Styret

På valg:
2021

2021

2022

2022

2021

2022

2022

2021

2021

2021

2022


Leder:
Bjørn E. Eik - 35 94 36 28 / 975 29 696 - leder@grenland-sportsfiskere.no

Nestleder: Sten Åge Egeberg - 992 39 394 - nestleder@grenland-sportsfiskere.no

Kasserer: Harald W. Jenssen - 901 43 415 - kasserer@grenland-sportsfiskere.no

Sekretær: Per Ivar Eidem - 415 41 430 - sekretaer@grenland-sportsfiskere.no

Fiskeutvalget: Bjørn T. Hansen - 906 18 868 -fiskeutvalg@grenland-sportsfiskere.no

Hytteutvalget / hyttesøknader: Robert Bærulfsen - 90 65 23 02  - hytteutvalg@grenland-sportsfiskere.no - hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no

Kultiveringsutvalg: Roger Johnsen - 472 66 369 - kultivering@grenland-sportsfiskere.no

Laks- & sjøørretutvalget: Morten Stensrud - 911 42 791 - lakseutvalget@grenland-sportsfiskere.no

Styremedlem: Arne Goberg - 905 84 455

Magne Myrvang: 1. Varamann - 907 84 708

Torodd Moen: 2. Varamann - 980 47 905

Det er lov å håpe!


NR. 2 - 2021 • 49. ÅRGANG

Det er håp i hengende snøre, er det noe som heter.

For oss fiskere er det vel mange betydninger av dette. Mine første tanker om det nå er et håp om at pandemien er over og at vi kommer tilbake til et normalt levesett. Vi vil for alltid være påvirket av dette og får satse på at det tar lang tid før noe slikt skjer igjen.

Årsmøtet ble i år holdt elektronisk og det fungerte bra, men jeg synes det er en dårlig erstatning for et fysisk møte. GS fungerer jo i de fleste ledd, så alle som hadde en jobb inn mot årsmøtet gjorde den utmerket. Når da valgkomiteen også hadde fullført sin jobb ble det et greit møte å lede for dirigenten.

Jeg får igjen takke for den tilliten, som er gitt meg, til å lede Grenland Sportsfiskere videre.

Vi er halvveis inn i året og vi ser at det er en sen vår med hensyn til åpning av hytter og start på fiske. Vi merker også en iver fra medlemmene etter å komme i gang i marka. Er nok mange med hjemmekontor som vil ut og puste frisk luft. Det skjønner jeg godt.

Vi har nå passert 1. Juni og laksefisket er i gang. Det er tatt noen fisk, men det er kaldt i vannet på grunn av sen snøsmelting.

På settefiskanlegget går det som normalt selv om Covid-19 har begrenset dette litt. Tor styrer dette med stødig hånd og fisken har det bra nå som den er klar for utsett.

Selv om hyttene våre er til utleie hele året må vi av og til ta de ut på dugnad til vedlikehold. Dette for å opprettholde området i og rundt hyttene. De er mye utleie på sommeren, noe som er veldig bra og gledelig. Hvert år, så sikkert som at våren kommer, er det en eller annen medlem fra byen som ønsker å leie hytter i langhelgene i Mai. Like sikkert som man har tulipaner i hagen i byen, glemmer noen at det er 1 meter snø på Sauherad.

I vår digitale verden så har vi, og alle medlemmene i GS, tviholdt på vårt medlemsblad Fiskesport. Dette har med hjelp fra alle våre medlemmer blitt et av landets beste medlemsblad (min påstand) De trenger alltid stoff og det har de klart også i et år med mye motgang. Det har vært slik at bladet kommer ut først til medlemmene, før stoff fra bladet kommer på hjemmesiden. Hjemmesiden huser da også annet stoff som vi ønsker der. Vi ser også nå en økende aktivitet på Facebooksiden vår. Veldig moro og se det også, men som et lite hjertesukk, håper jeg det blir spart noen bilder og stoff slik at vi kan fortsette med gode historier og bilder i Fiskesport.

Håper å møte mange av dere ut ved våre fine vann.

Respekterer hverandre, våre regler ved fiske og på våre hytter, slik at alle trives der de ferdes.

Jeg vil også minne om båndtvang og skogbrannfare!
La alle finne stedet slik du selv ønsker å finne det.

Med ønske om en fin sommer og skitt fiske :)

Bjørn Erik Eik
Leder