Fiskesport

Verv:
Redaktør: ID-kort
Kasserer: ID-kort
Reklame:
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist:
Journalist:
Internett:

Navn:
Kjell E. Høiby
Finn Sigurdsen
Trond Eriksrød
Olav Bøe
Hege Johnsen
Bjørg Aas
Unni Rui Hauge
Fred Arve Fahre
Thomas Rønning
Erik Åtland
Hans Martin Fahre
Dag Natedal

På valg:
2024
2024
2024
2024
2024
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2023

Tlf:
90 12 14 57 - kerhoei@online.no
93 68 50 53 - fsigurds@online.no
41 46 24 00 - teriksrod@gmail.com
97 68 87 53 - ola-bo@online.no
41 24 21 20
99 63 63 72
90 72 78 47 - unni.hauge@yahoo.no
414 74 218 - fredarve@hotmail.com
47 87 42 49
98 06 25 63
91 32 77 22
web@grenland-sportsfiskere.no

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 - fiskesport@grenland-sportsfiskere.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journalister:


Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød
tlf: 414 62 400

GS-hjemmeside og FB:
web@grenland-sportsfiskere.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf: 951 37 718 
kartotek@grenland-sportsfiskere.no

NR. 3 - 2022 • 50. ÅRGANG

Noen har dratt ut proppen!

Så er den tilbake igjen da, den kalde og mørke årstiden. Jeg tror jeg snakker for mange når jeg påstår at dette har vært et uvanlig år. Vi sportsfiskere er jo over middels opptatte av vann og elvers tilstand, og det er uten tvil på sin plass å ytre sin bekymring nå når store deler av hele vassdrag ligger tørrlagt.

Vi trenger ikke å reise lengre enn til øvre del av Fjellvannet. Der er enorme områder blottlagt og har ligget i solsteiken uke etter uke. Bare en liten stripe vann er synlig midtfjords. Ellers er det flere titalls meter fra det som før var bredden og ned til vannspeilet.

Nå er ikke akkurat Fjellvannet så sårbart for lav vannstand at vi trykker på den store, røde knappen. Vi tynnfisker der hvert eneste år og tusenvis av fisk blir tatt opp av en flittig dugnadsgjeng, men siden området er såpass tilgjengelig vitner det om hvor ille det er mange andre steder. Steder der ivrige fiskeentusiaster og dugnadsfolk har lagt ned enorme arbeidsmengder i form av kultivering og vedlikehold.

Det gir et uslettelig inntrykk å se at naturen får gjennomgå på denne måten. Store, itale fiskeområder blir tørrlagt og eksponert for sol og varme. Det er smått humoristisk å lytte til enkelte politikeres bagatellisering av denne massakren. Og kraftprodusentene er nesten enda verre. De er stort sett mest opptatt av å fortelle at de gjør dette fordi de kan og fordi lovverket tilsier at dette er helt greit.

Så med loven i hånd kan de dra ut proppen og tørrlegge store deler av skjøre elver og vassdrag til fordel for enorme mengder energi i form av strøm. Hva som skjer med fisk, rogn og yngel blir oftest underkommunisert.

Det viktigste retoriske spørsmålet vi kan stille, er selvsagt hva dette vi ha å si for fisken. Hva skjer når laksen ikke kommer opp til gyteplassene sine? Hva med sjøørreten? Hva vil skje i små og mellomstore vann der ørreten kun har en eller to bekker hvor de kan legge rogn og melke? Skal vi være ekstra bekymret med tanke på at det stadig kommer mer pukkellaks som vil sloss om plassene i elver der laksen nå burde ha vært?


Heldigvis er Grenland Sportsfiskere svært dyktige til å forvalte utsatte områder. Vi har svært kompetente og arbeidsvillige folk som er parate til å gjøre jobben som trengs. Områdene våre passes heldigvis godt på, noe som gir gode fangster og fin gjennomsnittsstørrelse på fisken. Tilbakemeldingene fra medlemmer er svært gode. Både gjennomsnittsstørrelse og K-faktor er bra i mange av våre mest kjente vann. Hvis du i tillegg gidder å gå noen kilometer, så kan du besøke mange perler i marka vi leier. Små vann har ofte stor fisk, så litt eventyrlyst utenfor allfarvei kan gi deg en positiv overraskelse. Ofte er det historier fra disse små, «hemmelige» vanna som kommer inn til redaksjonen, noe vi er helt avhengig av for å lage et godt og variert medlemsblad. Historier og rapporter fra dine opplevelser som GS-medlem blir alltid mottatt av oss med takknemlighet, og terskelen for å få noe på trykk er lav. Husk at vi er avhengige av at dere deler litt med oss også, så ikke bare legg ting ut på Facebook og Instagram.

Vi i «Fiskesport» ønsker dere alle en god høst og fortsatt fine turer i vann og elver selv om noen har dradd ut proppen.

Skitt fiske!

Redaktør: Kjell E. Høiby