Alle medlemsmøter starter: kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: 
Med bakgrunn i anbefalinger fra FHI og regjering
avlyser vi styremøte i Mars og medlemsmøtet i April.
Skulle det dukke opp ting så får vi ta det på
mail og telefon i styret.


 

Gjestemedlemskap gir deg ikke rett til å leie hytte eller båt, kun være med og overnatte som gjest på hyttene våre.

BÅL, VED OG BRANNFARE 
Det er nå skogbrannfare - Gult farenivå

Vi ser dessverre stadig at noen rapper veden vår og lager bål både utenfor og i nærheten av hyttene.

For et par år siden laget noen et farlig ildsted på Sildrevika. Hadde man vært litt mer uheldig der, så hadde veggen tatt fyr. Det samme har skjedd på andre hytter også, med varierende brannfare og ulempe. Bjørn Terje Hansen,
oppsynsmann på Lonabu, sendte meg nylig bilder av enda et bål – rett utenfor hytta han ivaretar for GS.

«Det er fryktelig irriterende, for ikke bare lager folk stygge merker i plenen, men det er direkte brannfarlig også. Videre er det jo lite hyggelig for de som har brukt mye av fritiden sin til å kappe og kløyve ved for Grenland
Sportsfiskeres hytter – å se at folk rapper veden vår og drar den rundt til bålfyring. Hvis man først skal lage et bål, så bør man gidde å raske sammen greiner og nedfall», sier Bjørn Terje.

Nå skal ingen av oss påstå at det denne gangen var medlemmer som gjorde dette, men vi oppfordrer herved folk til å være forsiktige med
åpen flamme. Til sist vil vi be våre medlemmer om å ikke fyre bål rett ved hyttene. Det ender som regel med stygge brennmerker, noe som er til irritasjon for de som forsøker å holde plassen i orden for våre leietakere.

Tekst: Kjell E. Høiby Foto: Bjørn Terje Hansen

Fiske-trappa i Mølla (Skien)

Normalt åpner vi fisketrappene i slutten av april (senest 1.mai) ned-strøms Skotfoss, men nå har vi i Grenland sportsfiskere sendt en forespørsler til Skien kommune om tidligere åpning på grunn av overvintret laks (vinterstøinger) og smolt som står under brua ovenfor fiske-trappa i Mølla og søker etter utvandringmuligheter.

Med overskuddsvann (noe flomvann) i vassdraget så kan dette tiltaket være en vinn/vinn situasjon for fisken.

Det har i hele vinter vært tappet uvanlig mye vann i flomluker på både Damfoss og Klosterfoss grunnet redusert produksjon på Klosterfoss pga. arbeid med smolt/ål rør. Dette viser kanskje at fisken ikke bare følger hovedstrømmen/vannstrømmen.

Fint hvis de som er ute og observert fisk (laks, sjøørret og smolt) ovenfor mølletrappa om å ta bilder og sende dette til oss (hvis mulig)?. web@grenland-sportsfiskere.no

På forhånd takk!

Skien kommune har nå åpnet
fiske-trappa 24.03.2020


Alle våre hytter vil være stengt for utleie fra
mandag 16/3 på ubestemt tid.

Som et tiltak for å begrense smittespredning av Coronavirus vil alle GS hytter være stengt for utleie.    

Mvh Robert - Leder i hytteutvalget


MEDLEMSKONTINGENTER:

A-medlem .................................kr 520,-
B-medlem .................................kr 200,-
Junior .........................................kr 120,-
Pensjonist (fra 67 år) ................kr 260,-
Familie (Ektepar/samboere
og familie under 20 år) .............kr 730,-

HVORDAN BLI MEDLEM I GS

Du kan bruke hjemmesida vår, www.grenland-sportsfiskere.no,
og der velge å få tilsendt innbetaligskort. Du kan også få med deg
innbetalingskort og betale på egen nettbank på Villmark og Fritid
på Hovengasenteret. Videre kan du betale på settefiskanlegget
vårt (Dammane) på Eriksrød (kontant).
På Jakt & Fjellsport kan de ta imot betaling på vår egen
bankterminal, så det er det raskeste.

VI OPPFORDRER ALLE SOM HAR MULIGHET FOR DET, Å BETALE MED KORT NÅR DERE LEIER HYTTE ELLER PRAM!

Hytteutvalget Grenland Sportsfiskere

HYTTE-INFO

Informasjon om hyttene: Når du henter nøkler på Jakt & Fjellsport, kan du be om å få med deg et informasjons-ark om hytta, i hvert fall første gangen du gjester hytta. Eventuelt kan du hente de samme opplysningene på www.grenland-sportsfiskere.no.

Nå kan du bestille vinter- og påskeferie!

Søknadsfristen er 20. januar. Etter dette er det førstemann til mølla for disse feriene. For at du skal kunne sikre deg hytte til skoleferiene, kan du avtale leie uavhengig av vanlige søknadsfrister.

Det er utrolig at hytter som ligger midt i løypenettet på Sauheradfjella står ledig i disse feriene, jeg nevner Blekktjønn, Grantjønn, Svanstul og Ørjebu, og de er ikke dårlig de andre hyttene heller.

Se under Hytteleie på GS-hjemmeside: www.grenland-sportsfiskere.no.

Søknadskjema finner du under «Hyttesøknader» på Hjemmesida. På hyttene i Skien er det vinterpris på hyttene fra november til april, så leier du ei hytte i mer enn 4 dager (inntil 1 uke), så betaler du kr 1000,–. Dette gjelder også påske og vinterferie, se hyttepriser.

Tekst: Finn Sigurdsen
Foto: Arne og Arnhild Hagen

Oppgradert strøm
på Sildrevika

Spenninga på strømmen på Sildrevika har alltid vært et problem, men nå legges den om. Så da regner vi med at vi slipper å slå av varmeovnene når det skal kokes poteter. Men for all del, spar gjerne på strømmen likevel, den koster oss en del tusen i året.

HUSET VÅRT

Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagret i under-etasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre ned med bil og båthenger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunker og redskap. Oppholdsrommet har plass til 35–40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

LEIE GS-HUSET?

Ta kontakt med:

Olav Eriksrød, tlf 960 42 767
Harald Rinde Andersen, tlf 970 91 140
Toralf Hauge, tlf 411 84 357
GS-husets adresse: Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

Klikk på bildene for å se større utgave:

REDAKTØRENS
(FS) SPALT

GRENLAND SPORTSFISKERE vil takke alle for sitt bidrag gjennom Grasrotandelen.

Din grasrotmottaker GRENLAND SPORTSFISKERE mottok kr 145 511,76 i 2019. Det er midler som bidrar til at de kan fortsette sitt  verdifulle arbeid. Dette har du vært med på! 1,2 millioner andre personer har også valgt seg en grasrotmottaker, noe som har generert hele 698 millioner kroner totalt til Grasrotandelen i 2019.

Mange av Norsk Tippings kunder har fortsatt ikke registrert seg som grasrotgiver. Kjenner du noen, så tips dem gjerne om at de kan støtte GRENLAND SPORTSFISKERE på denne enkle måten.

Klikk på bilde:

NR. 4 - 2019 •
47. ÅRGANG 
Lederen

DUGNADSKORT:

50 timer dugnad gir fortrinnsrett ved tildeling av hytter, samt fordeler på spesielle dager på laksefiske, kontakt lakseutvalget. 100 timer dugnad gir mulighet for dugnadsnøkkel på Løvenskiolds veier, kontakt settefiskanlegget.

Total oppgang i fisketrappene 2019.pdf Total oppgang i fisketrappene 2019.pdf
Size : 594.109 Kb
Type : pdf

1691 Laks -  2 Oppdrettslaks -266 Ørret
Oppdatert 26.11.2019 vann 6,6⁰ C
Fettfinne-klippet 7
1 pukkellaks 1 regnbueørret

604 Laks -  8 Havniøyer - 1142 Ørret
Oppdatert 26.11.2019 vann 4,6⁰ C
20  Pukkellaks
2 Oppdrettslaks
1 Regnbueørret
Ikke på nett

907 Laks -  0 Oppdrettslaks - 187 Ørret
Oppdatert 26.11.2019 vann 6,2⁰ C
Finneklipt laks 1

LES DETTE NØYE, FOLKENS!

Etter gjentatte tilfeller der medlemmer glemmer å legge kjøretillatelsen synlig foran i bilens vindu, er det nå nødvendig å informere om alvoret rundt dette.

Grenland Sportsfiskere leier disse kjøreti-llatelsene av Løvenskiold Fossum. Alle veier innenfor bommene er private.

Vi, altså GS, har ingen ting med vedlikehold av verken bommer eller veier å gjøre. Det er i overensstemmelse med utleier av områdene at vi får leie nøkler slik at vi kan kjøre frem til hytta og rundt i det området som fargekoden representerer.

Hver eneste kjøre tillatelse har fargekoden rød, gul, eller blå. Det er i alles interesse at det er slik.

Ved at reglene er strenge så unngår man lettere tyvjakt, tyvfiske, innbrudd og grisekjøring for å nevne noe.

Våre båter og redskaper får også lettere ligge i fred på denne måten. Kanskje aller viktigst er det å kunne vise at vi er tilliten verdig – at våre medlemmer viser ansvar og forståelse for at dette er et påbud, og ikke bare et ønske fra Løvenskiold Fossum.

Dersom du glemmer å legge kjøretillatelsen synlig, til tross for at du nå har fått dette inn med teskje, så vil man anta at du er innenfor bommene med uredelige hensikter.

Dette medfører at du kan innkalles til LF for å forklare deg, men det bidrar også til at GS stilles i et dårlig lys. Så med dette håper vi at folk klarer å LEGGE KJØRETILLATELSEN HELT SYNLIG FORAN I FRONTRUTEN FØR DU LÅSER DEG INN PÅ HYTTA!

Kjell E. Høiby.

Publisert av Dag Natedal / søndag 10.11.2019

GS informasjonsskilt

Flere av dere har sikkert lagt
merke til at det har blitt satt opp
flere av våre nye informasjonsskilt
på forsommeren i år. Det har blitt
satt opp et «stort» skilt rett etter
bommen ved Dale. I tillegg har
det blitt satt opp 3 mindre skilt
ved Fjellvannet, nærmere bestemt
ved Grønsjø, Trommeren og
Henningsdalen.

Tidligere er det satt opp store
informasjonsskilt ved Modammen,
Svanstul og ved krysset ved
avkjøringen til Søndre Rønningen
før Luksefjell.

Skiltene inneholder kart over
våre vann og hytter, fiskeområde,
henvisning til vår hjemmeside, info
om hvor medlemskort og fiskekort
fåes kjøpt samt tilbud om pramleie.

Vi håper skiltene blir tatt godt vare
på der de står slik at de kan bli til
nytte og glede for mange i mange
år framover.

Med hilsen Tor Erling Løvstad,
Torodd Moen og Sten-Åge Egeberg.

Tekst og foto:
Sten-Åge Egeberg

Publisert av Dag Natedal / fredag 08.11.2019

Her sitter mange år og lang, unik erfaring ved merkebordet.

På "dammane", altså settefiskanlegget på Jønnevald, har det også i år vært mange medlemmer samlet for å merke settefisken. Merkingen har pågått i flere uker, og avsluttes i skrivende stund.

Det er merket ca. 90 000 fisk. Av dem er det ca. 20 000 laks og ca. 70 000 øret. Antallet er på samme nivå som tidligere. Det er kun fisk som settes ut etter myndighets-pålegg, som merkes.

Som vanlig har merkingen foregått i gemyttlige former, med fisken opp av dammene til merking, for så å plasseres tilbake igjen i kummene. Også i år ble den faste «menyen» servert, nemlig enten suppe eller pølser. - Ikke rart at en av de nye deltakerne kom og lurte på hvor mange pølser som har gått med under arbeidet i årenes løp!

Utsetting av fisken har pågått siden 20. august og det er én- og to-somrig fisk som nå forløpende settes ut.

Olav Eriksrød ser til at troppene får sunn og næringsrik mat mellom øktene.

Av Torgeir Torgersen

Publisert av Dag Natedal / fredag 08.11.2019

Telemark Settefisk, ved Tor Ashjem, hadde onsdag 18. september besøk av Norsjø Trolling, Bø- og Sauherad JFF og fiskeforvalter, Irvin Kilde, hos Fylkesmann.

Terje Christiansen

Temaet for kvelden var: felles innsats for å bedre stor-ørretbestanden i Norsjø, Bråfjorden og Heddalsvannet, med tilstøtende elver og bekker.

Det ble mange spørsmål, og innspill, på hvordan øke bestanden av storørret? Å bedre tilgjengeligheten for ørreten i gytebekker må til – da med rydding av oppgangshindere. Stamfiske etter stor ørret ble diskutert – hvordan, og hvor, får vi utført dette?

Hele dette «prosjektet» vil ta tid – og, en er avhengig av at sportsfiskere bidrar til det praktiske arbeidet. Det ble et positivt møte hvor hele «gjengen» ønsker å delta for bedring av ørretbestanden!

Etter møtet ble det en omvisning på anlegget til Telemark settefisk AS.

UTVALGSMØTER GIR GS EN STØDIG KURS

To ganger i året møtes alle utvalgslederne på GS-huset. Der blir viktige hendelser evaluert og alle fremlegger sitt respektive utvalgs status. Her får man tid og mulighet til å gå i direkte dialog med andre ledere, noe som er svært viktig for foreningens fremdrift. Dette er medlemmer med svært mye ansvar og likeledes mange dugnadstimer.

Hvert eneste utvalg er viktige bærebjelker i en organisasjon som forvalter store verdier og huser mer enn 1800 medlemmer. Møtene ledes av vår formann Bjørn Erik Eik som også her har en stor og viktig rolle.

Tekst og foto: Kjell Erik Høiby.

Husk medlemskort når
du skal leie hytte

En viktig medlemsfordel når du er medlem av Grenland Sportsfiskere – er at vi har meget gunstige leieavtaler på våre hytter.  I foreningens budsjett for 2018 er våre hytter subsidiert med til sammen 240.000 kroner. Med ca. 1.300 leiedøgn i året, subsidierer vi hvert døgn vi leier ut hytter med ca. 185 kroner. Så ønsker du å ha valuta for medlemskapet – lei hytter!

Derfor – vis fram medlemskortet uoppfordret når du leier hytte hos Jakt og fjellsport. - Hvis du har glemt å betale, kan du også betale medlemskortet ditt der. Husk også eventuelle gjestemedlemmer.

Finn Sigurdsen


Vi startet opp i Skien tilbake på tidlig 90-tallet, med andre ord langt fra nyopprettet.Vi er en liten aktør, men betydelig aktør og mener derfor vi har anledning til å yte større og mer personlig service enn de store konkurrentene. Service er svært viktig for oss og vi ønsker at alle våre kunder skal ha den beste opplevelsen hver gang de besøker en av våre to avdelinger.

Vi byr gjerne på en kaffe når du kommer innom. Vårt mål er at alle skal ha en hyggelig handel og se frem til det neste besøket hos oss, enten det er for å se utvalget eller bare for å fortelle om en ny villmarksopplevelse. Dette er Jakt og Fjellsport og du kan forvente den beste service hver eneste gang.

Nøkler til
hytter og båter

Skal du leie hytte eller pram er Jakt & Fjellsport i Duestien i Skien det riktige stedet. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du bestille 8 dager før. Se siden hyttesøknad søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518.

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens ( Jakt og Fjellsport) åpningstid mellom kl. 09.00 – 17.00 (lørdag kl. 10.00–15.00).
Vi har egen betalings-terminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.Utenom åpningstid kan nøkler leveres i postkassa i døra på butikken.

Prammer
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer
med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn,Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet.
Det er godt å vite at utleie av nøkler fortsatt er i gode
hender, og fungerer til alles tifredshet.

Dag Natedal / fredag 21 juni 2019

GS har en rekke tjern og vann tilgjengelig for fiske. Det er alt for omfattende å gå inn på beskrivelse av alle disse, men her har du noen bildeglimt, og anbefalinger, fra våre områder.

Nær Skien by har du vannene i Vestmarka, vest og nord for Gulset. I enkelte av disse tjern og vann er det også flott ørret! Og, skal du ha med barna for «garantert» fangst, anbefaler jeg Vassdalstjern.

Et område som også er tilgjengelig uten å passere låste bommer, er vannene langs Svanstulveien. Åletjern Nordre, Bevertjern og Fagerli er flotte mål for en ettermiddagstur.

Når du først er på Svanstulveien, og kjører opp til parkeringa, er det mange muligheter innenfor en times gange, eller enda kortere tid hvis du tar med sykkelen! Velene, Venevann, Uvassvatna og mange flere gode fiskemuligheter.

Lengre nord har du vannene på Sauheradfjella og Sondalsfjell. Anbefaler sterkt å besøke Steinbruvann og omliggende tjønner, samt en villmarkstur til Sondalsfjellområdet hvor det er noen «sære» vann med stor ørret i. Når det gjelder størrelsen på ørreten i våre omårder, så er det enkelte vann som huser fisk på mellom en og to kilo...

For all del må vi ikke glemme Fjellvannet og Slettevannet – disse er gode vann med fhv gode fangstmuligheter, som er viktig når du har barn eller nybegynnere med på fisketur! Og, ikke undervurder nevnte vann, de huser enkelte store ørreter også. I Slettevannet kan du fiske fra egen kano, gummibåt, kajakk uten motor.

Enkelte medlemmer «klager» over at flere av våre vann er «utilgjengelige» - men, leier du hytte eller pram får du nøkkel til til respektive veiene, og da er det ofte et «hav» av fiskemuligheter i gangavstand fra hytta.

Studer kart fra våre områder  før du drar på tur – det er spennende, og du møter mer forberedt til turen! Kart fåes kjøpt i bokhandlere og Turistforeningens butikk i Hjellen , Skien.

Fiskeregler, og info forøvrig, finner du på nettsida vår.        Skitt fiske og god tur!

Klikk på bildene under for større versjon: (En stor takk til Terje for flotte bilder og tekst!)

Tekst og foto: Terje Christiansen

Fiskemuligheter i Skien kommune!

Det er godt tilrettelagte fiskemuligheter etter innlandsfisk, laks og sjøørret i Skien. De fleste vann i Skien kommune disponeres av lokale jeger- og fiskeforeninger, hovedsaklig Grenland Sportfiskere og Telemark Jeger og Fiskeforening.

Fiskekort og medlemsskap kan kjøpes hos Jakt og Fjellsport, tlf 35 52 09 58 eller Eriksrød Setteri i Luksefjellveien 881, tlf. 35 59 03 33 (Grenland Sportsfiskere). https://www.grenland-sportsfiskere.no/

Det er flere gode fiskeplasser i kommunen, som f.eks.Skienselva, Meierelva, Falkumelva, nedenfor Klosterfossen i Skien sentrum og ved Skotfoss. Ved Fossumhølen i Falkumelva er det tilrettelagt fiskeplass for rullestolbrukere.

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Vi får jobben gjort!

 

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE