FLUEGRUPPA

Styret i Fluegruppa 2020

Verv:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn:
Terje Christiansen
Kjetil Kleven Raundalen
Odd Garshol
Gari Olavi Aikio
Per Øivind Arnesen
Per Ivar Ekeberg

På valg:
2021
2021
2021
2021
2022
2022

Tlf:
977 61 797 - fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no
909 50 779 -
406 28 848 - oddgarshol@hotmail.com
911 32 600 - gol-ai@online.no
941 53 408 - poa1000@online.no
986 08 337 - vandrer2@gmail.com

Fluefiskeforedrag, torsdag 27.februar kl.19:00 

i GS-Huset , Luksefjellveien 839b, 3721 SKIEN

Svein Røbergshagen forteller følgende om foredraget:
-Erfaringer med nye fluemønstre på vulgatafiske i mai
-Vinterfiske I USA med myggimitasjoner på 28-krok
-Frustrerende erfaringer med selektiv storørret på Kola
-retrofluer og hva de kan bety for oss i dag
-Kanskje ny steelheadrekord.....

og selvfølgelig masse digresjoner

Arrangør: Grenland Sportsfiskere, Fluegruppa.

Alle fluefiskere er velkommen!

Enkel kaffe-servering.
Gratis inngang, men ta med penger / vipps til loddsalg !

Foto: © Svein Røbergshagen

Terje Christiansen
Tlf 97 76 17 97

 
Terminliste vinter 2020.pdf Terminliste vinter 2020.pdf
Size : 70.739 Kb
Type : pdf

TERMINLISTE FLUEGRUPPA Vinter 2020

27.februar       Fluefiskeforedrag av Svein Rødbergshagen                     GS-Huset Kl.19:00

03.mars           Medlemsmøte – hovedforeningen kl.19:00                      Gjerpen Menighetshus

05.mars           Filmkveld / Pizza kl.19:00 – 22:00                                        GS-Huset

12.mars           Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                GS-Huset

18.mars           Kastetrening kl.21:00-22:30 (onsdag)                                 Skien Fritidspark

19.mars           Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                GS-Huset

14.april            Medlemsmøte – hovedforeningen kl.19:00                      Gjerpen Menighetshus


Skien Fritidspark har sagt «med forbehold» om kampendringer når vi har kastetreninger.
I forkant av aktivitetskveldene vil dere motta, pr. epost, mer detaljer om hva som skal skje der det er nødvendig.

GS-Huset har adresse ved Luksefjellveien 839b, 3721 Skien.
Gjerpen Menighetshus har adresse Håvundveien 11, 3719 Skien.

ENDRINGER OG TILLEGG kan komme, så følg med på epost eller

https://www.grenland-sportsfiskere.no/fluegruppa.php

Hilsen
Terje Christiansen
Tlf 97 76 17 97
fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no

Kontingent Fluegruppa 2020:

 

Betalingen kan gjøres kontant på våre aktiviteter på GS-Huset, eller betal kr.120,- til denne kto:

Grenland Sportsfiskere, Fluegruppa 2610.22.09841

Husk å merke betalingen "Kontingent Fluegruppa" og ditt navn, og adresse!!!!

 

Og, en må være medlem i GS for å være med i Fluegruppa.

BETALING AV KONTINGENT til GS, eller spørsmål om kontingent:

Medlems-arkiv ved Helge Larsen tlf. 951 37 718

Epost: kartotek@grenland-sportsfiskere.no