Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Medlemsmøte: 
Tirsdag 14. desember
Juletallerken - påmelding - 
Arragementkomiten
HUSK!  innlevering av timelister/dugnad & kjøregodtgjørelse

Vi følger gjeldende retningslinjer i forhold til Corona.

 

Gjestemedlemskap gir deg ikke rett til å leie hytte eller båt, kun være med og overnatte som gjest på hyttene våre.

Skippertak for villaksen i Bliva og Sandåa (Skien)

Det er liten tvil om at det er høy dugnadsfrekvens i
alle utvalg hos
Grenland Sportsfiskere.
Noen må jobbe fysisk hardere enn andre, og de som stiller med motorsag og klipperedskap, taljer og tau, er bare noen få av mange, flittige arbeidsmaur...

Foto: Ronny Løberg
Tekst: Kjell E. Høiby

Ryddedugnad
ved fjellvannet

De siste par årene hadde det igjen samlet seg mye vindfall i og ved siden av bekkene ned til Grønsjø og Lifjell ved Fjellvannet. Dette gjorde framkommeligheten for tynnefisket svært vanskelig.

Det ble kalt inn til dugnad torsdag 8. juli. Og dugnad ble det. 6 entusiastiske personer stilte opp. Når så mange stiller opp så går ting mye enklere. Trond og Tor Erling gikk først med hver sin motorsag, og vi andre gikk bak og ryddet unna. Kvist og stokker ble kastes langt ut i kanten slik at ikke senere vannføring kan få muligheten til å dra dette med seg nedover igjen. Det er utrulig hvor mye kvist og stokker man rekker å rydde unna på en kveldsbeite. Og hverken mygg, knott eller klegg plaget oss denne kvelden. Denne ryddejobben gjør framkommeligheten ved høstens tynnefiske adskillig enklere.

Tekst og foto: Sten-Åge Egeberg

Etter dugnaden smakte det godt med mat og drikke, samt en hyggelig prat. En stor takk til alle som deltok på dugnaden! Det er jo dugnad som er selve bærebjelken i drifta av vår forening. Vi er utrulig heldige som har så mange positive og engasjerte medlemmer. Uten en slik positiv dugnadsgjeng som vi har i Grenland Sportsfiskere hadde det ikke vært mulig å drive foreningen.

Bildet viser dugnadsgjengen. Fra venstre på bildet ser vi Torodd Moen, Trond Eriksrød, Per Ivar Eidem, Tor Erling Løvstad og Are Johansen. Bak kameraet stod Sten-Åge Egeberg.

Spreking i fossen!

Jan Vidergot er 91 år! Han har bodd 61 år i Skien og kommer opprinnelig fra Tsjekkia. Jeg hadde tidligere så vidt truffet han og ønsket å snakke mer med han...
Les mer...  (Unni)

GRENLAND SPORTSFISKERE

.......................................................................................................................................................................................................................................


HYTTEINFO

Informasjon om hyttene: Når du henter nøkler på Jakt & Fjellsport, kan du be om å få med deg et
informasjonsark om hytta, i hvert fall første gangen du gjester hytta. Eventuelt kan du hente de samme
opplysningene på www.grenland-sportsfiskere.no

Litt utenfor sentrum av Skien, nærmere bestemt i Duestien 5, ligger en av våre viktigste samarbeidspartnere. «Jakt & Fjellsport» har i flere år påtatt seg jobben med å forvalte hyttenøkler og kjøretillatelser for GS og dette er en jobb de har gjort vederlagsfritt siden avtalen ble inngått.

For deg, som GS-medlem, er det svært viktig å forstå at når du skal hente hytte  eller båtnøkler, så har faktisk andre kunder førsterett til å bli ekspedert. Det samme gjelder når du henvender deg til butikken på telefon: Vær tålmodig og husk at denne booking-tjenesten som butikken styrer for oss innebærer en del gratisarbeid og tidsbruk.

Det har, i det siste, vært et par tilfeller der enkelte av våre medlemmer har «slengt med leppa» og ytret misnøye mens ekspeditøren har tatt seg av en annen kunde.

Vi kan alle ha en dårlig dag, men la det for all del ikke gå utover mennesker som til de grader bidrar for at GS skal ha et enestående tilbud. Da er det bedre at du planlegger litt bedre, slik at du har tid til å vente mens andre blir ekspedert.

Jeg tok turen innom denne flotte butikken og slo av en prat med Christian Eilefsen som ofte er mannen du henvender deg til, enten det er via telefon eller direkte ved disken.

- Problemet er egentlig ikke så stort, men det er klart at vi forventer normal takt og tone selv om man har dårlig tid og vil av gårde raskt. De fleste fra GS er veldig hyggelige mennesker og oppfører seg bra både på telefon og i butikken, sier han.

Så håper vi at alle våre medlemmer legger seg dette på minne. Husk hvor viktig det er at noen påtar seg en såpass stor og viktig jobb som det «Jakt&Fjellsport» gjør for GS.

Vi vil også oppfordre våre medlemmer til å benytte seg av tilbudene vi får når vi handler her. Vi har gode rabattordninger både på fiske  og turutstyr. Og graver du ikke mark selv, så har de det tilgjengelig også.

Her får Geir Solvang overlevert nøklene til Stodalstjenn av Christian Eilefsen.

Tekst/foto: Kjell E. Høiby

Massiv invasjon av pukkellaks i norske elver

Pukkellaksen kan enkelt kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen. Kjønnsmoden hannfisk har dessuten en pukkelliknende fasong på ryggen, derav navnet pukkellaks.

Mange tusen pukkellaks er fisket i sjøen og elvene
Hittil er det fanget mer enn 13 000 pukkellaks i elvene og 1200 i sportsfiske i sjøen. Dette er basert på foreløpige tall, og de virkelige tallene er høyere.

En invaderende art med høy risiko
Pukkellaks er en art med høy risiko ifølge Artsdatabankens liste over fremmede arter. Etablering av pukkellaks i elver over større områder øker sjansen for at vi regelmessig får tallrike invasjoner av pukkellaks i norske elver.

Et økende antall pukkellaks vil sannsynligvis ha negativ effekt på det biologiske mangfoldet og på akvakultur langs kysten og elveøkosystemene, ifølge en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Noen få pukkellaks vil trolig ha liten betydning, mens tusenvis av gytefisk vil ha stor effekt på naturlig 

forekommende laksefisk så vel som vannkvalitet og biologisk mangfold, ut fra vurderingen.

Viktig å registrere fangst
 – For å få et godt bilde av pukkellaksens utbredelse, mengde og utviklingen over tid er vi avhengig av at fiskere registrerer fangstene, både i sjøen og i elvene.

Tiltak i Skiensvassdraget 2022
- For å få bukt med/hindre oppgangen av pukkellaksen i Skiensvassdraget, skal det nå bygges et fangstkammer ovenfor den nye fisketrappa i Skien. Hjellevannet i Skien renner ut gjennom kraftverkene Klosterfossen og Eidet kraftstasjon i sentrum av Skien. Oppvandrende, anadrome fisk, som laks, sjøørret, ål, niøye og uønskede arter, kommer kun opp via 2 stk. fisketrapper - Klosterfossen (hovedtrappa) og Mølletrappa i Skien.

Statsforvalteren støtter tiltaket
Fiskeforvalter i Vestfold & Telemark skal bidra med midler og tillatelse til å ta ut uønskede arter som pukkellaks. Tiltaket skal være ferdig til drift sesongen 2022. Det forventes storinnrykk sesong 2023. Vi må også utarbeide en plan på håndtering av fremtidig fangst.

Tekst og illustrasjoner: Dag Natedal

Ett av våre vann

Tjønna (645 moh) ligger nordvest for Svanstulvann.

Adkomst er å følge veien fra parkeringa på Svanstul mot Fugleleiken. Totalt er det snaue 4 km gange (du sparer mye tid på å sykle veien fram til skiløypa som går over Svanstulflottene).

Like før du er på Fugleleiken, tar du av til venstre og følger skiløypa over Svanstulflottene. Når løypa dreier sydover, går du i kanten av den store myra nordvestover. Gullbu ligger snaue 300m fra løypa. Sjekk nøye på kartet før du drar

Det er kun ørret i Gullbu, og det er åpent og fint lende både i nord- og sørsiden, flott for fluefiske også! Tjønna ligger litt nedi en «dump», så det er lunt og varmt -her vaker det ofte!

Det settes ikke ut ørret. Tilvekst foregår fra gytebekken.

Har selv fått feit og fin ørret på ca.500gr, -ikke utenkelig at det finnes enkelte større ørret...

PS, i dette området, med den flotte villmarka, er du for deg selv – ingen «ti-toppere» som raser forbi...

Tekst og foto: Terje Christiansen

REDAKTØRENS
(FS) SPALT

GRENLAND SPORTSFISKERE vil takke alle for sitt bidrag gjennom Grasrotandelen.

Din grasrotmottaker GRENLAND SPORTSFISKERE mottok kr 145 511,76 i 2019. Det er midler som bidrar til at de kan fortsette sitt  verdifulle arbeid. Dette har du vært med på! 1,2 millioner andre personer har også valgt seg en grasrotmottaker, noe som har generert hele 698 millioner kroner totalt til Grasrotandelen i 2019.

Mange av Norsk Tippings kunder har fortsatt ikke registrert seg som grasrotgiver. Kjenner du noen, så tips dem gjerne om at de kan støtte GRENLAND SPORTSFISKERE på denne enkle måten.

Klikk på bilde:

DUGNADSKORT:

50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget.


Vi startet opp i Skien tilbake på tidlig 90-tallet, med andre ord langt fra nyopprettet.Vi er en liten aktør, men betydelig aktør og mener derfor vi har anledning til å yte større og mer personlig service enn de store konkurrentene. Service er svært viktig for oss og vi ønsker at alle våre kunder skal ha den beste opplevelsen hver gang de besøker en av våre to avdelinger.

Vi byr gjerne på en kaffe når du kommer innom. Vårt mål er at alle skal ha en hyggelig handel og se frem til det neste besøket hos oss, enten det er for å se utvalget eller bare for å fortelle om en ny villmarksopplevelse. Dette er Jakt og Fjellsport og du kan forvente den beste service hver eneste gang.

Nøkler til
hytter og båter

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se siden hyttesøknad søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens ( Jakt og Fjellsport) åpningstid mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00).
Vi har egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.Utenom åpningstid kan nøkler leveres i postkassa i døra på butikken.

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn,Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet.
Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode
hender, og fungerer til alles tifredshet.

Husk medlemskort når
du skal leie hytte

En viktig medlemsfordel når du er medlem av Grenland Sportsfiskere – er at vi har meget gunstige leieavtaler på våre hytter.  I foreningens budsjett for 2018 er våre hytter subsidiert med til sammen 240.000 kroner. Med ca. 1.300 leiedøgn i året, subsidierer vi hvert døgn vi leier ut hytter med ca. 185 kroner. Så ønsker du å ha valuta for medlemskapet – lei hytter!

Derfor – vis fram medlemskortet uoppfordret når du leier hytte hos Jakt og fjellsport. - Hvis du har glemt å betale, kan du også betale medlemskortet ditt der. Husk også eventuelle gjestemedlemmer.

Finn Sigurdsen

MEDLEMSKONTINGENTER:

A-medlem .................................kr 520,-
B-medlem .................................kr 200,-
Junior .........................................kr 120,-
Pensjonist (fra 67 år) ................kr 260,-
Familie (Ektepar/samboere
og familie under 20 år) .............kr 730,-

HVORDAN BLI MEDLEM I GS

Du kan bruke hjemmesida vår, www.grenland-sportsfiskere.no,
og der velge å få tilsendt innbetaligskort. Du kan også få med deg
innbetalingskort og betale på egen nettbank på Villmark og Fritid
på Hovengasenteret. Videre kan du betale på settefiskanlegget
vårt (Dammane) på Eriksrød (kontant).
På Jakt & Fjellsport kan de ta imot betaling på vår egen
bankterminal, så det er det raskeste.

VI OPPFORDRER ALLE SOM HAR MULIGHET FOR DET, Å BETALE MED KORT NÅR DERE LEIER HYTTE ELLER PRAM!

HUSET VÅRT

Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagret i under-etasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre ned med bil og båthenger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunker og redskap. Oppholdsrommet har plass til 35–40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

LEIE GS-HUSET?

Ta kontakt med:

Olav Eriksrød, tlf 960 42 767
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140
Toralf Hauge, tlf 411 84 357
GS-husets adresse: Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

Klikk på bildene for å se større utgave:

Fiskemuligheter i Skien kommune!

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere). https://www.grenland-sportsfiskere.no/

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Vi får jobben gjort!

 

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE