Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: 
Tirsdag 05.11.2019  Medlemsmøte hovedforeningen 
 «Fiskeglede» ved Roar Thorsen

 

Fiskesport

NR. 03 - 2019 • 47. ÅRGANG

(Lederen)
REDAKTØRENS SPALT

Klikk på bilde:

GRASROTANDELEN

I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrotmidlene på tippekortet ditt. Har du ikke tippekort,så utsteder de det for deg i butikken.

DUGNADSKORT:

50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget

Stamfisk av laks 2019

Publisert av Dag Natedal / mandag 14 okt. 2019

Stamfisk er kjønnsmoden fisk som blir brukt som foreldre til nye generasjoner av fisk. Begrepet ble opprinnelig brukt om laksefisk (laks, ørret), men brukes nå om alle arter som holdes i oppdrett.

Stamfisken i nedre del av Telemarks-vassdraget blir fanget en tid før den er klar til å gyte og blir oppbevart i egnede kar oppe på Skotfoss inntil selve gytingen. Det fantes tidligere stamfiskbasseng for laks spredt langs hele norske-kysten.

Stamfisk som brukes til kommersiell fiskeoppdrett (mange ulike arter, men hovedsakelig laks og regnbueørret) holdes nå under ``kontrollerte`` forhold i anlegg hele livsløpet. For produksjon av fisk til utsetting i vassdrag (kultivering) er det mer vanlig å fange stamfisken i den aktuelle elva eller bekken nær opptil selve gytingen.

Klikk på bilde for å se det i større format...

Det er lakseutvalget hos Grenland Sportsfiskere og Telemark Settefisk AS som foretar selve stamfiske og produksjon av fisk til utsetting i Telemarks-vassdraget (kultivering) med tillatelse fra miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Vestfold-Telemark.

Foto: Morten Mesics og Dag Natedal
Tekst: Dag Natedal


DUGNAD MED TYNNE-FISKE I IDYLLISKE FJELLVANNET FORTSETTER I ÅR IGJEN. HAR DU LYST TIL Å DELTA?

Fjellvannet blir mer og mer populært, og kvaliteten på ørreten blir bedre. For åttende år på rad fortsetter vi med kultiveringsarbeidet i dette populære vannet, og vi er nå i gang med forberedelser til høstens tynne-fiske.

  1. Tidsperiode
    Tidsperioden dette vil foregå er fra ca. 1. oktober til ca. 1. november. (Sannsynligvis mest oppgang av fisk fra ca. 10. oktober.) Vi satser på å bruke lørdager evt. søndager og helst en dag midt i uka. Men på grunn av at dette arbeidet er særdeles vær-avhengig så vil det måtte justeres underveis. Arbeidet blir vanskeligere jo mer vann det går i bekkene. Samtidig er vi avhengig av en viss vannføring for at fisken går opp bekkene for å gyte. Vi vil jobbe ut fra følgende aktivitets-kalender:

  2. Selvstendige arbeidslag
    Hvert lag bør bestå av 3 – 5 personer. På grunn av utstyrs-begrensning (vadere, el. apparater, hover etc.) må innsatsen spres litt. Derfor må også alt lånt utstyr leveres tilbake til GS umiddelbart etter endt arbeidsøkt.

Tynne-fiske i Fjellvannet planlegges følgende helger og ukedager:

Lørdag - Søndag:
5. evt. 6. oktober
12. evt. 13. oktober
19. evt. 20. oktober
26. evt. 27. oktober
2. evt. 3. november

Ukedag:
Onsdag 2. oktober
Onsdag 9. oktober
Onsdag 16. oktober
Onsdag 23. oktober
Onsdag 30. oktober

Man trenger ikke å ha tilknytning til noe lag på forhånd. Hvis du har tid og lyst så er det bare å gi beskjed så organiserer vi lagene. I fjor høst deltok til sammen 66 personer – hvorav 8 lærere og 46 elever ved to av ungdomsskolene i Skien.

3.Trenger du noe utstyr for å delta?
GS har tilgjengelig og låner ut vadere og hover. I tillegg er det viktig å kle seg med varmt tøy.
Tynne-fiske er dugnad som er spennende og morsomt, og vi har det hyggelig sammen.
Lurer du på noe, ønsker mer informasjon og er dette noe du har lyst til å være med på, så ta kontakt. Velkommen skal du være.

Interesserte kan henvende seg til Sten-Åge Egeberg, mob. tlf. 99 23 93 94
E-post: nestleder@grenland-sportsfiskere.no

Eventuelt kontakt Tor Erling Løvstad, tlf. 95 70 49 59 eller Torodd Moen, tlf. 35 53 57 32 / 98 04 79 05

Tekst: Sten-Åge Egeberg
Foto: Terje Christiansen

UTVALGSMØTER GIR GS EN STØDIG KURS

To ganger i året møtes alle utvalgslederne på GS-huset. Der blir viktige hendelser evaluert og alle fremlegger sitt respektive utvalgs status. Her får man tid og mulighet til å gå i direkte dialog med andre ledere, noe som er svært viktig for foreningens fremdrift. Dette er medlemmer med svært mye ansvar og likeledes mange dugnadstimer.

Hvert eneste utvalg er viktige bærebjelker i en organisasjon som forvalter store verdier og huser mer enn 1800 medlemmer. Møtene ledes av vår formann Bjørn Erik Eik som også her har en stor og viktig rolle.

Tekst og foto: Kjell Erik Høiby.

Husk medlemskort når
du skal leie hytte

En viktig medlemsfordel når du er medlem av Grenland Sportsfiskere – er at vi har meget gunstige leieavtaler på våre hytter.  I foreningens budsjett for 2018 er våre hytter subsidiert med til sammen 240.000 kroner. Med ca. 1.300 leiedøgn i året, subsidierer vi hvert døgn vi leier ut hytter med ca. 185 kroner. Så ønsker du å ha valuta for medlemskapet – lei hytter!

Derfor – vis fram medlemskortet uoppfordret når du leier hytte hos Jakt og fjellsport. - Hvis du har glemt å betale, kan du også betale medlemskortet ditt der. Husk også eventuelle gjestemedlemmer.

Finn Sigurdsen


Vi startet opp i Skien tilbake på tidlig 90-tallet, med andre ord langt fra nyopprettet.Vi er en liten aktør, men betydelig aktør og mener derfor vi har anledning til å yte større og mer personlig service enn de store konkurrentene. Service er svært viktig for oss og vi ønsker at alle våre kunder skal ha den beste opplevelsen hver gang de besøker en av våre to avdelinger.

Vi byr gjerne på en kaffe når du kommer innom. Vårt mål er at alle skal ha en hyggelig handel og se frem til det neste besøket hos oss, enten det er for å se utvalget eller bare for å fortelle om en ny villmarksopplevelse. Dette er Jakt og Fjellsport og du kan forvente den beste service hver eneste gang.

Nøkler til
hytter og båter

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se siden hyttesøknad søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens ( Jakt og Fjellsport) åpningstid mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00).
Vi har egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.Utenom åpningstid kan nøkler leveres i postkassa i døra på butikken.

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn,Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet.
Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode
hender, og fungerer til alles tifredshet.

Publisert av Dag Natedal

1691 Laks -  2 Oppdrettslaks - 267 Ørret
Oppdatert 14.10.2019 vann temp 10,3 gr.
Fettfinne-klippet 7
1 pukkellaks 1 regnbueørret

483 Laks -  8 Havniøyer - 788 Sjøørret
Oppdatert 14.10.2019 vann temp 9,4 gr.
20  Pukkellaks
2 Oppdrettslaks
1 Regnbueørret
Ikke på nett

885 Laks -  0 Oppdrettslaks - 165 Sjøørret
Oppdatert 14.10.2019 vann temp 10,5 gr.
Finneklipt laks 1

Anadrome laks og sjøørretfisk i vassdrag

Det er ikke lenger lov til å fiske laks og sjøørret i år!
Sesongen er over! 
Det gjelder selvfølgelig også Bliva/Falkumelva.
Den nedre delen av Telemarks-vassdraget fra Skotfoss
til utløp Skien/Porsgrunnselva

Tekst og foto: Thomas Rønning

 

I forrige nummer av fiskesport skrev jeg en liten snutt om Stodalstjenn. I den forbindelsen etterspurte jeg også opplysninger om det gamle blikkskuret som står det oppe. Ikke lenge etterpå fikk jeg Søren Sem på tråden, og etter en hyggelig prat fikk jeg informasjonen jeg etterspurte. Hans forklaring kan du lese ette annet sted i dette nummeret av Fiskesport og jeg takker Søren for informasjonen og praten.

Så hadde det seg sånn at redaktør-Kjell lurte på om jeg kunne ta en tur opp og fotografere dette skuret. Og en tur til Stodalstjenn kan man jo ikke avslå så jeg lastet opp fiskeutstyr og kamera pluss litt spise og drikke, og tenkte at jeg kunne like så godt gjøre en tur ut av det. For å komme meg inn i området måtte jeg innom setteanlegget for å hente nøkkel. Der møtte jeg 2 trivelige karer i sin beste alder som ga meg nøkkel og noen instruksjoner om deponering av nøkkel. I det jeg skulle gå så lurte han ene av karene om jeg ikke ville være med å se på de 4 – sommrige ørretene. Da jeg kikket ned i karet begynte fiske foten å gå umiddelbart. Store kilos ørreter kveilet seg rundt hverandre og siden det allerede kriblet i kastearmen kunne jeg ikke komme meg fort nok avgårde.

Vel fremme begynte jeg å gå oppover mot blikkskuret. Jeg la merke til ett «stille» vak like ved land og omtrent der hvor skuret stod. Disse vakene, hvor fiskene bare er oppe og super i seg fluen, bærer som regel bud om grei størrelse og pumpa begynte å gå ganske bra. Fra tidligere erfaring brukte jeg en hvit og rosa sluk med glitter på (flakeserien), en sluk jeg har tatt relativt mye ørret på i Stodalstjenn, spesielt i Mai måned. Jeg tok en sjanse på at fisken svømte nedover mot meg, og tok derfor og kastet bakover for på den måten å forhåpentligvis la fisk og sluk møte hverandre på veien. Første kastet ga ingenting.

Men på andre kastet, utført på samme måte som det første, så smalt det i stanga. Denne var det størrelse på så jeg lot den gå på bremsen en stund for å trøtte den ut og være mer trygg på å lande den. Vel på land veide den 900 g og er ny Luksefjell rekord for undertegnede. I løpet av det neste kvarteret tok jeg en til på 700 g og hadde 2 heftige napp hvorav det ene kom opp fra nedsiden av fjellet jeg stod på idet jeg var på vei til å dra opp sluken. Den kom så fort at jeg skvatt til.Dette var veldig uvanlig til Stodalstjenn å være rakk jeg å tenke før det ble dødt. Helt dødt. Ingen vak, bitt eller napp. Og jeg kunne ikke gjøre annet enn å takke høyere makter for at jeg fikk være på rett sted til rett tid.

Publisert av Dag Natedal / mandag 29 juli 2019

Tekst/Foto: Edvard Straumsnes

Svarte f*** inni mørkeste h****** er
blitt sagt høyt på et spesielt sted i Tvittingen både i 2017 og 2018.

Det var muligens samme fisken som glapp begge gangene. Tidligere i år tok en kompis, jeg og Lemmy (dachs) turen fra Langtjern over til Tvittingen for å fiske. Et napp i Langtjern var alt av aktivitet før vi kom til Tvittingen. Vi fisket oss utover og etterhvert kom vi til det spesielle stedet hvor jeg hadde bannet og svertet de to foregående årene.

Det var litt kronglete å komme ned der med hunden så jeg fortalte kompisen min hvor han burde gå ned å kaste, med litt bismak. Jeg kom ned til vannet 50 m lengre bort hvor det var lettere å komme til med hund i bånd. På det første kastet så jeg noe stort som nappa i wobbleren nesten inne ved land. Nå! Fullt fokus, ingen feil denne gangen, dette kan du, tenke jeg med høy puls.

Bang!! Der satt den på, 2 m fra land. Det ble fult kaos og jeg gjorde alt feil, strammet bremsen for hardt, stramt og slakt snøre om hverandre. Lemmy skjønte tydeligvis at det var i ferd med å gå galt og hoppet ut etter fisken for å hjelpe meg. I panikken greip jeg Lemmy i nakken og heiv stanga i vannet!? Likevel fikk jeg på et vis tak i snøret og røska både fisk og hund på land. Kanskje var dette den samme fisken fra årene før og at god karma hadde fått den til å flytte seg. Og kanskje gikk det bra nettopp fordi jeg gav kompisen mulighet til å ta den. Det kom opp en fin ørret og tryte til i løpet av turen, uten hjelp fra Lemmy.

Gøy med så fin fisk i gangavstand fra hjemmet. Ørret på 1480 og 700 gram. Tryte 450 gram. Mulig det er litt langt mellom de da den avbilda har fiska ca 150 timer i dette vannet

Dag Natedal / fredag 21 juni 2019

Vi sportsfiskere må bli flinke til å... 
sende inn fangstrapporter

Kultiveringsutvalget i GS satte i fjor ut ca. 1640 2-somrig ørret i våre vann. Ørreten ble satt ut kun der det er behov. 2-somrig ørret betyr ørret som har hatt 1 vinter på seg, og de er altså litt over ett år gamle.

Noen tjern og vann har høy bestand av ørret, og i enkelte vann mye abbor. I følgende vann ble det tynnefisket: Sondalsvann, Åslivann, Dølatjønn, Uvann, Holmvann, Stengestad, Fjellvannet og Veslegjuvsjåen. Kultiveringen ble utført med el-apparat, ruser, garn og abborteiner.

Vi sportsfiskere må være flinke til å sende inn fangstrapporter – det gir Kultiveringsutvalget grunnlag for vurdering av hva som bør gjøres i de ulike vann og tjern! Gå inn på www.grenland-sportsfiskere.no, fangstregistrering. Oppgi antall fisk og i hvilket vann.

Terje Christiansen / Finn Sigurdsen

Dag Natedal / fredag 21 juni 2019

GS har en rekke tjern og vann tilgjengelig for fiske. Det er alt for omfattende å gå inn på beskrivelse av alle disse, men her har du noen bildeglimt, og anbefalinger, fra våre områder.

Nær Skien by har du vannene i Vestmarka, vest og nord for Gulset. I enkelte av disse tjern og vann er det også flott ørret! Og, skal du ha med barna for «garantert» fangst, anbefaler jeg Vassdalstjern.

Et område som også er tilgjengelig uten å passere låste bommer, er vannene langs Svanstulveien. Åletjern Nordre, Bevertjern og Fagerli er flotte mål for en ettermiddagstur.

Når du først er på Svanstulveien, og kjører opp til parkeringa, er det mange muligheter innenfor en times gange, eller enda kortere tid hvis du tar med sykkelen! Velene, Venevann, Uvassvatna og mange flere gode fiskemuligheter.

Lengre nord har du vannene på Sauheradfjella og Sondalsfjell. Anbefaler sterkt å besøke Steinbruvann og omliggende tjønner, samt en villmarkstur til Sondalsfjellområdet hvor det er noen «sære» vann med stor ørret i. Når det gjelder størrelsen på ørreten i våre omårder, så er det enkelte vann som huser fisk på mellom en og to kilo...

For all del må vi ikke glemme Fjellvannet og Slettevannet – disse er gode vann med fhv gode fangstmuligheter, som er viktig når du har barn eller nybegynnere med på fisketur! Og, ikke undervurder nevnte vann, de huser enkelte store ørreter også. I Slettevannet kan du fiske fra egen kano, gummibåt, kajakk uten motor.

Enkelte medlemmer «klager» over at flere av våre vann er «utilgjengelige» - men, leier du hytte eller pram får du nøkkel til til respektive veiene, og da er det ofte et «hav» av fiskemuligheter i gangavstand fra hytta.

Studer kart fra våre områder  før du drar på tur – det er spennende, og du møter mer forberedt til turen! Kart fåes kjøpt i bokhandlere og Turistforeningens butikk i Hjellen , Skien.

Fiskeregler, og info forøvrig, finner du på nettsida vår.        Skitt fiske og god tur!

Klikk på bildene under for større versjon: (En stor takk til Terje for flotte bilder og tekst!)

Tekst og foto: Terje Christiansen

I fjor høst (2018) har Fluegruppa, med god hjelp av Morten Stensrud og Bjørn Erik Eik, lagt ut kaste-brygger på Slettevannet.

Morten Stensrud og Bjørn Erik Eik stilte opp med traktor og henger.

Bryggene ble lastet ut på stranda ved badeplassen, og derfra måtte vi ro, og padle, de noen hundre meter opp til odden hvor de ligger. Moringer og kjettinger, samt noe støpearbeid, er utført for å holde bryggene i posisjon. Veien ned til bukta er også ryddet for løvskog. Det gjenstår også å legge ut noe fyllmasse for å kunne gå ut til brygga.

Bryggene skal brukes til kastetrening for grenene «Ørret-, sjøørret- og laks lengde».

Til våren skal tau med lengdemål legges ut begge retninger fra brygga, slik at en kan kaste etter
«riktig» vindretning.

Foto: T. Chr. og Morten Stensrud

Bryggene på plass i Slettevannet!

Her «bukserer» vi brygga på plass etter en hard padletur!

LEIE HUSET VÅRT?

Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagret i underetasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre ned med bil og båt henger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunker og redskap. Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.


Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:
Olav Eriksrød, tlf 995 55 849
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140
Toralf Hauge, tlf 411 84 357

GS-husets adresse:
Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

Fiskemuligheter i Skien kommune!

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere). https://www.grenland-sportsfiskere.no/

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE