

Skienselva elveeierlag har på bakgrunn av midtsesongevalueringen besluttet at fiskesesongen for 2019 utvides med 15 dager (t.o.m. 15.september) nedstrøms Skotfoss.

Skienselva Elveeierlag
v/ Espen Nordstrand
styreleder

Arkivbilde Klosterfossen - Birger Stokkedal

Laksen er en anadrom art. Det betyr at den fødes i ferskvann (en elv), drar på næringsvandring i havet, før den vender tilbake til ferskvann for å gyte. Laksen lever vanligvis mellom fire og åtte år.

Publisert av  Dag Natedal / mandag 29 juli 2019

Første registrert PIT-merket laks tatt i Skiensvassdraget

Lars Roheim er den første som har fanget og registrert en Pit-merket laks som ble Pit-merket i 2018

Merket laks inngår i forskningsprosjekt

PIT-merket smolt fra anlegget til Telemark Settefisk AS (Grenland Sportsfiskere) inngår i forsøk som undersøker generell sjøoverlevelse hos utsatt smolt.

I Skiensvassdraget vil det av og til kunne bli fanget laks som bærer med seg et elektronisk merke ("PIT"-merke). PIT-merket er en ca. 2 cm lang "sylinder" som ligger inne i fisken, i bukhulen. Når en laks som er PIT-merket returnerer til elven etter opphold i havet, kan merket bli detektert av antenner som er montert i fisketrappene Klosterfoss og Mølla, eller det kan bli registrert vha. en skanner som lakseutvalget hos Grenland Sportsfiskere har hvis laksen blir fanget i sportsfisket.

Foto:  Terje Christiansen

Lars Roheim med Pit-merket laks        Foto: Gjert Gjertsen

Publisert av  Dag Natedal / mandag 29 juli 2019


Tekst og foto: Thomas Rønning

I forrige nummer av fiskesport skrev jeg en liten snutt om Stodalstjenn. I den forbindelsen etterspurte jeg også opplysninger om det gamle blikkskuret som står det oppe. Ikke lenge etterpå fikk jeg Søren Sem på tråden, og etter en hyggelig prat fikk jeg informasjonen jeg etterspurte. Hans forklaring kan du lese ette annet sted i dette nummeret av Fiskesport og jeg takker Søren for informasjonen og praten.

Så hadde det seg sånn at redaktør-Kjell lurte på om jeg kunne ta en tur opp og fotografere dette skuret. Og en tur til Stodalstjenn kan man jo ikke avslå så jeg lastet opp fiskeutstyr og kamera pluss litt spise og drikke, og tenkte at jeg kunne like så godt gjøre en tur ut av det. For å komme meg inn i området måtte jeg innom setteanlegget for å hente nøkkel. Der møtte jeg 2 trivelige karer i sin beste alder som ga meg nøkkel og noen instruksjoner om deponering av nøkkel. I det jeg skulle gå så lurte han ene av karene om jeg ikke ville være med å se på de 4 – sommrige ørretene. Da jeg kikket ned i karet begynte fiske foten å gå umiddelbart. Store kilos ørreter kveilet seg rundt hverandre og siden det allerede kriblet i kastearmen kunne jeg ikke komme meg fort nok avgårde.

Vel fremme begynte jeg å gå oppover mot blikkskuret. Jeg la merke til ett «stille» vak like ved land og omtrent der hvor skuret stod. Disse vakene, hvor fiskene bare er oppe og super i seg fluen, bærer som regel bud om grei størrelse og pumpa begynte å gå ganske bra. Fra tidligere erfaring brukte jeg en hvit og rosa sluk med glitter på (flakeserien), en sluk jeg har tatt relativt mye ørret på i Stodalstjenn, spesielt i Mai måned. Jeg tok en sjanse på at fisken svømte nedover mot meg, og tok derfor og kastet bakover for på den måten å forhåpentligvis la fisk og sluk møte hverandre på veien. Første kastet ga ingenting.

Men på andre kastet, utført på samme måte som det første, så smalt det i stanga. Denne var det størrelse på så jeg lot den gå på bremsen en stund for å trøtte den ut og være mer trygg på å lande den. Vel på land veide den 900 g og er ny Luksefjell rekord for undertegnede. I løpet av det neste kvarteret tok jeg en til på 700 g og hadde 2 heftige napp hvorav det ene kom opp fra nedsiden av fjellet jeg stod på idet jeg var på vei til å dra opp sluken. Den kom så fort at jeg skvatt til.Dette var veldig uvanlig til Stodalstjenn å være rakk jeg å tenke før det ble dødt. Helt dødt. Ingen vak, bitt eller napp. Og jeg kunne ikke gjøre annet enn å takke høyere makter for at jeg fikk være på rett sted til rett tid.

Publisert av Dag Natedal / mandag 29 juli 2019

Tekst/Foto: Edvard Straumsnes

Svarte f*** inni mørkeste h****** er
blitt sagt høyt på et spesielt sted i Tvittingen både i 2017 og 2018.

Det var muligens samme fisken som glapp begge gangene. Tidligere i år tok en kompis, jeg og Lemmy (dachs) turen fra Langtjern over til Tvittingen for å fiske. Et napp i Langtjern var alt av aktivitet før vi kom til Tvittingen. Vi fisket oss utover og etterhvert kom vi til det spesielle stedet hvor jeg hadde bannet og svertet de to foregående årene.

Det var litt kronglete å komme ned der med hunden så jeg fortalte kompisen min hvor han burde gå ned å kaste, med litt bismak. Jeg kom ned til vannet 50 m lengre bort hvor det var lettere å komme til med hund i bånd. På det første kastet så jeg noe stort som nappa i wobbleren nesten inne ved land. Nå! Fullt fokus, ingen feil denne gangen, dette kan du, tenke jeg med høy puls.

Bang!! Der satt den på, 2 m fra land. Det ble fult kaos og jeg gjorde alt feil, strammet bremsen for hardt, stramt og slakt snøre om hverandre. Lemmy skjønte tydeligvis at det var i ferd med å gå galt og hoppet ut etter fisken for å hjelpe meg. I panikken greip jeg Lemmy i nakken og heiv stanga i vannet!? Likevel fikk jeg på et vis tak i snøret og røska både fisk og hund på land. Kanskje var dette den samme fisken fra årene før og at god karma hadde fått den til å flytte seg. Og kanskje gikk det bra nettopp fordi jeg gav kompisen mulighet til å ta den. Det kom opp en fin ørret og tryte til i løpet av turen, uten hjelp fra Lemmy.

Gøy med så fin fisk i gangavstand fra hjemmet. Ørret på 1480 og 700 gram. Tryte 450 gram. Mulig det er litt langt mellom de da den avbilda har fiska ca 150 timer i dette vannet

Pukkellaks

Mølletrappa i Skien
Klikk på bilde

Foto: vaki fiske-teller i Møllatrappa (Skien)

Pukkellaks er en art som er uønsket i Norge. Fisken hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet, men ble spredt til nord-norske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland på 60-tallet.

Dag Natedal / fredag 21 juni 2019

Vi sportsfiskere må bli flinke til å... 
sende inn fangstrapporter

Kultiveringsutvalget i GS satte i fjor ut ca. 1640 2-somrig ørret i våre vann. Ørreten ble satt ut kun der det er behov. 2-somrig ørret betyr ørret som har hatt 1 vinter på seg, og de er altså litt over ett år gamle.

Noen tjern og vann har høy bestand av ørret, og i enkelte vann mye abbor. I følgende vann ble det tynnefisket: Sondalsvann, Åslivann, Dølatjønn, Uvann, Holmvann, Stengestad, Fjellvannet og Veslegjuvsjåen. Kultiveringen ble utført med el-apparat, ruser, garn og abborteiner.

Vi sportsfiskere må være flinke til å sende inn fangstrapporter – det gir Kultiveringsutvalget grunnlag for vurdering av hva som bør gjøres i de ulike vann og tjern! Gå inn på www.grenland-sportsfiskere.no, fangstregistrering. Oppgi antall fisk og i hvilket vann.

Terje Christiansen / Finn Sigurdsen

Dag Natedal / fredag 21 juni 2019

GS har en rekke tjern og vann tilgjengelig for fiske. Det er alt for omfattende å gå inn på beskrivelse av alle disse, men her har du noen bildeglimt, og anbefalinger, fra våre områder.

Nær Skien by har du vannene i Vestmarka, vest og nord for Gulset. I enkelte av disse tjern og vann er det også flott ørret! Og, skal du ha med barna for «garantert» fangst, anbefaler jeg Vassdalstjern.

Et område som også er tilgjengelig uten å passere låste bommer, er vannene langs Svanstulveien. Åletjern Nordre, Bevertjern og Fagerli er flotte mål for en ettermiddagstur.

Når du først er på Svanstulveien, og kjører opp til parkeringa, er det mange muligheter innenfor en times gange, eller enda kortere tid hvis du tar med sykkelen! Velene, Venevann, Uvassvatna og mange flere gode fiskemuligheter.

Lengre nord har du vannene på Sauheradfjella og Sondalsfjell. Anbefaler sterkt å besøke Steinbruvann og omliggende tjønner, samt en villmarkstur til Sondalsfjellområdet hvor det er noen «sære» vann med stor ørret i. Når det gjelder størrelsen på ørreten i våre omårder, så er det enkelte vann som huser fisk på mellom en og to kilo...

For all del må vi ikke glemme Fjellvannet og Slettevannet – disse er gode vann med fhv gode fangstmuligheter, som er viktig når du har barn eller nybegynnere med på fisketur! Og, ikke undervurder nevnte vann, de huser enkelte store ørreter også. I Slettevannet kan du fiske fra egen kano, gummibåt, kajakk uten motor.

Enkelte medlemmer «klager» over at flere av våre vann er «utilgjengelige» - men, leier du hytte eller pram får du nøkkel til til respektive veiene, og da er det ofte et «hav» av fiskemuligheter i gangavstand fra hytta.

Studer kart fra våre områder  før du drar på tur – det er spennende, og du møter mer forberedt til turen! Kart fåes kjøpt i bokhandlere og Turistforeningens butikk i Hjellen , Skien.

Fiskeregler, og info forøvrig, finner du på nettsida vår.        Skitt fiske og god tur!

Klikk på bildene under for større versjon: (En stor takk til Terje for flotte bilder og tekst!)

Tekst og foto: Terje Christiansen

Dag Natedal / mandag 10 juni 2019

Vi har vel alle ett stille vann. Det vil si, er dere som meg, har dere antagligvis flere. Disse vannene som av en eller annen grunn har et eller annet tiltalende ved seg. Man kan lengte seg syk på disse under de harde vintermånedene, men når de endelig dukker opp igjen etter en stram vinter, er det nesten som en berusende forelskelse når man møtes igjen.

Stodalstjenn er absolutt ett av mine stille vann. Dette vannet, som av mange feilaktig omtales som Stordalstjenn, besøkte jeg første gang for en 15 års tid siden. Og med en nydelig sommerdag, og en 750 g ørrett på kroken var grunnstenen lagt for ett langt forhold.

Vannet ligger innbydende til langs veien til Blokkvann og er lett å finne. Ta inn ved Grønnsjø mot Horta-området og følg så bare veien rett frem (uten å ta til Horta) til du får ett vann på venstre side.

Venstresiden av vannet er farbart med ett par flotte utkastplasser og det er en flott liten bålplass/ oppholdsplass ca 100 m fra veien. Skal man fiske på hele vannet må man leie båten som følger med vannet. Etter å ha fisket mye her så kan jeg si at snittstørrelsen er relativt høy og kvaliteten på fisken er super. Dog er den ikke lett å fange selv om det vaker ganske bra på vannet. Det er også observert relativt stor fisk i vannet og da spesielt på høyre side av vannet hvor man kun kommer til med båt.

For bærinteresserte er det meget godt med blåbær i området, og nesten ingenting slår vel følelsen man får på en solfylt dag, når man kan fiske og spise blåbær om hverandre.

Jeg må også fortelle om en spesiell hendelse jeg hadde her med guttungen for noen år tilbake. Han var på denne tiden veldig opptatt av alt som kunne fly, og under en av turene til Stodalstjenn hørte jeg helikopterdur i det fjerne. Jeg sa til guttungen at hadde vi flaks ville helikopteret komme i nærheten av oss så vi kunne se det, og se det skulle vi jammen meg få. Etter kort tid dukket helikopteret opp, kun ett par meter over trærne, og fløy rett over hodet på meg og guttungen. Det «styrtet» inn mot fjellet på andre siden før det plutselig

dro opp og vippet over fjellet på motsatt side. Nå har jeg jo avtjent min verneplikt og kjente igjen flygingen som taktisk flyging, men jeg må si jeg stusset over at det ble gjennomført der. Uansett, en artig opplevelse for far og sønn.

Det er også ett blikkskur ett stykke opp på venstresiden av vannet. Det er fallferdig og bærer preg av å ha stått der lenge. Har prøvd å forhøre meg om dette skjulet og hørt alt fra at det er brukt av skogsarbeidere, jegere eller Elg-Johansen, til at det er fra krigens dager. Har du noen opplysninger om hva dette skjulet ble brukt til er jeg interessert i informasjon. Ta eventuelt kontakt med Fiskesport for videreformidling.

 

Foto: Ine Therese Realfsen, Thomas Rønning
Tekst: Thomas Rønning

Alle 3 fisketrapper nedstrøms Skotfoss er nå i full drift

Dag Natedal / torsdag 06 juni 2019

Det har nå blitt montert Vaki fisketeller med video registrering i samtlige fisketrapper nedstrøms Skotfoss.

Skotfosstrappa

Klosterfosstrappa

Mølletrappa (Skien)

Klosterfoss Trappa er oppe og går på nett. Når det gjelder Skotfoss og den nye Mølletrappa i Skien, jobber vi nå med å få koblet opp på nett hos Vaki. Fisken blir allikevel registrert og filmet i alle tre trappene, vi mangler kun å få koblet opp mot server hos Vaki på Island. 

Tekst: Dag Natedal
Foto: Sverre Revhaug og Dag Natedal

Unngå Gyrosmitte - Desinfiser

Dag Natedal / lørdag 01 juni 2019

Varianter av Gyrodactylus salaris, som er dødelige for laks, er påvist på laksunger i flere norske vassdrag. For å redusere parasittenes utbredelse og mulighet for spredning, har det blitt gjennomført kjemiske behandlingstiltak i mange norske elver.

Langs elvene finner du desinfiseringsutstyr. Bruk det! Kampen mot Gyrodactylus salaris er ennå ikke over.

Før du fisker i en elv, må du desinfisere fiskeutstyret. Dette er viktig for å unngå smitte av den dødelige parasitten Gyrodactylus salaris. Gyro dør i saltvann, men kan overleve på vått fiskeutstyr (jakker, fluer, kanoer, sluk, plastposer, vadere osv.) i mange dager. Det er derfor utrolig viktig at du som fiskere og alle andre som utøver vannsport i elvene våre desinfiserer utstyret hver gang du bytter elv. I Norge har mesteparten av smitten blitt spredd gjennom utsetting av smittet fisk i nye vassdrag. Husk at det er ulovelig å sette ut fisk et annet sted enn der du har fanget den. Med den økende mengden sykdommer i oppdrettsindustrien, er det viktigere enn noen sinne å desinfisere. Virkestoffene i desinfiseringsvesken dreper også andre parasitter og smittestoffer som du kan ha kommet borti, f.eks gjennom fiske etter rømt oppdrettslaks.

Dette må du huske på:

 • Ikke flytt fisk mellom vassdrag
 • Ikke vask eller sløy fisk andre steder enn der du fanget den
 • Ikke slå ut vann i andre vassdrag enn der du hentet det (vannflasker osv)
 • Desinfiser alt fiskeutstyret før bruk
 • Båter, kajakker, kano, flytemadrasser og annet må også desinfiseres eller være helt tørt før det flyttes

Desinfiseringen skjer med et preparat som heter Virkon-S i en 1% oppløsning.  Dette skader ikke klær eller fiskeutstyr.

RADIOMERKING AV LAKS OG SJØØRRET I SKIENSVASSDRAGET

Dag Natedal / lørdag 01 juni 2019

I sommer vil det bli radiomerket laks og sjøørret ved fisketrappene i Skiensfallene slik at fiskens vandringer oppover i vassdraget kan følges. Radiosenderen legges inne i fisken mens antennen vil stikke ut og henge på siden av fisken.

 • Skulle du få en radiomerket fisk ønsker vi at du avliver den og leverer senderen tilbake til Grenland Sportsfiskere.
 • Hvis fisken ikke avlives men settes tilbake i elva, vil vi gjerne ha beskjed om dette så raskt som mulig slik at vi kan komme og finne ut hvilken fisk som ble fanget.
 • Når den radiomerkede fisken er meldt inn vil den ikke telle på døgnkvoten som tilsammen er to fisk.
 • Kontaktpersoner hos Grenland Sportsfiskere er:
  Dag Natedal: 950 63 393 - Kai Nordbø: 915 52 788 og
  Morten Stensrud: 911 42 791

Bevegelsene vil bli registrert automatisk av loggestasjoner ved Myren og ved Skotfoss mens resten av vassdraget vil bli overvåket ved at fisken peiles fra bil og båt.

Resultatene er viktige for å studere til hvilke deler av vassdraget fisken vandrer og for å vurdere hvor godt fisketrappen ved Skotfoss fungerer.

Prosjektet er et samarbeide mellom Akershus Energi, Skagerak Kraft, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark,
Grenland Sportsfiskere, Universitetet i Sørøst-Norge og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Ny fisketrappa i Skien - Mølla

Dag Natedal / fredag 31 MAI 2019 - Skitt fiske i morgen 01. juni

Vaki riverwatcher

Tirsdag denne uka monterte vi den nye fisketelleren i Mølletrappa. Telleren fungerer som planlagt når vi testet den. Vannhastigheten gjennom telleren er ifølge montøren helt optimal. Fine videobilder også. Nå gjenstår å få montert en veggsvingkran med talje slik at telleren kan tas opp og rengjøres og vedlikeholdes. Blir levert i begynnelsen av juni. 


Tusen takk til alle som var delaktig i montering av Vaki riverwatcher i Mølletrappa denne dagen.

Klikk på bilde

Tekst og foto: Espen Nordstrand Landbruksrådgiver

 

 

Dag Natedal / torsdag 23 MAI 2019

Grenland Sportsfiskere har kjøpt seterretten
der  hytta ligger på Svanstul

Oppe på Svanstul ligger ei hytte som GS har leid i mange år.  Fra gammelt av ble den kalt «Sundebua».

Utover høsten 2018 var GS i forhandlinger om å overta seterretten på denne eiendommen. Å kjøpe en seterrett er ikke det samme som å handle gård og grunn slik mange kanskje tror. Det handler først og fremst om å ha råderett over det respektive området og fiskerett i de nærliggende vanna, der vi fra før av har leid. Med denne retten følger også hytta og skjulet som GS nettopp har hatt en stor dugnad på.

Det å overta en seterrett er en intrikat og kompleks sak som gjerne må gå via advokater og jurister.

Det har, etter sigende, vært en ryddig og grei prosess der Bjørn Erik Eik og Halvard Brenne har deltatt på GS`s vegne. Forhandlingene var ferdige sent i desember 2018 og papirene ble tinglyst 13.12. som noe av det siste Grenland Sportsfiskere foretok seg dette året. Adressen er Svanstulvn. 1182 – 3721 Skien. GS retter en stor takk til Guri Sunde for alt hun har bidratt med ved dette skiftet.


Tekst: Kjell E. Høiby
Foto: Arne og Arnhild Hagen

Dag Natedal / torsdag 23 MAI 2019

Ruben Alexander Pettersen holdt
spennende foredrag om kalking,
PH-verdier og aluminium i fiskevann

Mange av våre medlemmer møtte opp for å høre hva Ruben A. Pettersen hadde å si om dette brennaktuelle temaet etter at vi tidligere hadde besøk av Per Ø. Gustavsen som doserte over samme tema.

Det er ingen stor hemmelighet at disse to er noe uenige i forhold til hvorvidt det bør kalkes, hvor mye det bør kalkes og likeledes hvilke skadevirkninger høye PH-verdier har på våre respektive fiskevann.

Ruben A. Pettersen har lang fartstid i NIBIO – Norsk Institutt For Bioøkonomi.

Tekst/foto: Kjell E. Høiby

Han har også arbeidet for NIVA, Veterinærinstituttet og Norges Jeger og Fisk.

Han regnes som en av de store kapasitetene på sitt fagområde og det var mange som fikk stille han relevante spørsmål om dette temaet

Han var klar på at det i realiteten var aluminium som var fiskedreper nummer en. Han kritiserte måten vannprøver i dag tas på, siden dette i hovedsak skjer ute i vann og ikke i bekker. Det kan være enorme avvik dersom man sammenligner, fortalte Pettersen. 

Han påpekte også at høy PH gir mindre aluminium som dreper fisk ved å ødelegge gjellene. Han viste også til at dårlige forhold i bekkene gjør at gytefisk, gjerne de som gyter for andre gang, ikke orker å slite seg opp elva, tilbake til gyteplassen. Dette fører til småfallen fisk og det som på folkemunne kalles «tusenbrødre». Han vektla også at det er svært viktig med mangfold der man setter ut egenprodusert eller kjøpt fisk.

Informasjon fra NORCE LFI, Grenland Sportsfiskere og Telemark Settefisk AS
om registrering av PIT-merket laks i Skiensvassdraget. Regnes ikke med på fiskerens døgnkvote på 2 stk. laks som kan fiskes pr. dag

Laks kan inneholde et PIT-merke

I Skiensvassdraget vil det av og til kunne bli fanget laks som bærer med seg et elektronisk merke ("PIT"-merke). PIT-merket er en ca. 2 cm lang "sylinder" som ligger inne i fisken, i bukhulen. Når en laks som er PIT-merket returnerer til elven etter opphold i havet, kan merket bli detektert av antenner som er montert i fisketrappene Klosterfoss og Mølla, eller det kan bli registrert vha. en skanner som lakseutvalget hos Grenland Sportsfiskere har hvis laksen blir fanget i sportsfisket.

Foto: Terje Christiansen (behandlet i Photoshop Dag Natedal)

Merket laks inngår i forskningsprosjekt

PIT-merket smolt fra anlegget til Telemark Settefisk AS (Grenland Sportsfiskere) inngår i forsøk som undersøker generell sjøoverlevelse hos utsatt smolt. Lignende forsøk foregår i flere andre vassdrag i Norge (herunder Årøyelva, Vosso, Modalselva, Eidfjordvassdraget, Suldalslågen, Årdalsvassdraget i Ryfylke og Drammensvassdraget). Forsøkene utføres av NORCE LFI med bidrag fra miljømyndigheter, kraftselskap og med praktisk hjelp fra Grenland Sportsfiskere og elveeiere. Det er dermed svært viktig å få registrert all PIT-merket laks.

Registrering av merket laks

Når en laks fanget i Skiensvassdraget sløyes, er det viktig at bukhule og innvoller kontrolleres. Hvis et PIT-merke blir funnet, må det tas vare på for senere skanning. Det kan evt. legges i skjellkonvolutten.
Ta kontakt med Lakseutvalget hos Grenland Sportsfiskere for å levere inn PIT-merke, registrering og eventuelt skanning av laksen etter fangst.

For Skiensvassdraget:

PIT-merkete lakser som registreres, regnes ikke med på fiskerens døgnkvote på 2 stk. laks som kan fiskes pr. dag. De kan derfor beholdes i tillegg til andre laks fiskeren måtte få. De som registrerer merkete lakser deltar også i trekning av en premie etter fiskesesongen.

Takk for medvirkningen med å innlevere PIT-merkete!
Grenland Sportsfiskere og Telemark Settefisk AS

Fiskesport


NR. 1 - 2019 • 47. ÅRGANG

(Lederen)
REDAKTØRENS SPALT

Klikk på bilde:

GRASROTANDELEN

I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrotmidlene på tippekortet ditt. Har du ikke tippekort,så utsteder de det for deg i butikken.

DUGNADSKORT:

50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget

I fjor høst (2018) har Fluegruppa, med god hjelp av Morten Stensrud og Bjørn Erik Eik, lagt ut kaste-brygger på Slettevannet.

Morten Stensrud og Bjørn Erik Eik stilte opp med traktor og henger.

Bryggene ble lastet ut på stranda ved badeplassen, og derfra måtte vi ro, og padle, de noen hundre meter opp til odden hvor de ligger. Moringer og kjettinger, samt noe støpearbeid, er utført for å holde bryggene i posisjon. Veien ned til bukta er også ryddet for løvskog. Det gjenstår også å legge ut noe fyllmasse for å kunne gå ut til brygga.

Bryggene skal brukes til kastetrening for grenene «Ørret-, sjøørret- og laks lengde».

Til våren skal tau med lengdemål legges ut begge retninger fra brygga, slik at en kan kaste etter
«riktig» vindretning.

Foto: T. Chr. og Morten Stensrud

Bryggene på plass i Slettevannet!

Her «bukserer» vi brygga på plass etter en hard padletur!

Husk medlemskort når
du skal leie hytte

En viktig medlemsfordel når du er medlem av Grenland Sportsfiskere – er at vi har meget gunstige leieavtaler på våre hytter.  I foreningens budsjett for 2018 er våre hytter subsidiert med til sammen 240.000 kroner. Med ca. 1.300 leiedøgn i året, subsidierer vi hvert døgn vi leier ut hytter med ca. 185 kroner. Så ønsker du å ha valuta for medlemskapet – lei hytter!

Derfor – vis fram medlemskortet uoppfordret når du leier hytte hos Jakt og fjellsport. - Hvis du har glemt å betale, kan du også betale medlemskortet ditt der. Husk også eventuelle gjestemedlemmer.

Finn Sigurdsen

Vi startet opp i Skien tilbake på tidlig 90-tallet, med andre ord langt fra nyopprettet.Vi er en liten aktør, men betydelig aktør og mener derfor vi har anledning til å yte større og mer personlig service enn de store konkurrentene. Service er svært viktig for oss og vi ønsker at alle våre kunder skal ha den beste opplevelsen hver gang de besøker en av våre to avdelinger.

Vi byr gjerne på en kaffe når du kommer innom. Vårt mål er at alle skal ha en hyggelig handel og se frem til det neste besøket hos oss, enten det er for å se utvalget eller bare for å fortelle om en ny villmarksopplevelse.

Dette er Jakt og Fjellsport og du kan forvente den beste service hver eneste gang.

Nøkler til
hytter og båter

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se siden hyttesøknad søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens ( Jakt og Fjellsport) åpningstid mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00).
Vi har egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.Utenom åpningstid kan nøkler leveres i postkassa i døra på butikken.

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn,Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet.
Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode
hender, og fungerer til alles tifredshet.

LEIE HUSET VÅRT?

Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagret i underetasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre ned med bil og båt henger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunker og redskap. Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.


Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:
Olav Eriksrød, tlf 995 55 849
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140
Toralf Hauge, tlf 411 84 357

GS-husets adresse:
Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

UTVALGSMØTER GIR GS EN STØDIG KURS

To ganger i året møtes alle utvalgslederne på GS-huset. Der blir viktige hendelser evaluert og alle fremlegger sitt respektive utvalgs status. Her får man tid og mulighet til å gå i direkte dialog med andre ledere, noe som er svært viktig for foreningens fremdrift. Dette er medlemmer med svært mye ansvar og likeledes mange dugnadstimer.

Hvert eneste utvalg er viktige bærebjelker i en organisasjon som forvalter store verdier og huser mer enn 1800 medlemmer. Møtene ledes av vår formann Bjørn Erik Eik som også her har en stor og viktig rolle.

Tekst og foto: Kjell Erik Høiby.

Fiskemuligheter i Skien kommune!

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere). https://www.grenland-sportsfiskere.no/

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

 • GSs SAMARBEIDSPARTNERE