Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: Tirsdag 06 nov. 
Ha en god høst alle sammen og skitt fiske!

 

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før.  Jakt & Fjellsport står for utleie, Bookingtelefon: 909 48 518. Leieren og alle som skal være med må være medlemmer av Grenland Sportsfiskere, eller ha betalt en tilleggssum for ikke medlemmer. Døgnprisene gjelder fra mandag kl 09:00 til fredag kl. 14:00. Helgepriser fra fredag kl 14:00 til mandag kl. 09:00. Ved døgnleie skal nøklene leveres tilbake senest kl. 14:00 siste leiedag.

Fiskesport
NR. 2 - 2018 • 46. ÅRGANG

REDAKTØRENS SPALTE (Fiskesport)

HVA SKJER?

Det er ikke medlemsmøter i GS i juli og august.

MERSMAK-festivalen 24.–25. august.
GS har stand på «Utmarka vår». Kom innom og få info om foreningen og våre fiskeområder.

«Kom deg ut-dagen» 2. september
på Svanstul. GS info om foreningen, og fiske for barna.

Tirsdag 4.september kl. 19:00 Medlemsmøte
i hovedforeningen. Ingen foredrag.

Tirsdag 2. oktober kl. 19:00 Medlemsmøte
i hovedforeningen.

Tirsdag 6.november kl. 19:00 Medlemsmøte
i hovedforeningen.

Medlemsmøtene holdes i Gjerpen Menighetshus, Håvundveien 11, 3719 Skien (ved Gjerpen Sykehjem).

DUGNAD MED TYNNE-FISKE I IDYLLISKE FJELLVANNET FORTSETTER I ÅR IGJEN. HAR DU LYST TIL Å DELTA?

Fjellvannet blir mer og mer populært, og kvaliteten på ørreten blir bedre. For syvende år på rad fortsetter vi med kultiveringsarbeidet i dette populære vannet, og vi er nå i gang med forberedelser til høstens tynnefiske.

1. Tidsperiode
Tidsperioden dette vil foregå er fra ca. 1. oktober til ca. 1. november. (Sannsynligvis mest oppgang av fisk fra ca. 10. oktober.) Vi satser på å bruke lørdager evt. søndager og helst en dag midt i uka. Men på grunn av at dette arbeidet er særdeles væravhengig så vil det måtte justeres underveis. Arbeidet blir vanskeligere jo mer vann det går i bekkene. Samtidig er vi avhengig av en viss vannføring for at fisken går opp bekkene for å gyte. Vi vil jobbe ut fra følgende aktivitetskalender:

Tynnefiske i Fjellvannet planlegges følgende helger og ukedager:

. .

2. Selvstendige arbeidslag
Hvert lag bør bestå av 3 – 5 personer. På grunn av utstyrsbegrensning (vadere, el. apparater, hover etc.) må innsatsen spres litt. Derfor må også alt lånt utstyr leveres tilbake til GS umiddelbart etter endt arbeidsøkt. Man trenger ikke å ha tilknytning til noe lag på forhånd. Hvis du har tid og lyst så er det bare å gi beskjed så organiserer vi lagene. I fjor høst deltok til sammen 27 personer, hvorav 9 elever fra friluftslinja ved Gjemsø u. skole. I år håper vi det blir flere. 

3. Trenger du noe utstyr for å delta?
GS har tilgjengelig og låner ut vadere og hover. I tillegg er det viktig å kle seg med varmt tøy. Tynnefiske er dugnad som er spennende og morsomt, og vi har det hyggelig sammen. Lurer du på noe, ønsker mer informasjon og er dette noe du har lyst til å være med på, så ta kontakt. Velkommen skal du være.


Interesserte kan henvende seg til Sten-Åge Egeberg, mob. tlf. 99 23 93 94
E-post: nestleder@grenland-sportsfiskere.no 

Eventuelt kontakt Tor Erling Løvstad, tlf. 95 70 49 59 eller Torodd Moen, tlf. 35 53 57 32 / 98 04 79 05 

Tekst: Sten-Åge Egeberg  -  Foto: Terje Christiansen

April-måned var en hektisk måned på Åstadtoppen. Vi brukte mer enn 300 dugnads timer, og til sammen var det 15 stykker som deltok i større og mindre grad.

Det var 4 oppgaver vi konsentrerte oss om: Nytt gulv i gangen, en stor del av terrassen, legging av takvann og drensrør og gjenfylling av oppgravde masser, samt vasking av gardiner, gulver, sengetøy med videre etter sjauinga.

På ganggulvet gikk vi helt til bunns, det vil si vi gravde ut fyllmasse som vi brukte på plenen på utsida.

Tekst og foto: Finn Sigurdsen

Så var det bjelker, stubbloftbord, isolasjon, plater og gulvbelegg. Så nå «gynger» ikke gulvet lenger.

En stor del av terrasse fundamentene var gjort tidligere, men nå kunne vi legge selve terrassen, og foreløpig kan vi tilby en terrasse på omkring 40 m2 med verdens vakreste utsikt. Østsida av terrassen får vi skifte ut til høsten.

En veldig viktig detalj var å få gravd ned takvann og drensrør slik at hytta ikke ble liggende i ei grop lenger, flere dager med vinkelsliper løste dette, en flott jobb! Alt dette gjorde at vi hadde store jordhauger på utsida, og nå prøver vi å lage plen. Så kanskje ungene til neste år kan ligge i telt her?

Da håper vi riktig mange har koset seg på hytta i sommer.

Det er mye varme i god ved

Den fantastiske dugnadsånden vi har i GS

All den veden som er stablet på utsiden av GS- Huset på Eriksrød vitner om en gigantisk innsats fra våre medlemmer. Her har det vært aktivitet i flere uker og svært mange dugnadstimer er nedlagt i dette vedberget. 

Sent og tidlig har iherdige sjeler saget, kuttet, kløvet og pakket ved i sekker. Når alle sekkene har ligget til tørk en stund, så blir lassene fraktet med bil og tilhenger til de hyttene som har veiforbindelse. Resten fraktes med bandvogn vinterstid, ofte av de samme folkene som har nedlagt hundrevis av arbeidstimer for at folk skal kunne fyre med knusktørr hard-ved når hyttene er kalde.

Vi har produsert mellom 1000 og 1100 sekker til hyttene våre, forteller Finn Sigurdsen. Den fantastiske dugnadsånden vi har i GS er helt nødvendig for å klare noe slikt. Så nå kan høsten og vinteren bare komme. Vi er godt forberedt.
Tekst/foto: Kjell E. Høiby

Fluegruppa fortsatte  også i år kultiveringa av elva – viktig for å holde ørretbestanden i sjakk så det ikke blir enda fler småfisk. I hovedsak foregår tynnefisket i fluesona.

Siden oppstart på kultiveringen er det tatt ut 3116 fisk, hvorav 1609 på stang! Dessverre er det nok en del «mørketall» da ikke alle leverer inn fangstrapport – så antall ørret på stang er nok en del høyere.

Per Øivind Arnesen er ivrig bruker av elva – «det er jo hyggelig med ei så flott elv, hvor en kan ta med seg kaffe og fluestanga rett nordafor byen», sier Per Øivind – og, han er en effektiv fluefisker som resulterte 54 ørret i 2017 !

T. Chr.

Noen av våre fisker

Det er av noen satt spørsmålstegn om settefisk vil klare seg i «villmarka» - vann og tjern, etter å ha vokst opp i noen grønne glassfiberkar et par sommmersesonger hvor de er blitt fòret opp.
Først en avklaring – settefisk fra Telemark Settefisk er 1.generasjons avkom etter stedegen villfisk som er stryket for rogn og melke. Det blir IKKE alet videre fra settefisk.
Selv har jeg fisket i Totak i 15år, og fått en del ørret som har vært satt ut som to-somrige fisker fra stedegen stamme.

Felles for disse fiskene er at de har vært i svært god kondisjon og ser ut til å ha «lært seg» å fange mat i «villmarka». Og, ja – de gir skikkelig fight på fiskestanga!
Når jeg har renset ørretene har jeg sjekket mageinnhold – menyen er allsidig, alt fra stingsild, smårøye, vann- og landinsekter. Dette har de altså «funnet ut av» etter en trygg «hybeltilværelse» i barndommen...

Tekst og foto: Terje Christiansen

Fagerlitjern 19. juli 2017

Fagerlitjern 19. juli 2017

Jeg fikk tips om et nytt tjern jeg kunne prøve å finne. Det er billigere for meg å finne steder i nærområdet, enn å finne nye steder i NAFs veibok.

Jeg dro avsted, med kart i bilen. God beskrivelse av hvor jeg skulle parkere hjalp meg. Stien var fin å gå, litt steinete et stykke. Midt i stien sto en barlind. Ikke ofte jeg ser dette treet.

Vannet kom tilsynet. Lyngen blomstret, Nøkkerosene glimtet hvitt her og der. En bål plass dukket opp, selv om jeg ikke skulle fyre, så slo jeg meg til der. Et funn av et sted. En perle i nærområdet som jeg aldri har visst om !!!! Utrolig. Dagen bare ble borte. Selv om jeg tidligere i sommer stiftet bekjentskap med denne flåtten, hindret det meg ikke i å strekke kroppen ut i lyngen. Middagsluren ble tatt horisontalt.

Fisken vaka, (fiskestang neste gang) fuglene holdt kjeft. Stillheten var ubeskrivelig. At jeg kan oppleve en slik dag, gjør meg ydmyk. Ikke alle er forunt en slik opplevelse. Derfor sendes takken til skaperverket som har skapt en slik perle, og en takk til den som tipset meg. Tusen takk...

Tekst og foto: Bjørg Aas


Håp om å få laksen
tidligere opp i VassdragetOppgang Skotfoss i perioden:
09.06 til 09.07 2014 - 2018

2018: 151 Laks
2017: 30 Laks
2016: 7 Laks
2015: 43 Laks
2014: 29 Laks

Laksen har mange hindre for å nå gyteplassene øverst i vassdraget her i Telemark, blant annet Bø-elva. Laksetrappa i Klosterfossen har fungert
bra, men laksen forserer ikke trappa før
vanntempen når ca. 11–12 grader.

Foto: Dag Natedal - Skotfoss august 2017

Nå som den nye fisketrappa ved Mølla i Skien sentrum er i drift har laksen mulighet til å forsere første hinder opp i Hjellevannet, og opp til Skotfoss, tidligere i sesongen.

Neste hinder for laksen er trappa opp i Norsjø. I vinter har det vært reparasjoner/ombygging av damluka nærmest laksetrappa. Akershus Energi har i den forbindelse omgjort terskelen til damluka slik at en kan lede «lokkevann» mot lakstrappa. Ved å åpne damluka «på gløtt», sammen med montering av en «ledeplank», vil dette skape strøm og fart i vannet ved innhoppet til trappa.

Det har foregått omfattende arbeider på damluka i hele vinter.

Ved å lede «lokkevann» mot innhoppet til laksetrappa, kan det bidra til økt oppgang, og da laks i øvre del av vassdraget tidligere i sesongen. (det vil bli økt vannmengde når «ledeplank» er montert).

Så, ved ovennevnte tiltak bør det øke muligheten for at flere lakser forserer trappa opp i Norsjø – og at laksen kommer tidligere opp i øvre deler av vassdraget.

Tekst og foto: Terje Christiansen

GS Fluegruppa på fellestur

Fluegruppa hadde i helga fellestur til en av våre hytter – "Ørjebu".

Hytta har en beliggenhet som gir fiskemuligheter rett utenfor hytta – Ørjevann / Bustul og Håkastulelva.

På kveldstid fisket noen i Håkastulelva – ble tatt en del småfisk, men også enkelte penere 
ørreter. I følge fiskerne bet knotten også bra...

På lørdag tok vi bilene og kjørte opp til "tømmerlegga" (parkeringa til Blekktjønn-hytta).
Derfra gikk vi stien mot Steinbruvann.

Til tross for tropevarme , og tørke som i "Gobi-ørkenen",
hadde døgnfluene sansannsynligvis klekket dagen før da vi kom opp
til Steinbruvann. Det var "1000-vis" av små døgnfluer i bjørker og
kratt – finner ikke helt ut hvilken art. (Liten ca.krok18 og to haletråder).

Det var gunstig at disse døgnfluene blåste utover vannet i perioder, og jammen klekket det ikke
noen store vår-fluer også, – så "lunsjen" var dekket for ørretene!

Det ble tatt 6 ørret fra 520 gr til 620 gram ( noen satt ut), samt en del mindre fisk som ble satt              ut. Først tok de fleste ørretene døgnflue-imitasjonene, og så "våknet" de opp for de klekkende vår-fluene.                          Imitasjoner av disse fanget
også fisk. Noen fisket nært land innunder busker og kratt med hell, andre utpå odder hvor ørreten tok langt ute, men også helt inne ved land hvis en var litt forsiktig å ikke "buse ut".

 

Tekst og foto: © Terje Christiansen

NM i fluekasting, Holmendammen ,Oslo 26.-27.mai

 

 

Bjørn Knutslid, konsentrerer seg om å plassere flua midt i blinken.

GS stilte med fire fluekastere under NM. Fra venstre: Terje Christiansen, Mikael Blomberg, Bjørn Knutslid og Gari Aikio

31 deltagere stilte opp på NM -og nivået er høyt, så en 12.plass eller bedre er en flott prestasjon i dette «selskapet». Marginene er små ift «opp eller ned» på lista! Noen få poeng mer i presisjon gir betydelig bedre plassering, og en meter «fra eller til» i lengdeøvelsene endrer plasseringen betraktelig. Variasjon i vindforhold er også noe kasterne må mestre.

Grenland Sportsfiskere stilte med: Gari Olavi Aikio, Bjørn Knutslid, Terje Christiansen og Mikael Blomberg.

Det ble konkurrert i følgende øvelser: «Ørret-presisjon», Ørret-lengde», «Sjøørret-lengde» og «laks-lengde». De seks beste i innledende runder går videre til finale, -og i finalen kan «alt skje...»

Bjørn Knutslid kastet 37m i «sjøørret-lengde», det ble 7.plass, kun en halv meter fra finale!
Gari Aikio kastet 35,50m i «sjøørret-lengde» , flott 10.plass,  to meter fra finale.
Terje Christiansen, fikk 8.plass i «ørret-presisjon».

Mikael Blomberg –  har virkelig «våknet fra vinterdvalen» . 40,50m i «sjøørret-lengde» ble sølvmedalje, og formidable 60,50m i «laks-lengde»,  ble gull!  Og som vinner sammenlagt, alle fire øvelsene, ble han Norgesmester – gratulerer!

Resultatet av øvelsene «ørret-presisjon» og «sjøørret-lengde» var satt opp til «Kongepokal».
Der vant Vidar Næss, fra Tønsberg.

Idrettspresidenten,  Tom Tvedt, var til stede og delte ut pokal og medaljer.I august er det VM- fluekasting i England  - blir spennende å se hva de norske utøverne får til der!

For resultater: se www.castingforbundet.no 

Foto og tekst: Terje Christiansen

LEIE HUSET VÅRT?

Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.
Ta kontakt med:
Olav Eriksrød, tlf 995 55 849 - Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140 - Toralf Hauge, tlf 411 84 357
GS-husets adresse: Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

 

Fiskesport har utvidet redaksjonen...

F.v Bjørg Aas, Terje Christiansen, Unni Rui Hauge, Torgeir Torgersen, Finn Sigurdsen, Alf Jensen og Trond Eriksrød. Hege Johnsen var forhindret fra å møte. Redaktøren var bak kamera.

Nytt av året er den fantastiske responsen vi opplevde da vi etterlyste damer som kunne ønske å forsterke en redaksjon som i en årrekke har vært preget i all hovedsak av menn. I en tidligere leder har undertegnede etterlyst kvinnelige medarbeidere for å få en større bredde ved produksjonen av «Fiskesport».

Responsen var overveldende, og som redaktør og leder for denne gjengen kan jeg forsikre alle om at dette er pålitelige og kompetente medarbeidere med en flott innstilling. Ser vi dette fra et historisk perspektiv, er dette nytt i GSsammenheng.

Tre nye damer skaper en bedre kjønnsfordeling enn vi noen gang har hatt i dette utvalget. Det skal vi sannelig være stolte av.

Tekst/Foto: Kjell E. Høiby

HORTA - NOEN DAGER I AUGUST 2017

Flott ørretfangst fra kveldsfiske i Horta.

Så ble det Horta som ble tredje GS-hytte jeg valgte å leie. Værmeldinga var gunstig. Kjørte litt feil, og kom til Stodalstjern. Snudde der, og fant veien til Horta. Ren og koselig hytte denne gang også. Utsikten fra verandaen var flott, noe ødelagt av disse ande skyte-plattingene som var plassert i mengder ute på vannet. Sola skinte, og det ble en nydelig ettermiddag.

Gikk en liten tur mot Høgvollane. Plukket litt blåbær og bringebær så jeg hadde til brødskiva. Prøvde meg litt med markstanga, men her trengs opplæring og øvelse !!! Sukk.. Kvelden gikk med til kabal, kryssord, lesing og litt skriving.

Våknet onsdag til pluss 8, overskyet, nesten vindstille vær. Deilig med frokost på verandaen kl 08.00. Gikk en tur på blåmerket sti mot

Svanstul. Det skulle være Svanstul-løp helgen etter, så stien var mer enn godt merket. Jeg fant Østre og Vestre Hortatjern, men ikke noe fiskevak der. Hørte andejaktskudd bak meg. Kom tilbake til hytta, spiste , og sov litt. Siden jeg hadde lest at Belatjern hadde en veldig gammel dam, spaserte jeg ned dit og fikk tatt bilder av den. Da jeg skulle ta bilde av Dølatjern, kom det en bil derfra. Reidar Stulen, Per Nykås og en dame hadde vært på bærtur. Det ble en liten prat med dem. Så måtte jeg opp til Hortaseter, der jeg heller aldri hadde vært. På setervollen traff jeg Hallvard Brenne med frue som hadde hytte der. De bød på kaffe. Ruslet tilbake til hytta, leste litt og spiste.

OG så kom Per N. kjørende og lurte på om jeg ikke ville ut med båten !!!!!! Han hadde vel fått med seg at jeg hadde
trøbbel med å frigjøre båten for kjettinger og sånn. Kjerring, som jeg er.. Han hadde oter og annen fiskeredskap, og vi rodde til det ble mørkt. Greit at jeg ikke hadde rodd oter siden jeg var 15 år. Startet med å ro, men Per skjønte snart at armene mine var bedre egnet til å holde oteren. Ikke et slag mens vi rodde til andre sida av vannet. Dette så unektelig dårlig ut.

SÅ hadde jeg napp. Halte inn, krok for krok. Helt inn til båten. Bruk håven, sa eksperten, men ivrig som jeg var , løftet jeg opp snøret for å får fisken over i båten. Vips, så slapp den, og svømte rolig videre . Ut i friheten. Dårlig krok, sa otereieren. Det ble flere napp, og jeg hadde fått en lærepenge. Aldeles ubeskrivelig deilig å ro slik på stille vann. Skravlet om fortidens ungdom og felles kjente. Fikk tre pene ørreter, og mange nesten. Tror han
lo av meg, innimellom, men moro var det. En kaffekopp før han dro hjemover i nattemørket. Jeg fikk beholde alle tre !! Godt med snille mennesker.

Dagen etter var jeg glad jeg hadde esla meg tidlig hjem. Stillheten ble brutt da 20 biler og desto fler folk og bikkjer kom og skulle på andeslakt. De sto med bikkjer og ladde geværer helt inntil hytteverandaen!!!! Jeg vasket meg ut av hytta, og holdt på å tømme vaskebøtta i hodet på en jeger. Det var godt å komme hjem. En flott hyttetur.... igjen...

Tekst og foto: Bjørg Aas

ÅRSMØTE 20.FEBRUAR 2018

Styret 2018, foran fra venstre: Harald W.Jensen, Bjørn Terje Hansen, Magne Myrvang, Morten Stensrud, Sten Åge Egeberg, leder Bjørn Erik Eik, Roger Johnsen, Arne Goberg, Per Ivar Eidem og Torodd Moen. (Robert Bærulfsen, var ikke til stede).

Bjørn Erik Eik (Leder) takket Torodd Moen for sekretær-vervet han hadde utført i en årrekke!

Magne Myrvang ble valgt som dirigent for Årsmøtet. Årsberetninger, regnskaper, kontingenter og budsjett ble vedtatt. Alf Jensen savnet informasjon i Årsberetningen til Hovedforeningen om at kontraktene / fisket i Åslimarka var fornyet med 10 nye år.

Terje Christiansen gjorde Styret, før Årsmøtet, oppmerksom på at kontingenten for «A-medlem + ektefelle / samboer», er høyere enn «Familiemedlemskap». Magne Myrvang orienterte om at dette var en glipp ved forrige kontingenfastsettelse. I forlengelsen av dette ønsket Styret å øke kontingenten for «Familie» med kr.20,- fra 2019.

Torodd Moen ønsket å trekke seg etter mange års tjeneste som sekretær, og ble valgt som 2.vara til Styret.
Ny sekretær er Per Ivar Eidem.

Medlemmene fulgte nøye med på gjennomgang av Årsmøte-dokumentene.

Valg av medlemmer til de ulike vervene i foreningen foregikk uten motkandidater, og det var noen medlemmer som ikke hadde hatt verv før som ble valgt – flott.

Tekst og foto: Terje Christiansen

UTVALGSMØTER GIR GS EN STØDIG KURS

To ganger i året møtes alle utvalgslederne på GS-huset. Der blir viktige hendelser evaluert og alle fremlegger sitt respektive utvalgs status. Her får man tid og mulighet til å gå i direkte dialog med andre ledere, noe som er svært viktig for foreningens fremdrift. Dette er medlemmer med svært mye ansvar og likeledes mange dugnadstimer.

Hvert eneste utvalg er viktige bærebjelker i en organisasjon som forvalter store verdier og huser mer enn 1800 medlemmer. Møtene ledes av vår formann Bjørn Erik Eik som også her har en stor og viktig rolle.

Tekst og foto: Kjell Erik Høiby.

Oppklaring rundt  bruk av påhengsmotorer i våre vann

Jeg traff i sommer en kar som lå på Grantjønnhytta. Han hadde spurt ledende folk i GS om de som brukte påhengsmotorer på Eiangen egentlig hadde lov til dette. Etter sigende fikk han intet svar på sitt spørsmål, og som gammel formann kunne jeg fortelle at det er ulovlig. Jeg skal her fortelle litt om lover og regler for påhengsmotorer i utmark:

Eiangen er, ved full vannstand, 1800 mål stort. Ved lavvann ca. 1775 mål. For å ha lov til å bruke påhengsmotor, skal vannets samlede areal være på minst 2000 mål. Dette gjelder også elektriske påhengsmotorer. Som seriøs forening kan vi ikke uten videre gi tillatelse til å bryte loven. De fleste som likevel bruker motorer der oppe gjør altså dette ulovlig. GS har ikke noen råderett der oppe og kan da heller ikke legge seg opp i dette.

I våre vann er det sett ulovlig bruk av elektrisk påhengsmotor i Horta, Dølatjønn, Røyvannet og Slettevannet.

Elektriske påhengsmotorer er underlagt de samme restriksjoner som vanlige påhengere. Hvis man likevel skal bruke slik redskap i vann med areal under 2000 mål, skal det foreligge tillatelse fra både grunneier og kommune eller Fylkesmannen.

I Fjellvannet var det tidligere forbudt med alle typer påhengsmotorer selv om vannarealet er 4 378 mål.

Et tillegg i loven sier at verdifulle friluftsområder kan vernes for  dette gjennom nevnte  autoriteters avgjørelse.

I Fjellvannet kan man nå bruke el-motor.

Gordon

Fiskemuligheter i Skien kommune!

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere). https://www.grenland-sportsfiskere.no/

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

GRASROTANDELEN

I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrotmidlene på tippekortet ditt. Har du ikke tippekort,så utsteder de det for deg i butikken.

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE