Styret

På valg:
2019

2020

2020

2020

2019

2020

2020

2020

2019

2019

2018


Leder:
Bjørn E. Eik - 35 94 36 28 / 975 29 696 - leder@grenland-sportsfiskere.no

Nestleder: Sten Åge Egeberg - 992 39 394 - nestleder@grenland-sportsfiskere.no

Kasserer: Harald W. Jenssen - 901 43 415 - kasserer@grenland-sportsfiskere.no

Sekretær: Per Ivar Eidem - 415 41 430 - sekretaer@grenland-sportsfiskere.no

Fiskeutvalget: Bjørn T. Hansen - 906 18 868 -fiskeutvalg@grenland-sportsfiskere.no

Hytteutvalget / hyttesøknader: Robert Bærulfsen - 90 65 23 02  - hytteutvalg@grenland-sportsfiskere.no - hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no

Kultiveringsutvalg: Roger Johnsen - 472 66 369 - kultivering@grenland-sportsfiskere.no

Laks- & sjøørretutvalget: Morten Stensrud - 911 42 791 - lakseutvalget@grenland-sportsfiskere.no

Styremedlem: Arne Goberg - 905 84 455

Magne Myrvang: 1. Varamann - 907 84 708

Torodd Moen: 2. Varamann - 980 47 905

Snart fiske :) 

Hei alle sammen!


Fiskesport NR. 1 - 2018 • 46. ÅRGANG

Tipper alle som leser dette er like møkk lei snømåking som meg. Vinter snø og skiturer er veldig fint, men blir fortere lei det enn av fisketurer.

Når man nå vet at det er godt over 2 meter snø på Sauherradfjella så tenker man det blir sein vår. Det blir spennende å se hvor mye vannføring det blir når smeltingen starter…

I skrivende stund har årsmøte vært og må igjen takke for tilliten. GS er en sunn forening med gode rutiner i alle ledd. Dette sammen med engasjerte tillitsmenn gjør leder jobben uproblematisk.

Utvalgene jobber med sine planer for sesongen. Hyttene blir leid ut jevnt og trutt og de trenger ved. Dette jobbes det med på GS-Huset slik at det kan kjøres opp til de hyttene som har behov. Noen hytter og uthus trenger også måking av tak på grunn av mye snø.

 

 

                          Bjørn Erik Eik                        


Gledelig nyhet er det jo også at vi har tegnet ny 10 års avtale med eirene av Rønningslia for leie av fiske i Sondalsmarka. Dette er et område mange er glad i og som huser fin fisk i flere vann.

Fiskesport får mye skryt og litt ekstra skal de også få av meg. De leverer et flott blad og nå har de jammen klart å få med 3 damer i redaksjon. Dette kan de være stolte av og kanskje vi menn får ting fra en litt annen vinkel. Velkommen skal de være.

Telemark Settefisk AS er på det nærmeste ferdig med sitt flotte nybygg. Dette har vært en stor investering som vi vil få stor nytte av i fremtiden. Dette gjør jobben til Tor enklere, samtidig som vi er forberedt på nye krav i en bransje med stort fokus på miljø. Alt blir nå samlet på ett sted og vi får et topp moderne anlegg.

Håper alle våre medlemmer bruker tilbudene våre og hjelper til med informasjon til andre om hvor fine områder vi har. Respekterer hverandre, våre regler ved fiske og på våre hytter slik at alle trives der de ferdes.

La alle finne stedet slik du selv ønsker å finne det.

Vil takke alle som gikk ut av sine verv og ønske de nye velkommen. Det er alle dere som gjør Grenland Sportsfiskere til det vi er. Noe vi alle kan være stolte av.

Med ønske om en fin vår og skitt fiske!


Bjørn Erik Eik
Leder