Styret

På valg:
2020

2020

2020

2020

2021

2020

2020

2020

2021

2021

2020


Leder:
Bjørn E. Eik - 35 94 36 28 / 975 29 696 - leder@grenland-sportsfiskere.no

Nestleder: Sten Åge Egeberg - 992 39 394 - nestleder@grenland-sportsfiskere.no

Kasserer: Harald W. Jenssen - 901 43 415 - kasserer@grenland-sportsfiskere.no

Sekretær: Per Ivar Eidem - 415 41 430 - sekretaer@grenland-sportsfiskere.no

Fiskeutvalget: Bjørn T. Hansen - 906 18 868 -fiskeutvalg@grenland-sportsfiskere.no

Hytteutvalget / hyttesøknader: Robert Bærulfsen - 90 65 23 02  - hytteutvalg@grenland-sportsfiskere.no - hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no

Kultiveringsutvalg: Roger Johnsen - 472 66 369 - kultivering@grenland-sportsfiskere.no

Laks- & sjøørretutvalget: Morten Stensrud - 911 42 791 - lakseutvalget@grenland-sportsfiskere.no

Styremedlem: Arne Goberg - 905 84 455

Magne Myrvang: 1. Varamann - 907 84 708

Torodd Moen: 2. Varamann - 980 47 905

Nytt år, nye muligheter


NR. 4 - 2019 • 47. ÅRGANG

Da har tiden kommet for å ta en oppsummering av sesongen: Det har vært et år med aktivitet på det jevne for de fleste. Har nok vært litt ekstra på laksegutta i år. Noe som vi får si er til det positive. Ny laksetrapp, tellere med video og Akershus Energi bygger for millioner for å hjelpe smolt ut og ål opp og ned. Fiske og oppgang har også vært bra i år. Utfordringen kom for fullt når stamfisket skulle starte.

Dette skulle vise seg å bli veldig vanskelig – å få fisk på vanlig måte. Da kom et forslag om dorging i elva mellom Skien og Skottfoss. Dette gjorde sitt til at vi fikk en del stamfisk. Jeg vil rette en takk til Jan Helge Knutsen og sønn for innsatsen her, noen kalde høstkvelder.

Hytteutleien er på det jevne. Nå i vintersesongen er det tid for litt vedlikehold og vedhogst på flere hytter, slik at de er klare for et nytt år.

Av det jeg har blitt fortalt, er det tatt veldig mye fin fisk i mange vann. Selv var jeg på en rundtur inne på Sauheradfjella en dag. Jeg fisket i 6 vann, fikk fisk i alle vanna og fikk til sammen 11 fisk. 6 av disse var over halvkiloen. Kultiveringsutvalget prøver å tilpasse utsettet etter fiske, og med fare for å gjenta meg selv, så maser jeg på fangstrapporter. Det er det eneste verktøyet vi har for hjelp til dette.

 

                             Bjørn Erik Eik                        

På Eriksrød gjør Tor Achjem, Fiskeutvalget og Seniorgruppa en kjempejobb. De holder liv i fisk og folk, tørrfor til fisken og pølser og vafler til gutta i rikt monn. Nytt anlegg gjør det også veldig trivelig. Dette er bra for Telemark Settefisk og arbeidsplassen til Tor.

Takk til Arrangementskomiteen for et godt gjennomført år, med god julemiddag som avslutning. De har alltid en utfordring med å skaffe foredragsholdere. Vet noen om en som kan være aktuell, så ta kontakt.

Takk også til «Fiskesport» for et flott blad og 4 nummer også i år.Jeg vet det er mye mas for å få det til i tide (kritikk til meg selv). Bladet er utrolig bra. Sammen med en oppegående hjemmeside og Facebook når vi stadig flere. Stå på!

Valgkomiteen er aktive i disse dager, og for mange er dette skummelt, men jeg vil oppfordre alle som er interessert i GS om å tenke seg om hvis telefon kommer.

Videre vil jeg takke alle for innsatsen de legger ned for GS. Frivillig arbeid er ingen selvfølge. Dette har vært vår livsnerve i alle år og som sammen med vår formålsparagraf definerer det vi står for.

Tusen takk alle sammen.
Julen er en tid for hygge med familie og venner.

Jeg ønsker alle en fin juletid
og et GODT NYTT ÅR!

Bjørn Erik Eik
Leder