Kultiveringsutvalget

Verv:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn:
Roger Johnsen
Bjørn T. Moen
Trond Moen
Morten Stulen
Lars Magne Elgetvedt
Ingar Foss
Tom Erik Holland
Dag Simen Berg
Per Ivar Ekeberg
Aaste Johnsen
Sigmund Elgetvedt
Espen Thorsberg
Gari Aikio
Jostein Stulen
Nils Fredrik Foss

På valg:
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Telefon:
47 26 63 69
90 92 50 84
93 04 83 21
47 87 21 12
93 04 71 81
92 02 78 54
906 70 525
951 11 551
98 60 83 37
35 52 31 52
91 54 73 72
95 76 12 98
91 13 26 00
90 74 71 01
35 52 37 02

HAR DU LYST TIL Å DELTA?

DUGNAD MED TYNNEFISKE I IDYLLISKE FJELLVANNET FORTSETTER I ÅR. 

Fjellvannet blir mer og mer populært, og kvaliteten på ørreten blir bedre. For sjette år på rad fortsetter vi med kultiveringsarbeidet i dette populære vannet, og vi er nå i gang med forberedelser til høstens tynnefiske.

 

  • Tidsperiode

Tidsperioden dette vil foregå er fra ca. 1. oktober til ca. 1. november. (Sannsynligvis mest oppgang av fisk fra ca. 10. oktober.) Vi satser på å bruke lørdager evt. søndager og helst en dag midt i uka. Men på grunn av at dette arbeidet er særdeles væravhengig så vil det måtte justeres underveis. Arbeidet blir vanskeligere jo mer vann det går i bekkene. Samtidig er vi avhengig av en viss vannføring for at fisken går opp bekkene for å gyte. Vi vil jobbe ut fra følgende aktivitetskalender:

Tynnefiske i Fjellvannet planlegges følgende helger og ukedager:

Lærdag - Søndag

7. ent. 8. oktober

14. ent. 15. oktober

21. ent. 22. oktober

28. ent. 29. oktober

4. ent. 5. november

Ukedag

Onsdag 4. oktober

Onsdag 11. oktober

Onsdag 18. oktober

Onsdag 25. oktober

Onsdag 01. november

  • Selvstendige arbeidslag

Hvert lag bør bestå av 3 – 5 personer. På grunn av utstyrsbegrensning (vadere, el. apparater, hover etc.) må innsatsen spres litt. Derfor må også alt lånt utstyr leveres tilbake til GS umiddelbart etter endt arbeidsøkt.

 

Man trenger ikke å ha tilknytning til noe lag på forhånd. Hvis du har tid og lyst så er det bare å gi beskjed så organiserer vi lagene. I fjor høst deltok til sammen 20 personer, hvorav 2 barn og 3 juniorer. I år håper vi det blir flere.

 

  • Trenger du noe utstyr for å delta?

GS har tilgjengelig og låner ut vadere og hover. I tillegg er det viktig å kle seg med varmt tøy.

Tynnefiske er dugnad som er spennende og morsomt, og vi har det hyggelig sammen.

Lurer du på noe, ønsker mer informasjon og er dette noe du har lyst til å være med på, så ta kontakt. Velkommen skal du være.

 

Interesserte kan henvende seg til Sten-Åge Egeberg, mob. tlf. 99 23 93 94

E-post: nestleder@grenland-sportsfiskere.no

 

Eventuelt kontakt Tor Erling Løvstad, tlf. 95 70 49 59 eller Torodd Moen, tlf. 35 53 57 32 / 98 04 79 05

 

Tekst: Sten-Åge Egeberg

Foto: Terje Christiansen