Fiskekortet er kun gyldig fra den dagen du kjøpte kortet.

Ta med fiskekortet som gyldig bevis på fisketuren!

HUSK!  PayPal kvitteringen etter kjøp av medlemskap gjelder som medlemskort inneværende år! Du får tilsendt årlig ny blanket etter tegnet medlemskap dersom adressen er korrekt.
Velkommen som medlem i Grenland Sportsfiskere.


Utleieregler for Grenland Sportsfiskeres hytter:
Hyttene utleies kun til medlemmer. Gyldig medlemskort skal fremvises ved leie. Alle personer som leieren har med seg på hytta, skal være medlemmer av GS, eller ha gyldig gjestekort. (Det er full anledning til å ha overnatingsgjester med på hyttene, ved at alle ikke medlemmer bekoster gjestekort) Leieren er ansvarlig for dette. Hyttene leies ut fra Jakt og Fjellsport AS i Skien, innenfor vanlig åpningstid, kl. 09:00 til 17:00 Hytteleien skal forskuddsbetales. Det er faste utleiepriser uansett antall personer på hytta. Leier disponerer hele hytta.

Faste døgnpriser, mandag 09.00 til fredag kl. 14.00. Ved døgnleie skal nøklene leveres seinest kl. 14.00 siste leiedag, (gjelder ikke Hardangervidda, Gunnhilsbu eller Åstadtoppen.) Fast helgepris, fredag kl. 14.00 til mandag kl. 09.00. De til en hver tid gjeldende utleiepriser finner du under hytteleie. Prisene står også i hvert nummer av medlemsbladet Fiskesport. Etter åpningstid kan nøkler leveres i postkasse på utsiden av bygget.

Hytteleie kan bestilles 8 dager før første leiedag. Medlemmer med gyldig dugnadskort kan bestille hytte 14 dager før første leiedag. Dugnadskort må fremvises hvis 14 dagers-regelen brukes. Hytta kan bestilles for inntil 1 uke, eventuelt kan ny leie avtales innenfor vanlige frister. Straffegebyr ved for sen innlevering av nøkkel er kr. l00,- pr. døgn.

Bestilling av hyttene er bindende. Skulle det oppstå situasjoner som medfører at man ikke kan benytte hytta, vil en måtte betale for den tiden som hytta star tom i avtalt leieperiode. Krav om betaling frafalles ved dokumentert sykdom.

Brudd på hyttereglene vil i første omgang kunne medføre tap av retten til å leie hytter. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på hyttereglene, kan styret ekskludere et medlem for kortere eller lengre tid i henhold til § 3 i GS lover.

Husk! Under Melding til forhandler GS: skriv ned navn på familie medlemmer.

Send melding til GS ved/etter kjøp av gavekort-medlem og familiemedlemskap - Husk! Navn på alle familiemedlemmer og alder.

Gavekort ny medlem:

Familiemedlemskap: