Fiskesport

Verv:
Redaktør: ID-kort
Kasserer: ID-kort
Reklame:
Journalist:
Journalist: ID-kort
Journalist:
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist:
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist:
Internett:

Navn:
Kjell E. Høiby
Finn Sigurdsen
Trond Eriksrød
Alf Jensen
Olav Bøe
Hege Johnsen
Bjørg Aas
Unni Rui Hauge
Ove Johnsen
Terje Christiansen
Torgeir Torgersen
Terje Røsaker
Dag Natedal

På valg:
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020

Tlf:
90 12 14 57
93 68 50 53
41 46 24 00
90 89 21 33
97 68 87 53
41 24 21 20
99 63 63 72
90 67 24 49
97 68 87 51
97 76 17 97
91 76 38 24
91 32 66 55
95 06 33 93

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 - fiskesport@grenland-sportsfiskere.no
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journalister:
Terje Christiansen
tlf: 977 61 797
te-chri@online.no

Alf ”Gordon” Jensen
tlf 908 92 133

Ove Johnsen
tlf: 976 88 751 / 35 60 11 16

Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød
tlf: 414 62 400

GS-hjemmeside:
Dag Natedal
tlf 950 63 393
web@grenland-sportsfiskere.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf: 951 37 718 
kartotek@grenland-sportsfiskere.no

Endelig tid for
sommerfiske


Fiskesport NR. 2 - 2018 • 46. ÅRGANG

Så har den endelig kommet da – den vidunderlige, varme, lyse sommeren. Mange har gledet seg gjennom en lang, kald og snørik vinter. Og det er jo slik det skal være – noe ville liksom mangle i livet hvis vi ikke så frem til denne tiden. Det sidrer i bekker og elver. Det vaker i velpreparerte vann. Og kanskje er det nettopp i år du får den store fisken du alltid har drømt om?

Redaksjonen i «Fiskesport» har jobbet flittig gjennom hele vinteren.

Vi samles til møter på GS-Huset og legger planer, sorterer stoff, diskuterer hva som bør trykkes og legges vekt på. I hele denne siste perioden ser jeg at våre medlemmer leverer godt stoff til redaksjonen. Det er viktig å understreke at dette er essensielt for å skape nyanser og kvalitet på bladet vårt. Jeg vil, som vanlig, oppfordre hver enkelt til å sende inn stoff. De fleste klarer å ta noen bilder mens de er på tur. Teksten lager du hjemme. Selv noen enkle tanker rundt et stille vann

kan være fint å dele med andre. Vi i redaksjonen hjelper deg med å få saken på trykk, vi er greie på den måten.

Bruk hyttene våre, fisk i vann og elver. Fortell gjerne andre om hvor flott vi har det i GS og vis på den måten stolthet over å representere denne flotte foreningen. Hold bikkja di i bånd og vær nøye med bålregler ute i marka.
Skitt Fiske!

Kjell. E. Høiby
Redaktør, Fiskesport