Styret

På valg:
2020

2020

2020

2020

2021

2020

2020

2020

2021

2021

2020


Leder:
Bjørn E. Eik - 35 94 36 28 / 975 29 696 - leder@grenland-sportsfiskere.no

Nestleder: Sten Åge Egeberg - 992 39 394 - nestleder@grenland-sportsfiskere.no

Kasserer: Harald W. Jenssen - 901 43 415 - kasserer@grenland-sportsfiskere.no

Sekretær: Per Ivar Eidem - 415 41 430 - sekretaer@grenland-sportsfiskere.no

Fiskeutvalget: Bjørn T. Hansen - 906 18 868 -fiskeutvalg@grenland-sportsfiskere.no

Hytteutvalget / hyttesøknader: Robert Bærulfsen - 90 65 23 02  - hytteutvalg@grenland-sportsfiskere.no - hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no

Kultiveringsutvalg: Roger Johnsen - 472 66 369 - kultivering@grenland-sportsfiskere.no

Laks- & sjøørretutvalget: Morten Stensrud - 911 42 791 - lakseutvalget@grenland-sportsfiskere.no

Styremedlem: Arne Goberg - 905 84 455

Magne Myrvang: 1. Varamann - 907 84 708

Torodd Moen: 2. Varamann - 980 47 905

Godt Nytt År!


NR. 1 - 2019 • 47. ÅRGANG

Hei alle sammen. Først og fremst vil jeg igjen takke for tilliten ved det å være leder for GS. Vi er en sunn forening med gode verdier og vi ønsker å skape fiskeglede for alle.

Det er slik at kampen mot «skjermer» er knallhard. Det er ikke lett å få podene opp fra en varm sofa for en tur med gummistøvler i våte myrer. Uten garanti for fisk. De fleste av oss vet og kjenner gleden ved det å få fisk. Kjenne røsk i stanga. Mange av oss har også sett den enorme gleden i ansiktet til barna våre når dette skjer. HVORDAN skal vi klare og formidle dette til unge i dag? La dette være en oppgave for i år.

Av de store tinga som har skjedd siden sist så må vi vel nevne Svanstul. Her har GS vært så heldig at grunneier Guri Sunde ønsket at vi skulle få muligheten til å kjøpe hennes del i Svanstul Skog. Dette er en seterrett som inneholder fiskeretten og en seterbu på Svanstul. Praktisk så er det ingen forskjell for medlemmene våre. Alt blir som før.

Utvalgene jobber med sine planer for sesongen. Hyttene blir leid ut jevnt og trutt og de trenger ved. Dette jobbes det med på GS-Huset slik at det kan kjøres opp til de hyttene som har behov for det. Noen hytter og uthus trenger også måking av tak på grunn av mye snø.

 

 

                             Bjørn Erik Eik                        

«Fiskesport» får mye skryt, og litt ekstra skal de også få av meg. De leverer et flott blad og nå har de jammen klart å få med 3 damer i redaksjonen. Dette kan de være stolte av og kanskje vi menn får se ting fra en litt annen vinkel. Velkommen skal de være.

Telemark Settefisk AS er på det nærmeste ferdig med sitt flotte nybygg. Det har vært en stor investering som vi vil få stor nytte av i fremtiden. Dette gjør jobben til Tor enklere, samtidig som vi er forberedt på nye krav i en bransje med stort fokus på miljø. Alt blir nå samlet på ett sted og vi får et topp moderne anlegg.

Jeg håper alle våre medlemmer bruker tilbudene våre og hjelper til med informasjon til andre om hvor fine områder vi har. Respekterer hverandre, våre regler ved fiske og på våre hytter, slik at alle trives der de ferdes. La alle finne stedet slik du selv ønsker å finne det.

Så vil jeg takke alle som gikk ut av sine verv og ønske de nye velkommen. Det er alle dere som gjør Grenland Sportsfiskere til det vi er. Noe vi alle kan være stolte av.

Med ønske om en fin vår og skitt fiske!

Bjørn Erik Eik
Leder