FLUEGRUPPA

Styret i Fluegruppa 2020

Verv:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn:
Terje Christiansen
Kjetil Kleven Raundalen
Odd Garshol
Gari Olavi Aikio
Per Øivind Arnesen
Per Ivar Ekeberg

På valg:
2021
2021
2021
2021
2022
2022

Tlf:
977 61 797 - fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no
909 50 779 -
406 28 848 - oddgarshol@hotmail.com
911 32 600 - gol-ai@online.no
941 53 408 - poa1000@online.no
986 08 337 - vandrer2@gmail.com

Covid-19  info på  GS-Huset

For møter og arrangementer i Fluegruppas regi vil det inntil videre gjelde noen begrensninger.

Kun for medlemmer av fluegruppa.
Maks 20 personer
Huske på å holde 1m avstand
Være nøye med sprit / antibac, FØR vi går inn
Registrere navn og telefonnummer på deltagere når de ankommer.
Påmelding ved foredrag. Medlemmene får epost med frist for påmelding
noen dager før foredraget. Følg med på epost!

DU ER SELV ANSVARLIG FOR Å IKKE DELTA MED SYMPTOMER, og kan ikke møte opp hvis du er i karantene!

Endringer / avlysninger, etter anbefalinger fra FHI ( Folkehelseinstituttet) og kommunelege, kan oppstå, så følg med på www.grenland-sportsfiskere.no og i dagspressen.

Terminliste høst 2020.pdf Terminliste høst 2020.pdf
Size : 63.614 Kb
Type : pdf
 
 

TERMINLISTE FLUEGRUPPA HØST 2020

 

06.oktober      Medlemsmøte – hovedforeningen kl.19:00                 Gjerpen Menighetshus

                        Foredrag: Øystein Køhn

15.oktober      Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                            GS-Huset       

20.oktober      Kastetrening kl.21:00-22:30   (tirsdag)                           Skien Fritidspark

22.oktober      Fluebinding kl.19:00 – 22:00           GS-Huset

29.oktober      LAKSEFISKE-foredrag, og demobinding av laksefluer,

                         med Tommy Aarkvisla! , kl.19:00                                     GS-Huset

03.november   Medlemsmøte – hovedforeningen kl.19:00                 Gjerpen Menighetshus

                        Foredrag:Emma Becker Håkonsen

05.november   Fluebinding, kjøp, salg, byttekveld kl.19:00 – 22:00     GS-Huset

10.november   Kastetrening kl.21:00-22:30 (tirsdag)                              Skien Fritidspark

12.november   Fluebinding  kl.19:00 – 22:00                                            GS-Huset

19.november   Filmkveld / Pizza kl.19:00 – 22:00                                     GS-Huset

24.november   Kastetrening kl.21:00-22:30 (tirsdag)                               Skien Fritidspark

26.november   Fluebinding  kl.19:00 – 22:00                                             GS-Huset

01.desember   Medlemsmøte – hovedforeningen kl.19:00                    Gjerpen Menighetshus

                        «Juletallerken»          

03.desember   Fluebinding  kl.19:00 – 22:00                                              GS-Huset

08.desember   Kastetrening kl.21:00-22:30 (tirsdag)                                Skien Fritidspark

10.desember   Foredrag:»Fluefiske uten grenser»  kl.19:00                    GS-Huset

                        Bjørn Mikael Pettersen og Bjørn Knutslid

 

I forkant av aktivitetskveldene vil dere motta, pr. epost, mer detaljer om hva som skal skje der det er nødvendig. GS-Huset har adresse ved Luksefjellveien 839b, 3721 Skien.

Gjerpen Menighetshus har adresse Håvundveien 11, 3719 Skien.

ENDRINGER OG TILLEGG kan komme, så følg med på epost eller 

www.grenland-sportsfiskere.no

Terje Christiansen, tlf 97 76 17 97,   fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no

Kontingent Fluegruppa 2020:

 

Betalingen kan gjøres kontant på våre aktiviteter på GS-Huset, eller betal kr.120,- til denne kto:

Grenland Sportsfiskere, Fluegruppa 2610.22.09841

Husk å merke betalingen "Kontingent Fluegruppa" og ditt navn, og adresse!!!!

 

Og, en må være medlem i GS for å være med i Fluegruppa.

BETALING AV KONTINGENT til GS, eller spørsmål om kontingent:

Medlems-arkiv ved Helge Larsen tlf. 951 37 718

Epost: kartotek@grenland-sportsfiskere.no