Se Årstadtoppen på våre hytter...

Bilder av foreningas hytter !

Ring HYTTEBOOKING: 90948518 åpen fra 0900 til 2000 mandag til fredag (lørdag 1800)  for utleie av hytter og prammer. Utenom stengetid kan nøkler leveres i GS-postkasse på utsiden av butikken Jakt og Fjellsport AS i Skien.

Nøkkelutlevering skjer i butikkens lokaler Jakt og Fjellsport AS i Skien. Vi har egen betalingsterminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.

Leieren og alle som skal overnatte på GS hyttene, må være medlemmer av Grenland Sportsfiskere...Se rettledningen under "Hytteleie/priser"

For å benytte seg av fiskemulighetene i våre områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller ha kjøpe et dagskort. Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Kjørenøkler til hyttene...

Skal du kjøre i de områder vi leier av Løvenskiold, dreier det seg om bruk av nøkler utstedt i tre farger. Det gjelder BLÅ nøkkel for Bustul, Åslivann og Lona, mens RØD nøkkel vil åpne bommene til Stengestad, Horta og Fjellvannet, og endelig GUL nøkkel til hele Valebø og Svanstul. Det nytter med andre ord ikke å komme med en GUL nøkkel for Svanstul, hvis du ombestemmer deg og forsøker å komme til Bustul. Kjørelappen må stemme med oppgitte farger.


Når du forlater hytta ….

Til sammen leier vi ut hytter mellom 1200 og 1400 døgn i året. (Helg teller 3 døgn.) De aller, aller fleste rydder greit opp etter seg, og følger regelen om at når du reiser fra hytta, skal den være minst slik du gjerne vil ha den når du kommer. Men det hender vi får klager, og det dette skal vi ta på alvor. Hytteansvarlige har selvfølgelig ingen mulighet for å inspisere hytta for alle som har brukt den, og vi må derfor stole på neste leietaker. Problemet her er ofte forskjellig syn på hva som er ”godt nok.” Nå som mange har muligheter for å ta og overføre bilder digitalt, kan det være greit å ta et bilde hvis det er noe å klage på. Adressa er i tilfellet hytteutvalgets leder.

Etter en del år som tidligere leder av hytteutvalget, har det vært noen klager, men etter en telefon, ofte med vektlegging på at folk opplever ting på forskjellig måte, har jeg faktisk aldri fått klager på samme person flere ganger. Jeg likte ikke denne jobben, men folk bryr seg, og kan gjøre ting bedre når de vil!


For ordens skyld tar jeg også med at vi har en paragraf i GS sine lover som sier: ” Mislighold av hytteregler kan føre til utestengelse for kortere eller lengre tid.” Håper vi slipper å bruke den.Og mens vi er i klagehjørnet…Ikke fyr bål på det som blir plen på hytta på sommeren, og ikke bruk ferdighogd ved til bål. Dette skjer faktisk hvert år, dessverre.