Fiskesport

Verv:
Redaktør: ID-kort
Kasserer: ID-kort
Reklame:
Journalist:
Journalist: ID-kort
Journalist:
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist:
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist:
Internett:

Navn:
Kjell E. Høiby
Finn Sigurdsen
Trond Eriksrød
Alf Jensen
Olav Bøe
Hege Johnsen
Bjørg Aas
Unni Rui Hauge
Ove Johnsen
Terje Christiansen
Torgeir Torgersen
Terje Røsaker
Dag Natedal

På valg:
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020

Tlf:
90 12 14 57
93 68 50 53
41 46 24 00
90 89 21 33
97 68 87 53
41 24 21 20
99 63 63 72
90 67 24 49
97 68 87 51
97 76 17 97
91 76 38 24
91 32 66 55
95 06 33 93

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 - fiskesport@grenland-sportsfiskere.no
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journalister:
Terje Christiansen
tlf: 977 61 797
te-chri@online.no

Alf ”Gordon” Jensen
tlf 908 92 133

Ove Johnsen
tlf: 976 88 751 / 35 60 11 16

Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød
tlf: 414 62 400

GS-hjemmeside:
Dag Natedal
tlf 950 63 393
web@grenland-sportsfiskere.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf: 951 37 718 
kartotek@grenland-sportsfiskere.no

Når vi løfter i flokk 


Fiskesport NR. 1 - 2018 • 46. ÅRGANG

Da jeg tok dette vervet for litt over to år siden hadde jeg noen klare tanker om hvordan jeg ønsket at redaksjonen skulle arbeide. Alle som har ledet dette utvalget har hatt sitt særegne syn på hvordan man setter sammen en redaksjon, hva man skal dekke og hvordan man skal formidle dette til alle våre lesere og medlemmer.

Personlig har jeg aldri likt den innstillingen der man hevder at «veien blir til mens en går». Jeg gikk litt tøft ut og etterlyste folk som virkelig ville bidra, folk som godtok å få en og annen oppgave i fanget, ofte på kort varsel. Det skulle vise seg å være en god idé, for mens jeg satt og lurte på om jeg hadde gått litt hardt ut, så meldte den ene etter den andre seg til tjeneste. Alle like arbeidsomme og positive.

Ved siden av å ha en velfungerende redaksjon har også medlemmene der ute tatt ansvar og sendt oss flotte bidrag. Stemningsrapporter fra skog og hei, hytteturer, dugnader, møtevirksomhet og stoff om laks og sjøørret har kommet mer eller mindre uoppfordret. Og folk later til å forstå nødvendigheten av å bidra – også til «Fiskesport».

Litt av grunntanken min har vært at alle skal føle at bladet er «litt ditt». At du som sender inn stoff skal bli godt mottatt og at terskelen skal være lav for å få noe på trykk.

Da fjoråret var på hell oppfordret jeg damene i GS om å melde seg til tjeneste. Det ble sendt ut noen fore spørsler og samtlige var positive i sine tilbakemeldinger. I skrivende stund har redaksjonen fått tre nye kvinnelige medarbeidere, noe som er helt nytt i GS- sammenheng. Vi har allerede hatt vårt første redaksjonsmøte i 2018 der damene har funnet sin plass hos en ellers mannsdominert konstellasjon. Dette vil gi en bedre likevekt i bladet vårt og et klart signal til andre lag og foreninger


Jeg ser lyst på fremtiden hva «Fiskesport» angår. Når vi i tillegg har Dag Natedal som drifter hjemmesiden vår og legger ut relevant stoff på Facebook, så er fundamentet enda sterkere. Vi følger en stø kurs i GS, der alle utvalg trekker lasset i lik retning. Og det er slik vi skal jobbe videre –inn i fremtiden. Vi er alltid sterkere når vi løfter i flokk.

Skitt fiske!

Kjell. E. Høiby
Redaktør, Fiskesport