FLUEGRUPPA

Styret i Fluegruppa 2022/23

Verv:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn:
Per Øivind Arnesen
Kjetil Kleven Raundalen
Odd Garshol
Gari Olavi Aikio
Terje Christiansen
Per Ivar Ekeberg

På valg:
2022
2023
2023
2023
2022
2022

Tlf:
941 53 408 - poa1000@online.no
909 50 779 -
406 28 848 - oddgarshol@hotmail.com
911 32 600 - gol-ai@online.no
977 61 797 - te-chri@online.no
986 08 337 - vandrer2@gmail.com

 TERMINLISTE FLUEGRUPPA Vinter 2023

03.januar        Medlemsmøte – hoved foreningen kl.19:00                  Gjerpen Menighetshus

05.januar         Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                           GS-Huset

12.januar         Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                           GS-Huset

16.januar       Kastetrening kl.21:00-22:30            (mandag)                   Skien Fritidspark

19 januar         Foredrag/fluebinding, Barry Ord Clark kl. 1900                              GS-Huset

27.januar        Årsmøte fluegruppa kl.19.00 /m beverting (fredag)                   GS-Huset

02.februar       Fluebinding, kl.19:00 – 22:00                                                          GS-Huset

06.februar     Kastetrening kl.21:00-22:30            (mandag)                  Skien Fritidspark

09 februar       Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                           GS-Huset

11 februar     5# cup i (lørdag) Nasjonalt stevne fluekasting                  Skien Fritidspark

14.februar       Årsmøte i hoved foreningen kl.19:00                             Gjerpen Menighetshus

16.februar       Fluebinding, salg-bytte kveld kl.19:00 – 22:00                                GS-Huset

23.februar       Fluebinding, kl.19:00 – 22:00                                                           GS-Huset

27.februar     Kastetrening kl.21:00-22:30            (mandag)                  Skien Fritidspark

02.mars           Foredrag Svein Røbergshagen Kl. 1900                                          GS-Huset

07.mars            Medlemsmøte – hoved foreningen kl.19:00                Gjerpen Menighetshus

09.mars           Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                           GS-Huset

16.mars           Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                           GS-Huset

20.mars          Kastetrening kl.21:00-22:30            (mandag)                  Skien Fritidspark

23.mars           Fluebinding kl.19:00 – 22:00                                                            GS-Huset


I forkant av aktivitetskveldene vil dere motta, pr. epost, mer detaljer om hva som skal skje der det er nødvendig. GS-Huset har adresse ved Luksefjellveien 839b, 3721 Skien. Gjerpen Menighetshus har adresse Håvundveien 11, 3719 Skien.

ENDRINGER OG TILLEGG kan komme, så følg med på epost eller 
Per Øivind Arnesen 94153408 poa1000@online.no


Terminliste vinter 2023.pdf Terminliste vinter 2023.pdf
Size : 132.164 Kb
Type : pdf

Fluegruppas medlemmer var invitert til Årsfest på Sildrevika

Hyggelig å samles ved langbordet med god mat og drikke!

I Døla tok Odd Garshol to ørreter på «Wiggle nymph».

Kjetil speider utover Bela – er det tegn til vak?

Koronasituasjonen har de siste par årene begrenset muligheten for å ha årsfest i Fluegruppa.

Så, denne gangen kunne vi endelig invitere med -lemmene. GS-hytta i Sildrevika ble valgt til arrange-mentet, samt at medlemmene hadde utallige fiske-muligheter da bomveiene var åpne 2.–4.september – og da ble det jo også mulighet til å komme når det passet.

Noen startet fisket allerede fredag. På lørdag dro de fremmøtte til ulike vann og tjønner – fra Ålbogatjønn i nord til Døla i sør. Fisket var tregt, og det var svært få vak å se...noen «kastet og kastet» hele dagen og var ikke tilbake på Sildrevika like før grilling lørdags kveld. Jo, da – det ble tatt noen ørret, også over halvkiloen, For de av oss som «sneik» oss til å fiske med våtfluer, nymfer og streamer – ble det fangst. Når en trekker streameren inn i stor fart like under overflata og ørreten kommer som et «prosjektil» og tar – ja, da er det også visuelt fiske!

Grilling og sosialt samvær, utenfor hytta ved bål-panna, var svært hyggelig. Fiskeskrøner, og andre rare historier, bidro til at latteren satt løst hele kvelden.

Som sagt – helgen for arrangementet ble valgt da
vi i Styret tenkte at muligheten for å komme når det passet, og alle fiskemulighetene, bidro til at vi skulle bli en del medlemmer. Vi ble syv deltagere, og så fikk vi besøk av tre medlemmer på lørdag – flott at dere stakk innom!

- Styret

Arve Boger med flott fangst fra Blokkevann

Til Åslivann uten kjørenøkkel

Parkering Godal

Flere av våre vann og tjønner nord i Luksefjell er «utilgjengelig» for en kort tur uten kjørenøkkel på bomveiene. Leier du en av våre hytter i området får du selvfølgelig kjørenøkkel også.

Åslivann, i Sondalsmarka, er et av vannene som faktisk er tilgjengelig uten kjørenøkkel, vel å merke hvis du tåler en del stigning på turen...

Kjør forbi Luksefjell, og Eiangsveien ved Dale, videre frem til veis ende i Godal. Parker slik at du ikke er til hinder for de som bor der! Så går du rett frem, forbi den gamle melkerampa, opp den bratte bakken. Følg denne grusveien opp til snuplassen. Litt til venstre følger du den blåmerket stien videre.

Da er du inne i skogen, og møter etterhvert skiltet om «Naturreservat». Så er det å gå til toppen av stigningen. Der går den blåmerket stien nedover mot Stegaberget videre til Rønningslia.

Når du er ved Åslivann ser du kraftinntaket og hytta vår Steg

Og, så er du fremme ved Åslivann og hytta vår «Stegaberget».

 

Jeg gikk forholdsvis rolig opp fra Godal, stoppet opp og tok noen bilder «hist og pist», før jeg var ved Åslivann etter 35min.

Når du skal fiske er det å anbefale å ikke hoppe ut på flytetorvene. De flytter seg etter vinden, og da kan det bli strevsomt å komme i land... Anbefaler at du heller går og fisker sørover på østsiden av vannet. Fine fiske plasser -særlig hvis du bruker mark- og slukutstyr.

Og, alltid lurt å gjøre seg kjent på kartet FØR man drar.

Tekst og foto: Terje Christiansen

Etterhvert møter du skiltet om «Naturreservat»

Kontingent Fluegruppa 2022

GRENLAND SPORTSFISKERE – FLUEGRUPPA, KONTIGENT 2022 KR.120,-
VIPPS 585684
KONTO: 2610 22 09841
OPPGI NAVN! 
Og, du må ha betalt kontigent til Hovedforeningen for å være med i Fluegruppa ( du skal ha fått giro i posten hvis du var medlem i 2021).
https://www.grenland-sportsfiskere.no/online-butikk.php

Husk å merke betalingen "Kontingent Fluegruppa" og ditt navn, og adresse!!!!

BETALING AV KONTINGENT til GS, eller spørsmål om kontingent:

Medlems-arkiv ved Helge Larsen tlf. 951 37 718

Epost: kartotek@grenland-sportsfiskere.no