FLUEGRUPPA

Styret i Fluegruppa 2021

Verv:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn:
Per Øivind Arnesen
Kjetil Kleven Raundalen
Odd Garshol
Gari Olavi Aikio
Terje Christiansen
Per Ivar Ekeberg

På valg:
2022
2023
2023
2023
2022
2022

Tlf:
941 53 408 - poa1000@online.no
909 50 779 -
406 28 848 - oddgarshol@hotmail.com
911 32 600 - gol-ai@online.no
977 61 797 - te-chri@online.no
986 08 337 - vandrer2@gmail.com

Terminliste vår , sommer  2021.pdf Terminliste vår , sommer 2021.pdf
Size : 75.633 Kb
Type : pdf

TERMINLISTE FLUEGRUPPA  vår / sommer 2021

08.april            Sjøørret-tur , kveldstur (værforbehold).

                        Oppmøte på Brønstadbukta, Eidangerfjorden, fra kl.17:30

22.april            Sjøørret-tur , kveldstur (værforbehold).

                        Oppmøte Hummerbakken camping kl.18:00

04.mai             Årsmøte – hovedforeningen            kl.19:00           Gjerpen Menighetshus

                        Kun for medlemmer! ( Hvis lovlig / anbefalt ift covid-19).

06.mai             Fisketur, nærvann,  kveldstur (værforbehold).

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

13.mai             GS Familiedag ?, oppmøte fra kl.10:00, start kl.11:00                  Modammen

                        (Hvis lovlig / anbefalt ift Covid-19).

20.mai             Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

28.-30.mai       Fellestur til Felle, mer info vil bli gitt når det nærmer seg.

                        (Telt og lavvoer, kan kjøre helt frem).

01.juni             Medlemsmøte – hovedforeningen   kl.19:00           Gjerpen Menighetshus

                        (Hvis lovlig / anbefalt ift covid-19).

03.juni             Fisketur, nærvann,  kveldstur (værforbehold).

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

17.juni             Fisketur, nærvann, kveldstur (værforbehold).                    

                        Avreise kl.17:30 parkering Skien Jernbanestasjon                               Nylende

 

Fiskekonkurransen i Slettevannselva: Fra 1.april til 1.november, lengste fisk vinner! Ta mål og bilde av fisken før du setter den ut igjen. Alle som leverer fangstmelding er med på trekning av flott premie! (for medlemmer av Fluegruppa).  
I tillegg skal følgende utføres i Slettevannselva:  tynnefiske med teiner skal i gang igjen. Rydding av vegetasjon ( i hovedsak holde nede områder vi har ryddet).
Kastebrygger Slettevannet: montering av lengdemål, klargjøre brygga osv

I forkant av aktivitetene, der det er nødvending, få info på epost.
ENDRINGER OG AVLYSNINGER kan oppstå, så følg med på epost eller
https://www.grenland-sportsfiskere.no/fluegruppa.php

Hilsen
Per Øivind Arnesen, leder, tlf. 941 53 408, epost: poa1000@online.no

Odd Garshol, styremedlem, tlf. 406 28 848, epost: oddgarshol@hotmail.com

Kontingent Fluegruppa 2021:

GRENLAND SPORTSFISKERE – FLUEGRUPPA, KONTIGENT 2021 KR.120,-
VIPPS 585684
KONTO: 2610 22 09841
OPPGI NAVN! 
Og, du må ha betalt kontigent til Hovedforeningen for å være med i Fluegruppa ( du skal ha fått giro i posten hvis du var medlem i 2020).
https://www.grenland-sportsfiskere.no/online-butikk.php

Husk å merke betalingen "Kontingent Fluegruppa" og ditt navn, og adresse!!!!

BETALING AV KONTINGENT til GS, eller spørsmål om kontingent:

Medlems-arkiv ved Helge Larsen tlf. 951 37 718

Epost: kartotek@grenland-sportsfiskere.no