FLUEGRUPPA

Styret i Fluegruppa 2019

Verv:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn:
Terje Christiansen
Kjetil Kleven Raundalen
Odd Garshol
Gari Olavi Aikio
Per Øivind Arnesen
Per Ivar Ekeberg

På valg:
2020
2021
2021
2021
2020
2020

TERMINLISTE FLUEGRUPPA  vår / sommer 2019

 

Terminliste vår , sommer  2019.pdf Terminliste vår , sommer 2019.pdf
Size : 62.781 Kb
Type : pdf

02.april            Medlemsmøte – hovedforeningen   kl.19:00           Gjerpen Menighetshus

04.april            Sjøørret-tur , kveldstur (værforbehold).

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

11.april            Sjøørret-tur , kveldstur (værforbehold).

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

25.april            Sjøørret-tur , kveldstur (værforbehold).

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

02.mai             Fisketur, nærvann,  kveldstur (værforbehold).

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

07.mai             Medlemsmøte – hovedforeningen   kl.19:00           Gjerpen Menighetshus

09.mai             Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

13.mai             Hardy – demo, Tom Rygh, kl.17:30                                                  Kulten

                        Her får vi mulighet til å prøve nyheter fra Hardy.

23.mai             Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

30.mai             GS Familiedag, oppmøte fra kl.10:00, start kl.11:00                     Modammen

04.juni             Medlemsmøte – hovedforeningen   kl.19:00           Gjerpen Menighetshus

13.juni             Fisketur, nærvann,  kveldstur (værforbehold).

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

20.juni             Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

Fiskekonkurransen i Slettevannselva: Fra 1.mai til 1.november, lengste fisk vinner! Ta mål og bilde av fisken før du setter den ut igjen. Alle som leverer fangstmelding er med på trekning av flott premie! (for medlemmer av Fluegruppa).  

I tillegg skal følgende utføres i Slettevannselva:  tynnefiske med teiner skal i gang igjen. Rydding av vegetasjon ( i hovedsak holde nede områder vi har ryddet).

Kastebrygger Slettevannet: montering av lengdemål, klargjøre brygga osv

I forkant av aktivitetskveldene vil dere motta mer detaljer om hva som skal skje.

ENDRINGER OG TILLEGG kan komme, så følg med på epost eller

https://www.grenland-sportsfiskere.no/fluegruppa.php

Hilsen
Terje Christiansen
Tlf 97 76 17 97
fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no

 

GS Fluegruppa på fellestur

 

Fluegruppa hadde i helga fellestur til en av våre hytter – "Ørjebu".

Hytta har en beliggenhet som gir fiskemuligheter rett utenfor hytta – Ørjevann / Bustul og Håkastulelva.

På kveldstid fisket noen i Håkastulelva – ble tatt en del småfisk, men også enkelte
penere
ørreter. I følge fiskerne bet knotten også bra...

På lørdag tok vi bilene og kjørte opp til "tømmerlegga" (parkeringa til
Blekktjønn-hytta). Derfra gikk vi stien mot Steinbruvann.

Til tross for tropevarme , og tørke som i "Gobi-ørkenen", hadde døgnfluene sannsyligvis
klekket dagen før da vi kom opp til Steinbruvann. Det var "1000-vis" av små døgnfluer i
bjørker og kratt – finner ikke helt ut hvilken art. (Liten ca.krok18 og to haletråder).

Det var gunstig at disse døgnfluene blåste utover vannet i perioder, og jammen
klekket det ikke noen store vårfluer også, – så "lunsjen" var dekket for ørretene!

Det ble tatt 6 ørret fra 520gr til 620gram ( noen satt ut), samt en del mindre fisk             som ble satt ut. Først tok de fleste ørretene døgnflueimitasjonene, og så "våknet" de opp for de klekkende             vårfluene. Imitasjoner av disse fanget også fisk. Noen fisket nært land innunder busker og kratt med hell, andre utpå odder hvor ørreten tok langt ute, men også helt inne ved land hvis en var litt forsiktig å ikke "buse ut".

 

Tekst og foto: © Terje Christiansen

Kontingent Fluegruppa 2018:

Betalingen kan gjøres kontant på våre aktiviteter på GS-Huset, eller betal kr.120,- til denne kto:

Grenland Sportsfiskere, Fluegruppa 2610.22.09841

Husk å merke betalingen "Kontingent Fluegruppa" og ditt navn, og adresse!!!!

 

Og, en må være medlem i GS for å være med i Fluegruppa.

BETALING AV KONTINGENT til GS, eller spørsmål om kontingent:

Medlems-arkiv ved Helge Larsen tlf. 951 37 718

Epost: kartotek@grenland-sportsfiskere.no

Slettevannselva– tynnefiske og rydding

Fluegruppa har i år også fortsatt kultiveringa av elva – viktig for å holde ørretbestanden i sjakk så det ikke blir enda fler småfisk. Tynnefiske / teinefiske vårsesongen har gitt følgende fangst: Ørret 53 stk ( 3 store satt ut igjen), abbor 29stk, stingsild 3 stk og 1 karuss – totalt 86 fisk (og en død mink i ei teine). Å holde en del av vegetasjonen nede langs elva er en stor jobb hvert år – på dugnaden i mai stilte 10 medlemmer opp og gjorde en flott innsats!

T. Chr.


Dugnadsgjengen tar en fortjent pause i gapahuken ved elva.