Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: 
Tirsdag 07.05.2019 

 

Hver onsdag i vinterhalvåret!

God Påske!

Det er nå en ny møteplass for våre medlemmer på settefiskanlegget på Eriksrød. Hver onsdag i vinterhalvåret er det kafé mellom kl. 10.00 og 14.00 for medlemmene i GS. Tiltaket er åpent for alle medlemmer og det serveres kaffe og vafler.

Det har til nå vært mange av de samme ansiktene, men alle ønskes velkommen.

Tekst: Torgeir T. Foto: Tor Aschem

Tiltaket erstatter forsøket med lørdagskafe på ”Huset”, som dessverre kokte bort…

Vi oppfordrer alle som kan til å ta turen innom, og dersom du ikke har sett settefiskanlegget er det god anledning til det også, ved siden av litt ”fiskeprat” over kaffen.

ETT AV VÅRE VANN

Storrtjønna ligger på Sauheradfjellas vestre del. Det finnes ingen enkel veg hit, men du finner frem fra parkeringsplassen på Svanstul. Derfra går du i ca. 4 km. Vannet har tilløp fra Sandtjønn og Tvilingane mens utløpet renner ut i Tvitjønna.

Her er det forholdsvis lett lende og varierende myr og sandbunn. Navnet har opphav fra storrbeltet rundt deler av tjønna. Vannet ligger 707 m.o.h. og er på omtrent 8 mål. Her er det ørret og noen er faktisk ganske fine. Det er gjerne fisk som har sluppet seg ut fra Sandtjønn. Beste fisketid er 10/6 – 10/7 med flue. Ellers fungerer mark og spinner ganske bra.

Området er vakkert og relativt høytliggende med mange fiskevann i nærheten. Hele området er vernet. Mange tror at vannet heter «Stortønn», men det er feil.

Gordon.

Kløv til Gjuvsjaa

Hytteutvalget jobber med å få tilbake kløv til Gjuvsjaa. Dersom dette ikke kommer på plass for sesongen 2019,vil vi satse på et tilsvarende samarbeid som sist år for de som får tildelt hytte.«Da det er svært begrenset med landingsløyver for helikopter så må leietagerne til samme uke samarbeide/dele transporten med helikopter»

Morten Liaunet vil samordne dette og tar kontakt med samtlige som har fått tildelt hytte umiddelbart etter hyttefordelingen den 10. Mai.

Det er svært viktig at ingen bestiller helikopter før de har fått beskjed fra Morten Liaunet.

Dette løste seg greit i fjor- om bare en av gruppene/hyttene ønsket helikopter tok disse med seg noen esker med de tyngste varene for den andre gruppen mot en rimelig andel av transportkostnaden. Dette løses på en utmerket måte av samarbeidsvillige medlemmer i Norges mest veldrevne fiskeforening.

Morten Liaunet - Guvsjåhytta

Tilbakeblikk

Telemark Arbeiderblad 08.06.1978

Tilbakeblikk: Første laksetrappa i Mølla Skien.
Her skal den nye laksetrappa gå inn fra Bryggevannet, men først må man få vekk de brakkene som står midt over traseen. Bygget til venstre er Eidet kraftstasjon. Bilde er fra 1978 - Telemark Arbeiderblad

    I går (8 juni 78) ble de første arbeidene gjort på den nye laksetrappa fra Bryggevannet til Hjellevannet i Skien.  Arbeidet kommer til å begynne på Hjellevand-siden.  Det går en gammel sagrenne fra vannet der og nordover og på nedsiden står det noen brakker som gjør at man ikke kommer til det nå.
   En gang var det snakk om å lage en laksetrapp med glasstak

Tekst: Telemark Arbeiderblad - 1978

over, slik at folk kunne stå og se på laksens gang. Denne planen er droppet og det blir en vanlig åpen renne med trinn i.  Ved siden av denne skal det gå et fotgjengerfelt fra bruene til mudringa, men feltet kommer til å ligge en meter høyere enn laksetrappa.  Fra fotgjengerfeltet ned til trappa skal det plantes busker og andre vekster slik at Laksen får fred i trappa.  Den er nokså Sky av natur og tåler ikke så mye publikum. 

 

Ny fisketrapp var endelig klar i 2018

   Det er ellers Direktoratet for jakt og ferskvannsfisk som skal være byggherre, og det daglige arbeidet blir ledet av ingeniør Reidar Grande.  Og så er det bare å gjøre at trappa blir ferdig så fort som mulig.  De første laksene er allerede sett i bryggevannet, sies det. De er i tilfelle tidlig ute i år, men de har vel hørt om den nye laksetrappa kanskje. B.H.

Nytt landemerke: Den nye fisketrappa setter preg på hele området innerst i Bryggevannet.

I fjor høst (2018) har Fluegruppa, med god hjelp av Morten Stensrud og Bjørn Erik Eik, lagt ut kaste-brygger på Slettevannet.

Morten Stensrud og Bjørn Erik Eik stilte opp med traktor og henger.

Bryggene ble lastet ut på stranda ved badeplassen, og derfra måtte vi ro, og padle, de noen hundre meter opp til odden hvor de ligger. Moringer og kjettinger, samt noe støpearbeid, er utført for å holde bryggene i posisjon. Veien ned til bukta er også ryddet for løvskog. Det gjenstår også å legge ut noe fyllmasse for å kunne gå ut til brygga.

Bryggene skal brukes til kastetrening for grenene «Ørret-, sjøørret- og laks lengde».

Til våren skal tau med lengdemål legges ut begge retninger fra brygga, slik at en kan kaste etter
«riktig» vindretning.

Foto: T. Chr. og Morten Stensrud

Bryggene på plass i Slettevannet!

Her «bukserer» vi brygga på plass etter en hard padletur!

Fremdeles ledige GS hytter i  påskeferien 2019

Søknadsfristen har gått ut, så nå gjelder førstemann til mølla for
Påske- og vinterferiehytter.

Du kan legge inn følgende datoer på Hyttebooking https://www.easynetbooking.com/customer/booking.php?hotel=428 fra våre hjemmesider https://www.grenland-sportsfiskere.no  og se hva som er ledig:

Vinterferie: 

Påskeferie: 12/4 til 22/4

Disse feriene kan bestilles uavhengig av vanlige søknadsfrister.

Kontakt formann i hytteutvalget på sms til tlf 90652302 eller mail hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no for booking.

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet.

Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før

Jakt & Fjellsport står for utleie, Bookingtelefon:
909 48 518. Leieren og alle som skal være med må være medlemmer av Grenland Sportsfiskere, eller ha betalt en tilleggs-sum for ikke medlemmer. Døgnprisene gjelder fra mandag kl 09:00 til fredag kl. 14:00. Helge-priser fra fredag kl 14:00 til mandag kl. 09:00. Ved døgnleie skal nøklene leveres tilbake senest kl. 14:00 siste leie dag.

Husk medlemskort når
du skal leie hytte

En viktig medlemsfordel når du er medlem av Grenland Sportsfiskere – er at vi har meget gunstige leieavtaler på våre hytter.  I foreningens budsjett for 2018 er våre hytter subsidiert med til sammen 240.000 kroner. Med ca. 1.300 leiedøgn i året, subsidierer vi hvert døgn vi leier ut hytter med ca. 185 kroner. Så ønsker du å ha valuta for medlemskapet – lei hytter!

Derfor – vis fram medlemskortet uoppfordret når du leier hytte hos Jakt og fjellsport. - Hvis du har glemt å betale, kan du også betale medlemskortet ditt der. Husk også eventuelle gjestemedlemmer.

Finn Sigurdsen

Fiskesport
NR. 4 - 2018 • 46. ÅRGANG

REDAKTØRENS SPALTE (Fiskesport)
(Lederen)

DUGNADSKORT:

50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget

Blokkevann ligger på østre del av Mofjella. Vannarealet er på 46 mål og ligger 542 m.o.h. Det er utløp til Fjellvannet og det renner to små bekker inn fra henholdsvis vest og syd-vest. Vannet er relativt grunt og har en maksimal dybde på 5,5 m.

Skogsbilvegen fra Grønnsjø går langs vannet på vestsiden.

Det er myrbunn og en del myr langs kantene. Det er noe skog på vestre side. Dette vannet ble tidlig surt, og da GS overtok det i 1938 var det fisketomt. Det ble fisket opp fisk fra Blokketjønn og satt ut her. Senere døde alt ut. Da kalkingen begynte var PH- verdien 4,6. Det ble først kalket med hydratkalk og vi fikk PH-verdien opp til 6,5. Senere kalket vi vannet med kalk fra Hydro via de to små bekkene som renner inn. Etter dette vokste fisken enormt. Det ble brukt voksen ørret fra Bustul, som vokste seg feite og fine.

I nyere tid er det selvsagt brukt settefisk. Her blir vannet raskt varmt, og dette er nok det tidligst fiskbare vannet på Mofjella. Beste fisketid er ca. 05.06. til 01.07 med flue.

Seinere er også mark og spinner gode alternativ. De to siste årene har det vært vanskelig å fiske her p.g.a. andeutsett. Dette er i dag ikke noe problem siden utsettet har opphørt. Det er gode bætrakter i området. Isen legger seg oftest rundt 25.10 – 10.11 og går 10.05 – 15.05.ved normalår.

Gordon.

Kjempe honnør til Akershus Energi AS (Skotfoss)

Akershus Energi AS har nå bestilt ny fiske-teller med video lik den i Klosterfossen for Skotfoss.

Kommer til jul og skal monteres i vinter. Blir klar til sesongen 2019. 

Flott julegave...

Vi startet opp i Skien tilbake på tidlig 90-tallet, med andre ord langt fra nyopprettet.Vi er en liten aktør, men betydelig aktør og mener derfor vi har anledning til å yte større og mer personlig service enn de store konkurrentene. Service er svært viktig for oss og vi ønsker at alle våre kunder skal ha den beste opplevelsen hver gang de besøker en av våre to avdelinger.

Vi byr gjerne på en kaffe når du kommer innom. Vårt mål er at alle skal ha en hyggelig handel og se frem til det neste besøket hos oss, enten det er for å se utvalget eller bare for å fortelle om en ny villmarksopplevelse.

Dette er Jakt og Fjellsport og du kan forvente den beste service hver eneste gang.

Nøkler til
hytter og båter

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se siden hyttesøknad søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens ( Jakt og Fjellsport) åpningstid mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00).
Vi har egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.Utenom åpningstid kan nøkler leveres i postkassa i døra på butikken.

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn,Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet.
Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode
hender, og fungerer til alles tifredshet.

LEIE HUSET VÅRT?

Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagret i underetasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre ned med bil og båt henger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunker og redskap. Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.


Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:
Olav Eriksrød, tlf 995 55 849
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140
Toralf Hauge, tlf 411 84 357

GS-husets adresse:
Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

UTVALGSMØTER GIR GS EN STØDIG KURS

To ganger i året møtes alle utvalgslederne på GS-huset. Der blir viktige hendelser evaluert og alle fremlegger sitt respektive utvalgs status. Her får man tid og mulighet til å gå i direkte dialog med andre ledere, noe som er svært viktig for foreningens fremdrift. Dette er medlemmer med svært mye ansvar og likeledes mange dugnadstimer.

Hvert eneste utvalg er viktige bærebjelker i en organisasjon som forvalter store verdier og huser mer enn 1800 medlemmer. Møtene ledes av vår formann Bjørn Erik Eik som også her har en stor og viktig rolle.

Tekst og foto: Kjell Erik Høiby.

Fiskemuligheter i Skien kommune!

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere). https://www.grenland-sportsfiskere.no/

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

GRASROTANDELEN

I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrotmidlene på tippekortet ditt. Har du ikke tippekort,så utsteder de det for deg i butikken.

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE