Laks og sjøørret sesong 2017 - Fiske starter 01. juni

Følg nøye reglene på de respektive plasser. Overtredelser og ikke innleverte fangstrapport kan medføre utelukkelse fra
Grenland Sportsfiskere. Husk å notere på fangstskjemaet om laksen du fanget manglet fettfinne!
Skitt fiske !!!

Fangst og oppgang 2017


Fangst totalt i GS soner uke 35
243 Laks - vekt 739,10 kg - Snitt 3,04 kg

Størst fisk: Jan Markussen 11.4 kg

Oppgang: uke 40
Kl.fossen 2580
Skotfoss 723 laks og 77 ørret
Mølla:
Bygging av ny fisketrapp i Mølla er i gang!

Fangstrapport 2017.pdf Fangstrapport 2017.pdf
Size : 371.416 Kb
Type : pdf

Fangstregistrering

Felt merket med * må fylles ut !

Du må fylle ut et skjema pr anadrom fisk.*

* Laks,sjøørret eller ingen fangst.
* Fangst fordelt på vektklasser:
* Oppdrett
* Manglet laksen fettfinne?
* Er fisken gjenutsatt?Fisker: Birger Stokkedal og "hovmester" Gjert Gjertsen