Alle medlemsmøter starter:
kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: Tirsdag 02.05.2017

VIKTIG INFO: HYTTEBOOKING: 909 48 518
Sjekk Tilgjengelighet på hyttene...


Ønsker du å skrive ut medlems blanketten, finner du den her.
Husk å X av for kvittering tilbake. Skriv navn på medlemskortet!

Kontingent 2017.pdf Kontingent 2017.pdf
Size : 6854.14 Kb
Type : pdf

REDAKTØRENS SPALTE (Fiskesport)

SNART START (Leder)

Ett av "våre" vann!

Tvittingen ligger vest i Vestmarka. Vannet er 48 mål stort og ligger 159 m.o.h.Tilløpet kommer fra Ulka, Grunntjenn og Lille-Tvittingen. Utløpet går til Ulvsvann. Mellom store og Lille-Tvittingen er det et lite sund der det går en bru over. Les mer...

Hvor kjent er du i GS sine områder?

Kan du se hvor dette bildet er tatt?

Les mer... være med i trekningen (gavekort på kr 300)

ÅRSMØTE 14 FEBRUAR 2017

Årsmøte i hoved foreningen ble avholdt i Gjerpen Menighetshus. Svært mange hadde møtt frem – flott!

    Magne Myrvang ble valgt som dirigent for Årsmøtet, og protokoll ble
    underskrevet av Arne Limi og Jan Helge Knutsen..

Leder i GS, Bjørn Erik Eik, informerte om medlemmer som var gått bort i 2016, og det ble holdt ett minutts stillhet for dem.

Årsberetninger, regnskaper, kontigenter og budsjett ble vedtatt.

Valg av medlemmer til de ulike vervene i foreningen foregikk uten motkandidater, og det var noen medlemmer som ikke hadde hatt verv før som ble valgt – spennende.

Thor Arne Bakken ble utnevnt til æresmedlem i GS – han var overrasket over utnevnelsen, og takket for utmerkelsen.

Styret 2017

Foran fra venstre: Bjørn Terje Hansen, Bjørn Erik Eik, Torodd Moen og Harald W. Jenssen.
Bak fra venstre: Magne Myrvang, Arne Goberg, Morten Stensrud,Roger Johnsen, Sten Åge Egeberg og Robert Bærulfsen.

Tekst og foto: Terje Christiansen

Med småfisk på menyen

I Fareelva, strekningen mellom Skien og Skotfoss, er det også en ørretbestand.
Ikke utenkelig at disse ørretene er lik, eller svært like, Norsjø-ørretene.

Ørret og krøkle: ikke noe tvil om hva som har stått på menyen – krøkle!

Utover sommeren vaker ørretene i elva, først på døgnfluer, men senere fra juli er det store mengder vårfluer som klekker – ja, helt frem til fisket blir stengt 1.september da elva er laks- og
sjøørretførende.

Jeg fisker en del i elva med flue, i hovedsak etter vakende fisk. Men, av og til ser jeg fisk jager etter småfisk, likt det man ser i saltvann når ulike fiskearter jager i slid og brisling. En lørdag sist
sommer, da det regnet en del, opplevde jeg dette flere steder i elva – da er det

bare å montere intermediatesnøre på fluestanga og en fiskeimitasjon. Denne bør være sølvfarget og nær transparent, og trekkes raskt og rykkvis inn for å fange ørret – det er spennende å vente på et brutalt rykk! På denne turen fanget jeg fire ørret – satte ut tre og beholdt en flott fisk.

Da jeg renset fisken fikk jeg bekreftet min anelse – jo, den hadde fortært krøkle, eller kot, som det heter lokalt. Krøkle er en fisk i loddefamilien.

I Norge finnes den fra Mjøsa og sørover på østlandet til Skiensvassdraget, står på Wikipedia. Koten er en kjent fisk for storøørretfiskerene som dorger på Norsjø og Heddalsvannet – den er et viktig føde for ørretene sammen med småsik.

Som sagt – glem ikke at den kan imiteres, og fiskes med fluestang også, nesten «midt i byen»!

Tekst og foto: Terje Christiansen

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Booking av hytter påske 2017:

Den eneste hytta som er booket til nå er Gunhildsbu. Booket fra 12/4 til 2.påskedag. Gunnhildsbu kan leies fra 7-11 april (nedreise før kl. 12 onsdag) for kr. 1450,-.

Alle hyttene i skien (Sauheradfjella) kan leies for kr. 1000 pr uke i vinter og påskeferie.

Se https://www.easynetbooking.com/ for hva som er ledig. "Førstemann til mølla" gjelder.

Informasjon om hyttene:

Når du henter nøkler på Jakt og Fjellsport AS, kan du be om å få med deg et informasjonsark om hytta, i hvert fall første gangen du gjester hytta. Eventuelt kan du hente de samme  opplysningene på nettet, www.grenland-sportsfiskere.no.


Kjørenøkler til hyttene...

Skal du kjøre i de områder vi leier av Løvenskiold, dreier det seg om bruk av nøkler utstedt i tre farger. Det gjelder BLÅ nøkkel for Bustul, Åslivann og Lona, mens RØD nøkkel vil åpne bommene til Stengestad, Horta og Fjellvannet, og endelig GUL nøkkel til hele Valebø og Svanstul. Det nytter med andre ord ikke å komme med en GUL nøkkel for Svanstul, hvis du ombestemmer deg og forsøker å komme til Bustul. Kjørelappen må stemme med oppgitte farger.


Når du forlater hytta ….

Til sammen leier vi ut hytter mellom 1200 og 1400 døgn i året. (Helg teller 3 døgn.) De aller, aller fleste rydder greit opp etter seg, og følger regelen om at når du reiser fra hytta, skal den være minst slik du gjerne vil ha den når du kommer. Men det hender vi får klager, og det dette skal vi ta på alvor. Hytteansvarlige har selvfølgelig ingen mulighet for å inspisere hytta for alle som har brukt den, og vi må derfor stole på neste leietaker. Problemet her er ofte forskjellig syn på hva som er ”godt nok.” Nå som mange har muligheter for å ta og overføre bilder digitalt, kan det være greit å ta et bilde hvis det er noe å klage på. Adressa er i tilfellet hytteutvalgets leder.

Etter en del år som tidligere leder av hytteutvalget, har det vært noen klager, men etter en telefon, ofte med vektlegging på at folk opplever ting på forskjellig måte, har jeg faktisk aldri fått klager på samme person flere ganger. Jeg likte ikke denne jobben, men folk bryr seg, og kan gjøre ting bedre når de vil!


For ordens skyld tar jeg også med at vi har en paragraf i GS sine lover som sier: ” Mislighold av hytteregler kan føre til utestengelse for kortere eller lengre tid.” Håper vi slipper å bruke den.Og mens vi er i klagehjørnet…Ikke fyr bål på det som blir plen på hytta på sommeren, og ikke bruk ferdighogd ved til bål. Dette skjer faktisk hvert år, dessverre.

Påmelding til: http://www.grenland-sportsfiskere.no/fluegruppa.php
eller Terje Christiansen tlf 97 76 17 97
http://castingforbundet.no/

Viktig info!

F.o.m 01 februar i år, overtar Jakt og Fjellsport i Skien
utleie av foreningens hytter og båter. Booking av hytter på nummeret: 909 48 518 og nøkkelutlevering skjer i butikkens lokaler Jakt og Fjellsport. Vi har egen betalingsterminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort. Kommer tilbake med mer info.

Fra 68 000 yngle av laks til 10 000 1-somrig i Bø elva settes ut ca. aug-sept. 2017


Såpass sen 1-somrig settefisk er hjulpet godt over den første og mest kritiske kneika, så denne årsklassen vil nok merkes som en skikkelig topp i fangstene når de kommer tilbake for å gyte. De forventes å stå på elva ut hele neste år og så slippe seg ut våren 2019. Deretter tar det ca. 2 år før hovedinnsiget kommer tilbake, dvs høsten 2021.

Ung laks skilles ganske enkelt fra ung ørret ved at de har mye større brystfinner. Laksen er tilpasset å stå på sterkere strøm enn ørreten. Laks har heller ikke den røde flekken ytterst på fettfinna som små ørret oftest har. I tillegg har ung laks kraftigere parrmerker på sidene (ser ut som mørke fingeravtrykk)

Utsetting av lakse smolt i vassdraget

Det settes ut i inntil 50.000 laksesmolt nedstrøms Klosterfossen (april mai). Sammen med de årlige regulant utsettingene av 1-somrig laks i Bø elva (10 000) og Heddøla (10 000) er dette et viktige tiltak for bevaring av laksestammen i vassdraget.

Det er ingen stor nyhet at det settes ut fisk i vassdraget. Siden 1970-tallet har regulantene med hjelp av fiskelag og grunneiere satt ut yngel og 1–somrig laks i Bø elva og Heddøla. Disse pålagte utsettingene sammen med frivillige utsettinger fra Grenland Sportsfiskere, har bidratt til at det i det hele tatt er laks i vassdraget i dag. Pga sterk regulering i nedre del av vassdraget, med lite flommer har smolten store problemer med å nå havet. Den blir tvunget til å gå gjennom kraftverksturbinene hvor dødeligheten er stor. Det er her smoltutsettet skal bidra. Ved å produsere smolten på Skotfoss og så å sette den ut nedstrøms Klosterfossen vil vi øke
smolt utvandringen og dermed også tilbake vandring. Vår viktigste jobb er å sikre at nok laksesmolt forlater elva. Dette er den beste garanti for å få laks tilbake og den beste sikringen mot de mange trusselfaktorene i vassdraget.

GRASROTANDELEN

I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrotmidlene på tippekortet ditt. Har du ikke tippekort,så utsteder de det for deg i butikken.

Gjuvsjaa-hytta

Gjuvsjaa-hytta ligger ypperlig plassert kun meter fra Gjuvsjaa`n.
Grunneierne disponerer hytta ytterst på odden.

Døra på hytta vitner om mye stor fisk.
Gjuvsjaa-hytta ligger ypperlig plassert kun meter fra Gjuvsjaa`n. Grunneierne disponerer hytta ytterst på odden.

Køyeløsning med plass til 6 personer.
Kjøkken med gasskjøleskap er praktisk.
Stue, her kan fiskehistoriene få enda flere nyanser.

Fisken er både stor og har ypperlig kvalitet.

Flott Gjuvsjaa-ørret, kanskje blir det DEG neste gang…?

Av å til er våren sein her oppe. Dette bildet er fra 22 / 6 - 2015
og isfiskerne er fremdeles på isen.

Klikk på småbildene for å få større...


......................................................................


Flott Gjuvsjaa-ørret, kanskje blir det DEG neste gang…?

Av:  Morten Liaunet

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

Kontingent 2017

B-medlemskap er ektefelle/samboer til A-medlem

Bli medlem!
Online butikk

 
  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE