Laks og sjøørret sesong 2019 - Fiske starter 01. juni

Følg nøye reglene på de respektive plasser. Overtredelser og ikke innleverte fangstrapport kan medføre utelukkelse fra
Grenland Sportsfiskere. Husk å notere på fangstskjemaet om laksen du fanget manglet fettfinne!
Skitt fiske !!!

PS: En liten oppfordring til oss fiskere: Husk å ta med tomme Colaflasker og markbokser i plast hjem fra fisketuren. De havner fort i havet der de males opp til mikroplast – som kan komme tilbake inne i fisken.

Fangst og oppgang totalt i GS sine soner 2019


Laksefangst i GS sine soner den 01.06.2019

Laks: 0
vekt totalt: 0 kg
Snittvekt: 0 Størst fisk: 

______________________________________

Oppgang totalt hittil i år.

Klosterfossen: (Optisk og video fiske-teller)
0 totalt. Oppdatert den  01.06.2016
Laks -  0 Oppdrettslaks - Ørret

Mølletrappa: (Optisk og video fiske-teller)
totalt. Oppdatert den  01.06.2016
Laks -  0 Oppdrettslaks - Ørret

Skotfoss:  (Optisk og video fiske-teller)
fisk totalt. Oppdatert den 01.06.2019
laks og ørret

Fangst og oppgang 2018

Skiensvassdraget nedenfor Skotfoss ble fiskesesongen avsluttet 31.08.2018. Fisketid i de ulike vassdraga blir regulert i  Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.

(se lenke til høre)

Fangst og oppgang totalt i GS sine soner

Laksefangst i GS sine soner den 31.08.2018
125 Laks vekt totalt 385,50 kg
Snittvekt 3,03

Størst fisk 
Vidar M Brekstad  8,4 kg

Oppgang totalt hittil i år.
Ny fiske-teller i Klosterfossen fra 20.08.2018

Klosterfossen:
(Optisk og video fiske-teller)
2710 totalt. Oppdatert den  18.11.2018
2651 
Laks -  4 Oppdrettslaks - 55 Ørret

Nye mølletrappa:
(Estimert oppgang ca. 560 til 1000 laks)

Fra saltvann/nedstrøms Klosterfossen og Mølla og opp i Hjelle-vannet.
2653 + 560 = 3213 hittil i år. Beste oppgangen på 36 år!
-----------------------------------------------------
Skotfoss:
(Optisk fisketeller)
1244 fisk totalt. Oppdatert den 18.11.2018
1188 
laks og 56 ørret

Nye mølletrappa:
(Estimert oppgang 560 til 1000 laks)
(4 Laks og 4 ørret - Manuell telling 3 ganger med video. GS)
ikke med i tellingen.

Fiske-teller på plass i Mølletrappa 2019
Det ble ikke prioritert eller satt av midler til fiske-teller i fisketrappa i Mølla 2018, men det er nå inngått avtale (99 %) mellom Fylkesmannen, Eide-kraftverkene og Skien kommune om å få dette på plass før sesongen (01 mai) 2019. 19.  


 

Fangst og oppgang 2017

Fangst totalt i GS sine soner uke 37
298 Laks - vekt 907,20 kg - Snitt 3,04 kg

Størst fisk: Jan Markussen 11.4 kg

Oppgang totalt 2017
Kl.fossen 2580
Skotfoss 748 laks og 99 ørret
Mølla:
Bygging av ny fisketrapp i Mølla er i gang!

 

Fangstregistrering 2018

Felt merket med * må fylles ut !

Du må fylle ut et skjema pr anadrom fisk.*

* Laks,sjøørret eller ingen fangst.
* Fangst fordelt på vektklasser:
* Oppdrett
* Manglet laksen fettfinne?
* Er fisken gjenutsatt?Fisker: Birger Stokkedal og "hovmester" Gjert Gjertsen