FLUEGRUPPA

Styret i Fluegruppa 2020

Verv:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn:
Terje Christiansen
Kjetil Kleven Raundalen
Odd Garshol
Gari Olavi Aikio
Per Øivind Arnesen
Per Ivar Ekeberg

På valg:
2021
2021
2021
2021
2022
2022

Tlf:
977 61 797 - fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no
909 50 779 -
406 28 848 - oddgarshol@hotmail.com
911 32 600 - gol-ai@online.no
941 53 408 - poa1000@online.no
986 08 337 - vandrer2@gmail.com

Terminliste vår , sommer  2020 2 (1).pdf Terminliste vår , sommer 2020 2 (1).pdf
Size : 66.145 Kb
Type : pdf
 

DELER AV DENNE TERMINLISTA VIL UTGÅ.

Inntil videre vil KUN Sjøørret- og, nærvannsturer bli gjennomført,

 etter til enhver tid gjeldene Covid-19 regler

 

TERMINLISTE FLUEGRUPPA  vår / sommer 2020

 

23.april            Sjøørret-tur , kveldstur (værforbehold).

                        Oppmøte på fiskested, info på epost senest dagen før

                        til medlemmene.

05.mai             Medlemsmøte – hovedforeningen   kl.19:00           Gjerpen Menighetshus

                        AVLYST !

07.mai             Fisketur, nærvann,  kveldstur (værforbehold).

                        Oppmøte på fiskested, info på epost senest dagen før.

14.mai             Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).

                        Oppmøte på fiskested, info på epost senest dagen før.

21.mai             GS Familiedag, oppmøte fra kl.10:00, start kl.11:00                     Modammen

                        FØLG MED PÅ nettside, kan bli avlyst.

28.mai             Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).

                        Oppmøte på fiskested, info på epost senest dagen før.

02.juni             Medlemsmøte – hovedforeningen   kl.19:00           Gjerpen Menighetshus

11.juni             Fisketur, nærvann,  kveldstur (værforbehold).

                        Oppmøte på fiskested, info på epost senest dagen før.

18.juni             Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).

                        Oppmøte på fiskested, info på epost senest dagen før.

 

Fiskekonkurransen i Slettevannselva: Fra 1.mai til 1.november, lengste fisk vinner! Ta mål og bilde av fisken før du setter den ut igjen. Alle som leverer fangstmelding er med på trekning av flott premie! (for medlemmer av Fluegruppa).  

I tillegg skal følgende utføres i Slettevannselva:  tynnefiske med teiner skal i gang igjen. Rydding av vegetasjon ( i hovedsak holde nede områder vi har ryddet).

Kastebrygger Slettevannet: montering av lengdemål, klargjøre brygga osv

 

I forkant av aktivitetskveldene vil dere motta mer detaljer om hva som skal skje.

ENDRINGER OG TILLEGG kan komme, så følg med på epost eller

https://www.grenland-sportsfiskere.no/fluegruppa.php

 

Hilsen

Terje Christiansen

Tlf 97 76 17 97

fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no

Kontingent Fluegruppa 2020:

 

Betalingen kan gjøres kontant på våre aktiviteter på GS-Huset, eller betal kr.120,- til denne kto:

Grenland Sportsfiskere, Fluegruppa 2610.22.09841

Husk å merke betalingen "Kontingent Fluegruppa" og ditt navn, og adresse!!!!

 

Og, en må være medlem i GS for å være med i Fluegruppa.

BETALING AV KONTINGENT til GS, eller spørsmål om kontingent:

Medlems-arkiv ved Helge Larsen tlf. 951 37 718

Epost: kartotek@grenland-sportsfiskere.no