UTLEIEPRISER OG MEDLEMSKONTINGENTER

Jakt & Fjellsport står for utleie, Bookingtelefon: 909 48 518. Leieren og alle som skal være med må være medlemmer av Grenland Sportsfiskere, eller ha betalt en tilleggssum for ikke medlemmer. Døgnprisene gjelder fra mandag kl 10:00 til fredag kl. 14:00. Helgepriser fra fredag kl 14:00 til mandag kl. 10:00. Ved døgnleie skal nøklene leveres tilbake senest kl. 14:00 siste leiedag. Prisene nedenfor gjelder fra mai 2019.

For Gunhildsbu og Åstadtoppen kan nøklene hentes første leidag kl. 10:00. Hverdager må leier være ute av hytta kl. 14:00 siste leiedag. Hyttene på Hardangervidda og Åstadtoppen leies ut i hele uker i sommersesongen. Søknadsfrist er 10. mai. Hyttene i Skien (Sauheradfjella) har spesialordning med vinterpris fra november til og med april.
Da betaler du maks kr 1000,- for inntil en hel uke, og samme pris for hele påska fra fredag før påske til 2. påskedag. Søknadsfrist for leie av hytte i skolenes vinterferie eller påske er 20. januar. Etter denne datoen er det fritt fram å reservere hytte til disse feriene, uavhengig av vanlige bestillingsregler.

HVORDAN BLI MEDLEM I GS
Du kan bruke hjemmesida vår, www.grenland-sportsfiskere.no og velge å få tilsendt innbetaligskort. Du kan også få med deg innbetalingskort og betale på egen nettbank på Villmark og Fritid på Hovengasenteret. Videre kan du betale på settefiskanlegget vårt (Dammane) på Eriksrød (kontant).
På Jakt & Fjellsport kan de ta imot betaling på vår egen bankterminal, så det er det raskeste.

MEDLEMSKONTINGENTER:                                                  PRISER IKKE-MEDLEMMER (GJESTEMEDLEMMER):

A-medlem. . . . . . . . . . . . . . . . . .                kr 520,-                Voksne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 250,- pr. helg.
B-medlem. . . . . . . . . . . . . . . . . .                kr 200,-                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 100,- pr. døgn.
Junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                kr 120,-                Familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 400,- pr. helg.
Pensjonist (fra 67 år). . . . . . . . .                kr 260,-                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 150,- pr. døgn.
Familie (Ektepar/samboere                                                    Junior   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.   75,- pr. helg.
og familie under 20 år). . . . . . .                 kr 730,-                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr.   25,- pr. døgn.                        

Hytteutvalget

Utleiepriser på hytter i Grenland Sportsfiskere frem til årsmøte februar 2023

Leder: Robert Bærulfsen  - rbae@online.no - hyttesoknad@grenland-sportsfiskere.no - Søknadsskjema

Kart over våre hytter og vann

Hyttekart Grenland Sportsfiskere.pdf Hyttekart Grenland Sportsfiskere.pdf
Size : 2246.154 Kb
Type : pdf

HYTTEBOOKING:
909 48 518

Vipps til Grenland Sportsfiskere konto: 623561

Fast helgepris, fredag kl. 14.00 til mandag kl. 09.00. De til en hver tid gjeldende utleiepriser finner du under hytteleie. Prisene står også i hvert nummer av medlemsbladet Fiskesport.

TRANSPORT TIL HYTTENE

Taxibåt Møsvann 35 07 41 18 / 952 67 141

Kløvhest Mogen 959 68 604

Snøskutertransport Luksefjell 35 59 95 45

PRAMUTLEIE

 i Fjellvannet, Døla og Stodalstjønn kr 60,- /døgn og kr 120,- /helg. Pramutleie følger hele dager, fra Jakt & Fjellsports åpningstid, med innlevering på kvelden. Helg betyr fredag til søndag, eventuelt lørdag til søndag (samme pris).

HARDANGERVIDDA (DISPONERES BARE OM SOMMEREN FRA UKE 26 – FRA 26.06. T.O.M. 18.08.
Bekkjebukt Ukesleie                 4 500,-                  Søknadsfrist 10. mai.
Gjuvsjå Ukesleie                        4 500,-                  Søknadsfrist 10. mai.

ANDRE OPPLYSNINGER:
Gunnhildsbu Øyfjell 350,- 1 050,- – Påske 4 000,- Søknadsfrist 20. januar

Åstadtoppen m/båt og 6 hk motor 350,- 1 050,- – Uke 24–34 ukeleie kr 4 000,- Søknadsfrist 10. mai. Hyttebytte fredag før ukenummer, kl. 14.00. Hytter som ikke er forhåndsbestilt leies ut til ordinær pris med ordinær tidsfrist.

Åstadtoppen - vinterleie uten båt 310,- 930,- 1 500,- Gjelder fra 1. november til påske. Påske 4 000,- (kan deles) Søknadsfrist 20. januar.


Opplysninger om hytteleie:
Vi har i dag 16 utleiehytter som alle er pusset opp og er i god stand. Hyttene er populære blant våre medlemmer. Ved første gangs besøk, be om trykt informasjon når du leier hytta, eller besøk hytta på nettet.

Alle hyttene leies ut fra Jakt og Fjellsport AS i Skien. Ligger hytta innenfor en bomveg, får du kjøretillatelse og bomnøkkel når en leier hytta. Kjøretillatelsen løsnes fra nøklene og legges godt synlig i bilen. Skogsbilveiene er ikke vinterbrøyta.

Hyttene er utstyrt med alt du trenger for et opphold. På 3 av hyttene, Sildrevika, Gunhildsbu og Åstadtoppen, er det innlagt strøm. De andre har propan og solcellestrøm. Følgende utstyr finnes i alle hyttene: Madrasser og puter i køyene, glass og kopper, bestikk, kjeler, stekepanne og annet nødvendig kjøkkenutstyr. Hyttene har også radio, vedovn, bord og stoler. Ellers er det uthus med ved, øks og spade. Det er også pram til alle hyttene. Prammene settes ut i mai og taes opp i september/oktober, kontakt hytteansvarlige. Det eneste en trenger å ta med seg er fiskeutstyr, oppvaskhåndkle, sovepose, klær og mat. Ta med laken og putetrekk for å beskytte madrasser og puter i hyttene våre. Åstadtoppen er eneste hytte med dyner – Ta med dynetrekk!

Det er røykeforbud på alle hyttene.

Hunder skal ikke være i møbler eller senger. Hundeskitt rundt hytta fjernes.

Forbud mot våpen på alle hytter, unntatt de som leier hytter og har jaktterreng i området.

Hytteutvalget har ansvar for oppsyn med hyttene, og kan komme på uanmeldt besøk. Søppel lar vi ikke ligge igjen i hytta eller naturen. Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen. Forlat fiskeplassen og hytta slik du selv ønsker å finne den. Ikke fell trær, eller bryt kvist av ungtrær. Tenk miljø...

Utleieregler for Grenland Sportsfiskeres hytter:
Hyttene utleies kun til medlemmer. Gyldig medlemskort skal fremvises ved leie. Alle personer som leieren har med seg på hytta, skal være medlemmer av GS, eller ha gyldig gjestekort. (Det er full anledning til å ha overnatingsgjester med på hyttene, ved at alle ikke medlemmer bekoster gjestekort) Leieren er ansvarlig for dette. Hyttene leies ut fra Jakt og Fjellsport AS i Skien, innenfor vanlig åpningstid, kl. 10:00 til 17:00 Hytteleien skal forskuddsbetales. Det er faste utleiepriser uansett antall personer på hytta. Leier disponerer hele hytta.

Faste døgnpriser, mandag 10.00 til fredag kl. 14.00. Ved døgnleie skal nøklene leveres seinest kl. 14.00 siste leiedag, (gjelder ikke Hardangervidda, Gunnhilsbu eller Åstadtoppen.) Fast helgepris, fredag kl. 14.00 til mandag kl. 10.00. De til en hver tid gjeldende utleiepriser finner du under hytteleie. Prisene står også i hvert nummer av medlemsbladet Fiskesport. Etter åpningstid kan nøkler leveres i postkasse på utsiden av bygget.

Hytteleie kan bestilles 8 dager før første leiedag. Medlemmer med gyldig dugnadskort kan bestille hytte 14 dager før første leiedag. Dugnadskort må fremvises hvis 14 dagers-regelen brukes. Hytta kan bestilles for inntil 1 uke, eventuelt kan ny leie avtales innenfor vanlige frister. Straffegebyr ved for sen innlevering av nøkkel er kr. l00,- pr. døgn.

Bestilling av hyttene er bindende. Skulle det oppstå situasjoner som medfører at man ikke kan benytte hytta, vil en måtte betale for den tiden som hytta star tom i avtalt leieperiode. Krav om betaling frafalles ved dokumentert sykdom.

Brudd på hyttereglene vil i første omgang kunne medføre tap av retten til å leie hytter. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på hyttereglene, kan styret ekskludere et medlem for kortere eller lengre tid i henhold til § 3 i GS lover.

For skolenes vinterferie og påskeferie kan det søkes om hytte i forveien, søknadsfrist er 20. januar.
Gjelder alle hyttene unntatt hyttene på Hardangervidda. Vinterferien er på inntil 9 dager, inkludert 2 helger, og påskeferie er på 11 dager og regnes fra fredag før palmesøndag kl. 14.00. Søknadsskjema finner du på hjemmesida, eller henvend deg til Jakt og Fjellsport AS i Skien, eller en av oppsynsmennene. Alle søknader skal være skriftlige. Etter at søknadsfristen har gått ut, blir hyttene fordelt på søkerne. Medlemmer med gyldig dugnadskort har førsterett. Ved likhet på den enkelte hytte, går forrige års brukere ut. Er det fremdeles likhet, blir det avgjort ved loddtrekning. Etter søknadsfristenes utløp, leies ledige vinter og påskeferiehytter ut til de medlemmer som søker først, uavhengig av vanlige søknadsfrister.

Utleieregler for Gjuvsjå og Bekkjebukt Vi disponerer hyttene kun om sommeren, og det avtales bare ukesleie i ukene 26 til og med uke 32/33, med bytte av hytte lørdager kl. 12.00.

Hyttene leies kun ut til medlemmer av GS. Gyldig medlemskort skal fremvises ved leie. Alle personer som leieren har med seg på hytta, skal være medlemmer av GS. Leieren er ansvarlig for dette. Hytteleia skal forskuddsbetales.

Søknadsfristen for sommersesongen er 10. mai. Søknadsskjema finner du på hjemmesida, eller henvend deg til Jakt og Fjellsport AS i Skien eller en av oppsynsmennene. Alle søknader skal være skriftlige. Det kan maksimalt søkes på 3 alternative uker på hver enkelt hytte i sommersesongen. Navn på alle besøkende skal være påført søknaden. Etter at søknadsfristen har gått ut, blir hyttene fordelt på søkerne. Medlemmer med gyldig dugnadskort har førsterett. Ved likhet på den enkelte hytte, går forrige års brukere ut. Er det fremdeles likhet, blir det avgjort ved loddtrekning. Etter søknadsfristens utløp, leies ledige hytter ut til de medlemmer som søker først.

Nøkler hentes og leveres hos Jakt og Fjellsport AS i Skien. Nøklene kan tidligst hentes 2 døgn før første utleiedag. Nøkkelen skal leveres tilbake senest kl. 10.00 etter siste utleiedag.

 

Sommerleie på Åstadtoppen
For ukene 26 – 33 er det bare ukesleie, med bytte av leietakere fredag kl. 14.00. Søknadsfristen for sommerleie er 10. mai. Søknadsskjema og øvrige utleieregler er de samme som for Hardangervidda.

Ubenyttet hytte i sommerferien kan benyttes med 5 dagers varsel etter avtale med tisynsansvarlige.

Oversikt hytter med priser 2022.pdf Oversikt hytter med priser 2022.pdf
Size : 553.218 Kb
Type : pdf

NB!

Ved sjekk av tilgjengelighet over flere dager så må det tastes inn ankomst den dagen du kommer og avreise dagen etter du drar.

For eksempel ved leie i helger tastes inn ankomst fredag og avreise mandag fordi nøkkelen skal leveres før 12 på mandag

HYTTEBOOKING:
909 48 518