Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: 
Tirsdag 18.02.2020  Årsmøte hovedforeningen 

 Årsmøte Hovedforeningen kl.19:00

 

ÅRSMØTE 2020

TIRSDAG 18. FEBRUAR KL. 19:00


GJERPEN MENIGHETSHUS
HÅVUNDVEIEN 11, 3719 SKIEN

- - - - - -

Innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet, må være Styret i hende senest 15 dager før årsmøtet (Jfr §10 i våre lover).

Innkomne forslag sendes på epost til:
leder@grenland-sportsfiskere.no eller

Grenland Sportsfiskere
Postboks 144, 3701 SKIEN

Årsmøtet er kun for medlemmer
av Grenland Sportsfiskere.


SAKSLISTE

  • Åpning

  • Valg av dirigent,
    samt to personer til å underskrive protokollen.

  • Årsberetning og revidert regnskap for 2019

  • Innkomne forslag

  • Fastsette kontingent 2021

  • Budsjett 2020

  • Valg

REDAKTØRENS
(FS) SPALT

GRENLAND SPORTSFISKERE vil takke alle for sitt bidrag gjennom Grasrotandelen.

Din grasrotmottaker GRENLAND SPORTSFISKERE mottok kr 145 511,76 i 2019. Det er midler som bidrar til at de kan fortsette sitt  verdifulle arbeid. Dette har du vært med på! 1,2 millioner andre personer har også valgt seg en grasrotmottaker, noe som har generert hele 698 millioner kroner totalt til Grasrotandelen i 2019.

Mange av Norsk Tippings kunder har fortsatt ikke registrert seg som grasrotgiver. Kjenner du noen, så tips dem gjerne om at de kan støtte GRENLAND SPORTSFISKERE på denne enkle måten.

Klikk på bilde:

NR. 4 - 2019 •
47. ÅRGANG 
Lederen

DUGNADSKORT:

50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget.

Total oppgang i fisketrappene 2019.pdf Total oppgang i fisketrappene 2019.pdf
Size : 594.109 Kb
Type : pdf

1691 Laks -  2 Oppdrettslaks -266 Ørret
Oppdatert 26.11.2019 vann 6,6⁰ C
Fettfinne-klippet 7
1 pukkellaks 1 regnbueørret

604 Laks -  8 Havniøyer - 1142 Ørret
Oppdatert 26.11.2019 vann 4,6⁰ C
20  Pukkellaks
2 Oppdrettslaks
1 Regnbueørret
Ikke på nett

907 Laks -  0 Oppdrettslaks - 187 Ørret
Oppdatert 26.11.2019 vann 6,2⁰ C
Finneklipt laks 1

LES DETTE NØYE, FOLKENS!

Etter gjentatte tilfeller der medlemmer glemmer å legge kjøretillatelsen synlig foran i bilens vindu, er det nå nødvendig å informere om alvoret rundt dette.

Grenland Sportsfiskere leier disse kjøreti-llatelsene av Løvenskiold Fossum. Alle veier innenfor bommene er private.

Vi, altså GS, har ingen ting med vedlikehold av verken bommer eller veier å gjøre. Det er i overensstemmelse med utleier av områdene at vi får leie nøkler slik at vi kan kjøre frem til hytta og rundt i det området som fargekoden representerer.

Hver eneste kjøre tillatelse har fargekoden rød, gul, eller blå. Det er i alles interesse at det er slik.

Ved at reglene er strenge så unngår man lettere tyvjakt, tyvfiske, innbrudd og grisekjøring for å nevne noe.

Våre båter og redskaper får også lettere ligge i fred på denne måten. Kanskje aller viktigst er det å kunne vise at vi er tilliten verdig – at våre medlemmer viser ansvar og forståelse for at dette er et påbud, og ikke bare et ønske fra Løvenskiold Fossum.

Dersom du glemmer å legge kjøretillatelsen synlig, til tross for at du nå har fått dette inn med teskje, så vil man anta at du er innenfor bommene med uredelige hensikter.

Dette medfører at du kan innkalles til LF for å forklare deg, men det bidrar også til at GS stilles i et dårlig lys. Så med dette håper vi at folk klarer å LEGGE KJØRETILLATELSEN HELT SYNLIG FORAN I FRONTRUTEN FØR DU LÅSER DEG INN PÅ HYTTA!

Kjell E. Høiby.

Publisert av Dag Natedal / søndag 10.11.2019

GS informasjonsskilt

Flere av dere har sikkert lagt
merke til at det har blitt satt opp
flere av våre nye informasjonsskilt
på forsommeren i år. Det har blitt
satt opp et «stort» skilt rett etter
bommen ved Dale. I tillegg har
det blitt satt opp 3 mindre skilt
ved Fjellvannet, nærmere bestemt
ved Grønsjø, Trommeren og
Henningsdalen.

Tidligere er det satt opp store
informasjonsskilt ved Modammen,
Svanstul og ved krysset ved
avkjøringen til Søndre Rønningen
før Luksefjell.

Skiltene inneholder kart over
våre vann og hytter, fiskeområde,
henvisning til vår hjemmeside, info
om hvor medlemskort og fiskekort
fåes kjøpt samt tilbud om pramleie.

Vi håper skiltene blir tatt godt vare
på der de står slik at de kan bli til
nytte og glede for mange i mange
år framover.

Med hilsen Tor Erling Løvstad,
Torodd Moen og Sten-Åge Egeberg.

Tekst og foto:
Sten-Åge Egeberg

Publisert av Dag Natedal / fredag 08.11.2019

Her sitter mange år og lang, unik erfaring ved merkebordet.

På "dammane", altså settefiskanlegget på Jønnevald, har det også i år vært mange medlemmer samlet for å merke settefisken. Merkingen har pågått i flere uker, og avsluttes i skrivende stund.

Det er merket ca. 90 000 fisk. Av dem er det ca. 20 000 laks og ca. 70 000 øret. Antallet er på samme nivå som tidligere. Det er kun fisk som settes ut etter myndighets-pålegg, som merkes.

Som vanlig har merkingen foregått i gemyttlige former, med fisken opp av dammene til merking, for så å plasseres tilbake igjen i kummene. Også i år ble den faste «menyen» servert, nemlig enten suppe eller pølser. - Ikke rart at en av de nye deltakerne kom og lurte på hvor mange pølser som har gått med under arbeidet i årenes løp!

Utsetting av fisken har pågått siden 20. august og det er én- og to-somrig fisk som nå forløpende settes ut.

Olav Eriksrød ser til at troppene får sunn og næringsrik mat mellom øktene.

Av Torgeir Torgersen

Publisert av Dag Natedal / fredag 08.11.2019

Telemark Settefisk, ved Tor Ashjem, hadde onsdag 18. september besøk av Norsjø Trolling, Bø- og Sauherad JFF og fiskeforvalter, Irvin Kilde, hos Fylkesmann.

Terje Christiansen

Temaet for kvelden var: felles innsats for å bedre stor-ørretbestanden i Norsjø, Bråfjorden og Heddalsvannet, med tilstøtende elver og bekker.

Det ble mange spørsmål, og innspill, på hvordan øke bestanden av storørret? Å bedre tilgjengeligheten for ørreten i gytebekker må til – da med rydding av oppgangshindere. Stamfiske etter stor ørret ble diskutert – hvordan, og hvor, får vi utført dette?

Hele dette «prosjektet» vil ta tid – og, en er avhengig av at sportsfiskere bidrar til det praktiske arbeidet. Det ble et positivt møte hvor hele «gjengen» ønsker å delta for bedring av ørretbestanden!

Etter møtet ble det en omvisning på anlegget til Telemark settefisk AS.

Publisert av Dag Natedal / tirsdag 05.11.2019

Finpuss av kasteteknikken før Nordisk mesterskap, Steinar Røstad veileder Bjørn på kastebygga i Slettevannet.

Bjørn Knutslid, fra Grenland Sportsfiskere, var en av de 15 norske deltagerne i Nordisk Mesterskap Fluekasting. Konkurransen foregikk i Karlskrona i Sverige, 13–14. september.

Bjørn deltok i øvelsene: «ørret presisjon, «ørret lengde» og «sjøørret lengde».

I «sjøørret lengde» satte han ny norsk rekord med lengste kast på 56 meter! Det er utrolig langt med en 10`fot enhånds fluestang. Og, med denne prestasjonen ble han Nordisk Mester.

Ovennevnte norgesrekord er et resultat av mye trening og finpuss av kasteteknikk over flere år, som endelig gav uttelling – og tittelen
Nordisk Mester!

(Foto: Marius H. Johannessen)

Bjørn Knutslid , klar for finalen i «Sjøørret lengde» 

Publisert av Dag Natedal / mandag 28.10.2019

Tekst/Foto: Kjell E. Høiby

Harald Stendalen er en kjent skikkelse for de fleste som har fulgt GS i noen år.
I «gamle dager» var han ansatt hos Intersport Holtskog i Skien, der han både solgte fiskeutstyr og delte velvillig av sin kunnskap om både utmark og fiskeplasser.

Stendalen har mange interesser i lokalmiljøet. Han har i mange år fordypet seg i insektslære, fugleliv og alle de fantastiske plantene som finnes i vår nærliggende fauna.

På møtet tok han oss med på en spennende reise til Siljansmarka, Luksefjell, Skifjell, Gjerpen og helt ut til Mølen. Han besitter en betydelig kunnskap om nærmiljøet og alle de fargerike vekster og rariteter som vokser og gror rundt oss når vi er på tur – mye av det vi har lett for å overse når vi vandrer i skog og mark. Hans interesse for fuglelivet i Grenland ble også sydd inn i dette kåseriet på en varm og informativ måte som alle satte stor pris på.

Publisert av Dag Natedal / lørdag 26.10.2019

På septembermøtet stilte Helge opp på kort varsel som kveldens foredragsholder.

Utgangspunktet for foredraget var hans nye «Bilder fra Luksefjell og Sauherdafjella, Hefte nr. 2 ». Her fikk vi historiske innblikk og fortellinger helt fra 1900-tallet utover, presentert med bilder.

Og, at Narekollen var Norges største hoppbakke på 1930-tallet, med bakkerekord på 96,5 meter i 1934 er det nok ikke mange som var klar over.

Bilder fra nyere tid presenterte Helge rikelig av – og han har «øye» for bildevinkler og steder, og vann, flere av oss har ikke vært i området – vakkert!

Ovennevnte er bare et lite utdrag av hva Helge har i Hefte nr. 2. Hos Eek`s Auksjonsforretning får du kjøpt heftet.

Tekst og foto: Terje Christiansen

Publisert av Dag Natedal / tirsdag 22.10.2019


Et år er snart til ende. En oppringning med spørsmål om jeg ville overta oppsyn med Ørjebu, kom uventet. Jeg er normalt et ja menneske, og tenkte at jeg fikk prøve.

Fra demingen, sett nordover,
er stedet nesten magisk

De var vel egentlig ganske uvisst hva jeg sa ja til. Oppsyn med båten sa jeg fra at det trengtes det mannekrefter til. Jeg ble lovet hjelp til det. Hytta hadde jeg så vidt overnattet i. Den var stor i forhold til andre hytter, men den ble rundvasket etter beste evne. Sengetøy ble skiftet, og det luktet rent, etter hvert. Båten ble oljet og satt på vannet. Takk for hjelp. Mange sekker med søppel ble kjørt til Rødmyr. Hvorfor samle på tomme malingsspann, gamle beleggrester og annet skrot ? En ødelagt hagestol ble også fjernet. Hytta ble presentabel til besøkende.

Ørjebu er en koselig hytte med mye historie. Jeg leste meg gjennom alle hyttebøkene, og fikk et innblikk i hva som har skjedd her opp gjennom årene. Viktig å skrive i hytteboka! Antall besøkende var forholdsvis stabilt, kanskje noe nedgang de siste åra. Den er lite brukt på vinteren nå, mot tidligere år. Kanskje den variable vannstanden i Ørjevann kan være en årsak til at mange ikke ønsker å bo her. Det er mye småfisk, men en og annen større finnes. Og i elva ned mot Håkastul går det noen rugger. Både Håkastultjern og Bånntjenn ligger i brukbar avstand til hytta, i tillegg til flere andre vann. Her er det muligheter i fleng.

Sommeren gikk med til jevnlig grasklipp. Litt rydding av busk og kratt ble til noen vedkubber. Jeg fisket litt på forsommeren, og fikk fisk både i Ørjevann og i elva.

Hele juli var jeg borte på biltur nordover, men fikk hjelp til gressklipping. Fikk melding om at båten lå på land, og gode hjelpere fikk båten på vannet igjen. Et par ganger har jeg øst båten tom for vann, slik at leietakerne kunne komme til en båt klar til bruk. Det er også gitt anledning til garnfiske i år, men ingen har meldt om forsøk på dette.

Det er nå opprettet en egen FB-gruppe for Ørjebu. Her kan man legge inn historier, gamle og nye 

bilder, og ellers bruke den nesten som en hyttebok. I alle fall for de som er i den digitale verden.

Jeg takker for all hjelp, og tar gjerne imot ros og ris, eventuelt forslag til forbedringer.


Tekst og foto:
Bjørg Aas

Publisert av Dag Natedal

Stamfisk av laks 2019

Publisert av Dag Natedal / mandag 14 okt. 2019

Stamfisk er kjønnsmoden fisk som blir brukt som foreldre til nye generasjoner av fisk. Begrepet ble opprinnelig brukt om laksefisk (laks, ørret), men brukes nå om alle arter som holdes i oppdrett.

Stamfisken i nedre del av Telemarks-vassdraget blir fanget en tid før den er klar til å gyte og blir oppbevart i egnede kar oppe på Skotfoss inntil selve gytingen. Det fantes tidligere stamfiskbasseng for laks spredt langs hele norske-kysten.

Stamfisk som brukes til kommersiell fiskeoppdrett (mange ulike arter, men hovedsakelig laks og regnbueørret) holdes nå under ``kontrollerte`` forhold i anlegg hele livsløpet. For produksjon av fisk til utsetting i vassdrag (kultivering) er det mer vanlig å fange stamfisken i den aktuelle elva eller bekken nær opptil selve gytingen.

Klikk på bilde for å se det i større format...

Det er lakseutvalget hos Grenland Sportsfiskere og Telemark Settefisk AS som foretar selve stamfiske og produksjon av fisk til utsetting i Telemarks-vassdraget (kultivering) med tillatelse fra miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Vestfold-Telemark.

Foto: Morten Mesics og Dag Natedal
Tekst: Dag Natedal


UTVALGSMØTER GIR GS EN STØDIG KURS

To ganger i året møtes alle utvalgslederne på GS-huset. Der blir viktige hendelser evaluert og alle fremlegger sitt respektive utvalgs status. Her får man tid og mulighet til å gå i direkte dialog med andre ledere, noe som er svært viktig for foreningens fremdrift. Dette er medlemmer med svært mye ansvar og likeledes mange dugnadstimer.

Hvert eneste utvalg er viktige bærebjelker i en organisasjon som forvalter store verdier og huser mer enn 1800 medlemmer. Møtene ledes av vår formann Bjørn Erik Eik som også her har en stor og viktig rolle.

Tekst og foto: Kjell Erik Høiby.

Husk medlemskort når
du skal leie hytte

En viktig medlemsfordel når du er medlem av Grenland Sportsfiskere – er at vi har meget gunstige leieavtaler på våre hytter.  I foreningens budsjett for 2018 er våre hytter subsidiert med til sammen 240.000 kroner. Med ca. 1.300 leiedøgn i året, subsidierer vi hvert døgn vi leier ut hytter med ca. 185 kroner. Så ønsker du å ha valuta for medlemskapet – lei hytter!

Derfor – vis fram medlemskortet uoppfordret når du leier hytte hos Jakt og fjellsport. - Hvis du har glemt å betale, kan du også betale medlemskortet ditt der. Husk også eventuelle gjestemedlemmer.

Finn Sigurdsen


Vi startet opp i Skien tilbake på tidlig 90-tallet, med andre ord langt fra nyopprettet.Vi er en liten aktør, men betydelig aktør og mener derfor vi har anledning til å yte større og mer personlig service enn de store konkurrentene. Service er svært viktig for oss og vi ønsker at alle våre kunder skal ha den beste opplevelsen hver gang de besøker en av våre to avdelinger.

Vi byr gjerne på en kaffe når du kommer innom. Vårt mål er at alle skal ha en hyggelig handel og se frem til det neste besøket hos oss, enten det er for å se utvalget eller bare for å fortelle om en ny villmarksopplevelse. Dette er Jakt og Fjellsport og du kan forvente den beste service hver eneste gang.

Nøkler til
hytter og båter

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se siden hyttesøknad søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens ( Jakt og Fjellsport) åpningstid mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00).
Vi har egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.Utenom åpningstid kan nøkler leveres i postkassa i døra på butikken.

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn,Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet.
Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode
hender, og fungerer til alles tifredshet.

Dag Natedal / fredag 21 juni 2019

GS har en rekke tjern og vann tilgjengelig for fiske. Det er alt for omfattende å gå inn på beskrivelse av alle disse, men her har du noen bildeglimt, og anbefalinger, fra våre områder.

Nær Skien by har du vannene i Vestmarka, vest og nord for Gulset. I enkelte av disse tjern og vann er det også flott ørret! Og, skal du ha med barna for «garantert» fangst, anbefaler jeg Vassdalstjern.

Et område som også er tilgjengelig uten å passere låste bommer, er vannene langs Svanstulveien. Åletjern Nordre, Bevertjern og Fagerli er flotte mål for en ettermiddagstur.

Når du først er på Svanstulveien, og kjører opp til parkeringa, er det mange muligheter innenfor en times gange, eller enda kortere tid hvis du tar med sykkelen! Velene, Venevann, Uvassvatna og mange flere gode fiskemuligheter.

Lengre nord har du vannene på Sauheradfjella og Sondalsfjell. Anbefaler sterkt å besøke Steinbruvann og omliggende tjønner, samt en villmarkstur til Sondalsfjellområdet hvor det er noen «sære» vann med stor ørret i. Når det gjelder størrelsen på ørreten i våre omårder, så er det enkelte vann som huser fisk på mellom en og to kilo...

For all del må vi ikke glemme Fjellvannet og Slettevannet – disse er gode vann med fhv gode fangstmuligheter, som er viktig når du har barn eller nybegynnere med på fisketur! Og, ikke undervurder nevnte vann, de huser enkelte store ørreter også. I Slettevannet kan du fiske fra egen kano, gummibåt, kajakk uten motor.

Enkelte medlemmer «klager» over at flere av våre vann er «utilgjengelige» - men, leier du hytte eller pram får du nøkkel til til respektive veiene, og da er det ofte et «hav» av fiskemuligheter i gangavstand fra hytta.

Studer kart fra våre områder  før du drar på tur – det er spennende, og du møter mer forberedt til turen! Kart fåes kjøpt i bokhandlere og Turistforeningens butikk i Hjellen , Skien.

Fiskeregler, og info forøvrig, finner du på nettsida vår.        Skitt fiske og god tur!

Klikk på bildene under for større versjon: (En stor takk til Terje for flotte bilder og tekst!)

Tekst og foto: Terje Christiansen

LEIE HUSET VÅRT?

Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagret i underetasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre ned med bil og båt henger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunker og redskap. Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.


Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

Ta kontakt med:
Olav Eriksrød, tlf 995 55 849
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140
Toralf Hauge, tlf 411 84 357

GS-husets adresse:
Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

Fiskemuligheter i Skien kommune!

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere). https://www.grenland-sportsfiskere.no/

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE