Kultiveringsutvalget

Verv:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn:
Roger Johnsen
Bjørn T. Moen
Trond Moen
Morten Stulen
Lars Magne Elgetvedt
Ingar Foss
Tom Erik Holland
Dag Simen Berg
Per Ivar Ekeberg
Aaste Johnsen
Sigmund Elgetvedt
Espen Thorsberg
Gari Aikio
Jostein Stulen
Nils Fredrik Foss

På valg:
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Telefon:
47 26 63 69
90 92 50 84
93 04 83 21
47 87 21 12
93 04 71 81
92 02 78 54
906 70 525
951 11 551
98 60 83 37
35 52 31 52
91 54 73 72
95 76 12 98
91 13 26 00
90 74 71 01
35 52 37 02