Alle medlemsmøter starter:
kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: Tirsdag Skitt fiske!

VIKTIG INFO: HYTTEBOOKING: 909 48 518
Sjekk Tilgjengelighet på hyttene...


Fangst og oppgang 2017

Fangst totalt i GS soner 18 juli
107 Laks - vekt 410,20 kg - Snitt 3,83 kg  - Størst fisk: Jan Markussen 11.4 kg
Oppgang: 18.07.2017
Kl.fossen 574
Skotfoss 89 laks og 16 ørret
Mølla: Defekt fisketeller.

Laksen fanget av Alf Sørensen:
Lakselus er en art i gruppen hoppekreps. Den lever som marin parasitt på laksefisker. Den lever av slimet, huden og blodet til fisken.

Lakselusen formerer seg hele året, men hurtigst om sommeren når det er varmt i sjøen. Den trives dårligere jo mindre salt det er i vannet, og faller av laksen og sjøørreten når den går opp i ferskvannet i elvene

Alf Sørensen og Kai Mesics med fangst fra Klosterfossen fredag 16.06.2017

Foto: Dag Natedal     

I dag 03.07.2017 signeres avtalen med kraftverkseierne om med finansiering til bygging av ny laksetrapp i Mølla.

Her er en liten nyhetsoppdatering på den nye fisketrappa
som skal bygges i Skien.

I dag signeres avtalen med kraftverkseierne om med finansiering. De bidrar med 3,1 millioner til bygging av trappen, det betyr at da har vi budsjettet på plass. Kraftverkene har bidratt med nok vann fra før av 1. kubikk pr. sekund, tilsvarende Klosterfossen.

Avtalen signeres av ordfører og representanter fra kraftverkene og pressen er invitert.

Vi fikk tilbud fra tre entreprenører som ønsker bygge trapp og er i ferd med å velge en av dem. Bygging starter etter sommeren.

Gode nyheter og god sommer!

Dag Natedal

Søndag 2. Juli vekslet vi om til det øvre innhoppet innunder damluka oppe på Skotfoss.


Søndag 2. Juli vekslet vi om til det øvre innhoppet innunder damluka oppe på Skotfoss. Det har til nå kun blitt registrert (på telleren) 9 stk ørret i Skotfosstrappa.

Vi i Grenland sportsfiskere og Akershus energi er genuint opptatt av å få fisken opp over Skotfosstrappa. Ser man på dette bildet, så skjønner man godt at det skal mye til for å få fisken opp over denne voldsomme hindringen.

Vi har i dag kun 400 liter vann pr. sekund til rådighet i trappa oppe på Skotfoss.
I Klosterfossen har vi 1000 liter pr. sekund. Ikke mye det heller, men her fungere laksetrappa utmerket godt. Skal vi få til tilsvarende resultater oppe på Skotfoss, så må det kanskje bygges helt ny kraftstasjon og laksetrapp.

Akershus energi i samarbeid med Grenland Sportsfiskere gjør alt i vår makt for å få fisken over Skotfosstrappa. Vi kommer til å svitsje fra øvre til nedre innhoppet i løpet av hele lakseoppgangen for å maksimere oppgangen!
Laksetrappa oppe på Skotfoss har dessverre aldri fungert optimalt mildt sagt. Vi kan heller ikke legge skylla på nåværende regulant Akershus energi. Da må vi heller se tilbake til Union og bygging av Telemarkskanalen.

Akershus energi, Grenland Sportsfiskere, regulanten i Mølla, Kommunene, Grunneierne i Telemarksvassdraget har som målsetting å få til en optimal opp og nedvandring av laks og sjøørret i Telemarksvassdraget.

Grenland Sportsfiskere

Tekst og bilde: Dag Natedal

Akershus energi har hatt omfattende reparasjonsarbeid av laksetrappa oppe på Skotfoss i år. Får vi klarsignal på mandag (26.06.2017), så blir det satt vann på trappa i løpet av denne dagen.
Vann på trappa kl: 11:30 26.06.2017


Laksefiske

Kjøp nå! Bli medlem av Grenland Sportsfiskere
480; for A-medlem
120; for junior
240; for pensjonist

https://www.grenland-sportsfiskere.no/online-butikk.php…

Dette er billig laksefiske, men det er meningen også... Skitt fiske!

Medlemskap i Grenland Sportsfiskere generere fiskekort i alle våre soner.
Kos deg med laksefiske resten av sesongen uten å måtte tenke på å kjøpe fiskekort innenfor GS sine soner. Skitt fiske!

Medlemmene må følge foreningens lover og bestemmelser, for at enhver kan nyte godt av de fordeler og rettigheter som foreningen byr .

Optimisme foran årets laksefiske!

Forholdene i flere av de største lakseelvene på Sør og Østlandet, tyder på at det kan bli god fangst i laksefisket som starter natt til torsdag.
Fisketid (GS soner) formiddag: 05:00 til 14:00
Fisketid (GS soner) ettermiddag: 14:00 til 24:00

Skitt fiske! og Husk fangstrapportering

https://www.grenland-sportsfiskere.no/laks-og-sjøørret.php

Om fangstrapportering

Når du leverer fangstrapporter gjør du norsk naturforvaltning en tjeneste. Rapportene leveres direkte til den grunneier eller organisasjon som har forvaltningsansvar i området du har fisket.

Takk for hjelpen.

Lovbestemmelser om oppgaveplikt

I lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. finner du bestemmelser om oppgaveplikt: "Den som i året har fisket anadrome laksefisk skal sende skriftlig oppgave over fangsten til den som eier fiskeretten".

I loven er anadrome laksefisk definert som "laksefisk som vandrer mellom sjø og ferskvann og som er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg, samt rogn og unger av slik fisk".

Rømt oppdrettsfisk regnes som anadrom laksefisk og skal derfor inngå i rapporteringen: "Rømt eller utsatt oppdrettet laksefisk som kan vandre fra sjø til ferskvann regnes som anadrom laksefisk når de lever fritt i sjø eller vassdrag".

Ledige uker på Åstadtoppen!

Søknadsfristen for ukeleie på hyttene “ Åstadtoppen” og “Gjuvsjåen” gikk ut 10. mai. Men, det er ennå noen ledige uker, så ennå er det fullt mulig å få leid disse! 

Ledige uker på Åstadtoppen.

Søknadsfristen har gått ut, så nå er det førstemann til mølla som gjelder. Hytta koster kr 3.500 med båt. Kontakt Finn Sigurdsen, tlf. 93685053, som også kan gi nærmere opplysninger om hytta.

Åstadtoppen er er ei flott familiehytte som ligger på Brevikstrand i Bamble. Hytta har helt nytt bad og vannklosett! Det er kort vei til Ivarstrand og Kyststien. Hyttebytte er på fredag kl. 14.

Hytta er foreløpig ledig på følgende datoer:

Uke 31 fra 28 juli til 4. aug.

Uke 32 fra fredag 4 august til fredag 11 august

Uke 33 fra fredag 11 august til fredag. 18 august

https://www.grenland-sportsfiskere.no/%C3%A5rstadtoppen.php

Etter dette er det vanlig døgn og helgleie, se Fiskesport eller på www.grenland-sportsfiskere.no.

REDAKTØRENS SPALTE (Fiskesport)

SNART START (Leder)

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Fra 68 000 yngle av laks til 10 000 1-somrig i Bø elva settes ut ca. aug-sept. 2017


Såpass sen 1-somrig settefisk er hjulpet godt over den første og mest kritiske kneika, så denne årsklassen vil nok merkes som en skikkelig topp i fangstene når de kommer tilbake for å gyte. De forventes å stå på elva ut hele neste år og så slippe seg ut våren 2019. Deretter tar det ca. 2 år før hovedinnsiget kommer tilbake, dvs høsten 2021.

Ung laks skilles ganske enkelt fra ung ørret ved at de har mye større brystfinner. Laksen er tilpasset å stå på sterkere strøm enn ørreten. Laks har heller ikke den røde flekken ytterst på fettfinna som små ørret oftest har. I tillegg har ung laks kraftigere parrmerker på sidene (ser ut som mørke fingeravtrykk)

Utsetting av lakse smolt i vassdraget

Det settes ut i inntil 50.000 laksesmolt nedstrøms Klosterfossen (april mai). Sammen med de årlige regulant utsettingene av 1-somrig laks i Bø elva (10 000) og Heddøla (10 000) er dette et viktige tiltak for bevaring av laksestammen i vassdraget.

Det er ingen stor nyhet at det settes ut fisk i vassdraget. Siden 1970-tallet har regulantene med hjelp av fiskelag og grunneiere satt ut yngel og 1–somrig laks i Bø elva og Heddøla. Disse pålagte utsettingene sammen med frivillige utsettinger fra Grenland Sportsfiskere, har bidratt til at det i det hele tatt er laks i vassdraget i dag. Pga sterk regulering i nedre del av vassdraget, med lite flommer har smolten store problemer med å nå havet. Den blir tvunget til å gå gjennom kraftverksturbinene hvor dødeligheten er stor. Det er her smoltutsettet skal bidra. Ved å produsere smolten på Skotfoss og så å sette den ut nedstrøms Klosterfossen vil vi øke
smolt utvandringen og dermed også tilbake vandring. Vår viktigste jobb er å sikre at nok laksesmolt forlater elva. Dette er den beste garanti for å få laks tilbake og den beste sikringen mot de mange trusselfaktorene i vassdraget.

GRASROTANDELEN

I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrotmidlene på tippekortet ditt. Har du ikke tippekort,så utsteder de det for deg i butikken.

Gjuvsjaa-hytta

Gjuvsjaa-hytta ligger ypperlig plassert kun meter fra Gjuvsjaa`n.
Grunneierne disponerer hytta ytterst på odden.

Døra på hytta vitner om mye stor fisk.
Gjuvsjaa-hytta ligger ypperlig plassert kun meter fra Gjuvsjaa`n. Grunneierne disponerer hytta ytterst på odden.

Køyeløsning med plass til 6 personer.
Kjøkken med gasskjøleskap er praktisk.
Stue, her kan fiskehistoriene få enda flere nyanser.

Fisken er både stor og har ypperlig kvalitet.

Flott Gjuvsjaa-ørret, kanskje blir det DEG neste gang…?

Av å til er våren sein her oppe. Dette bildet er fra 22 / 6 - 2015
og isfiskerne er fremdeles på isen.

Klikk på småbildene for å få større...


......................................................................


Flott Gjuvsjaa-ørret, kanskje blir det DEG neste gang…?

Av:  Morten Liaunet

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE