Laks og sjøørret sesong 2018 - Fiske starter 01. juni

Følg nøye reglene på de respektive plasser. Overtredelser og ikke innleverte fangstrapport kan medføre utelukkelse fra
Grenland Sportsfiskere. Husk å notere på fangstskjemaet om laksen du fanget manglet fettfinne!
Skitt fiske !!!

PS: En liten oppfordring til oss fiskere: Husk å ta med tomme Colaflasker og markbokser i plast hjem fra fisketuren. De havner fort i havet der de males opp til mikroplast – som kan komme tilbake inne i fisken.

Fangst og oppgang 2018

Fangst og oppgang totalt i GS sine soner uke 28

Laksefangst i Klosterfossen
81 Laks vekt totalt 289,70 kg
Snittvekt 3,57

Størst fisk 
Vidar M Brekstad  8,4 kg

Oppgang uke 28
Kl.fossen: 1440 den 17.07.2018 
Skotfoss: 292 laks og 18 ørret (18.07.18)

Mølla: 
Det er dessverre ikke bevilget midler til overvåking og fiske-teller i den nye trappa.  Miljøkriminalitet (Er den juridiske betegnelsen på brudd på lover som beskytter natur og miljø, i Norge)

Lakseutvalget

Fangst og oppgang 2017

Fangst totalt i GS sine soner uke 37
298 Laks - vekt 907,20 kg - Snitt 3,04 kg

Størst fisk: Jan Markussen 11.4 kg

Oppgang totalt 2017
Kl.fossen 2580
Skotfoss 748 laks og 99 ørret
Mølla:
Bygging av ny fisketrapp i Mølla er i gang!

 

Fangstregistrering 2018

Felt merket med * må fylles ut !

Du må fylle ut et skjema pr anadrom fisk.*

* Laks,sjøørret eller ingen fangst.
* Fangst fordelt på vektklasser:
* Oppdrett
* Manglet laksen fettfinne?
* Er fisken gjenutsatt?Fisker: Birger Stokkedal og "hovmester" Gjert Gjertsen