FLUEGRUPPA

Styret i Fluegruppa 2019

Verv:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn:
Terje Christiansen
Kjetil Kleven Raundalen
Odd Garshol
Gari Olavi Aikio
Per Øivind Arnesen
Per Ivar Ekeberg

På valg:
2020
2021
2021
2021
2020
2020

 
Terminliste vinter 2020.pdf Terminliste vinter 2020.pdf
Size : 70.739 Kb
Type : pdf

TERMINLISTE FLUEGRUPPA Vinter 2020

07.januar         Medlemsmøte – hovedforeningen kl.19:00                    Gjerpen Menighetshus - Foredrag: Arnt Mollan, «intelligente fisker?»

08.januar         Kastetrening kl.21:00-22:30 (onsdag)                               Skien Fritidspark

09.januar         Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                               GS-Huset

16.januar         Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                               GS-Huset

17.januar         Årsmøte Fluegruppa  kl.19:00 , Kun for medlemmer     GS-Huset

23.januar         Fluebinding, kjøp/ salg kveld kl.19:00 – 22:00                  GS-Huset

29.januar         Kastetrening kl.21:00-22:30 (onsdag)                                Skien Fritidspark

30.januar         Foredrag: Sjøørret-fiske på Fyn                                          Magnus Riksfjord, kl.19:00             GS-Huset

06.februar       Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                GS-Huset

08.februar       5-er Cup, lengde og presisjon 09:00-15:00 lørdag!          Skien Fritidspark - Nasjonalt stevne. (Mer info kommer).

13.februar       Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                GS-Huset

18.februar       Årsmøte Hovedforeningen kl.19:00                                   Gjerpen Menighetshus - Kun for medlemmer.

27.februar       Fluefiskeforedrag av Svein Rødbergshagen                     GS-Huset Kl.19:00

03.mars           Medlemsmøte – hovedforeningen kl.19:00                      Gjerpen Menighetshus

05.mars           Filmkveld / Pizza kl.19:00 – 22:00                                        GS-Huset

12.mars           Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                GS-Huset

18.mars           Kastetrening kl.21:00-22:30 (onsdag)                                 Skien Fritidspark

19.mars           Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                GS-Huset

14.april            Medlemsmøte – hovedforeningen kl.19:00                      Gjerpen Menighetshus


Skien Fritidspark har sagt «med forbehold» om kampendringer når vi har kastetreninger.
I forkant av aktivitetskveldene vil dere motta, pr. epost, mer detaljer om hva som skal skje der det er nødvendig.

GS-Huset har adresse ved Luksefjellveien 839b, 3721 Skien.
Gjerpen Menighetshus har adresse Håvundveien 11, 3719 Skien.

ENDRINGER OG TILLEGG kan komme, så følg med på epost eller

https://www.grenland-sportsfiskere.no/fluegruppa.php

Hilsen
Terje Christiansen
Tlf 97 76 17 97
fluegruppa@grenland-sportsfiskere.no

 

Kontingent Fluegruppa 2019:

Betalingen kan gjøres kontant på våre aktiviteter på GS-Huset, eller betal kr.120,- til denne kto:

Grenland Sportsfiskere, Fluegruppa 2610.22.09841

Husk å merke betalingen "Kontingent Fluegruppa" og ditt navn, og adresse!!!!

 

Og, en må være medlem i GS for å være med i Fluegruppa.

BETALING AV KONTINGENT til GS, eller spørsmål om kontingent:

Medlems-arkiv ved Helge Larsen tlf. 951 37 718

Epost: kartotek@grenland-sportsfiskere.no