Kultiveringsutvalget

Verv:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn:
Roger Johnsen
Bjørn T. Moen
Trond Moen
Morten Stulen
Lars Magne Elgetvedt
Ingar Foss
Tom Erik Holland
Dag Simen Berg
Per Ivar Ekeberg
Aaste Stensrud Johnsen
Sigmund Elgetvedt
Espen Thorsberg
Gari Aikio
Jostein Stulen
Nils Fredrik Foss

På valg:
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Telefon:
47 26 63 69
90 92 50 84
93 04 83 21
47 87 21 12
93 04 71 81
92 02 78 54
90 67 05 25
95 11 15 51
98 60 83 37
91 18 72 87
91 54 73 72
95 76 12 98
91 13 26 00
90 74 71 01
40 01 08 06