Fiskesport

Verv:
Redaktør: ID-kort
Kasserer: ID-kort
Reklame:

Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Internett:

Navn:
Kjell E. Høiby
Finn Sigurdsen
Trond Eriksrød

Olav Bøe
Hege Johnsen

Unni Rui Hauge

Fred Arve Fahre
Thomas Rønning
Dag Natedal

På valg:
2022
2022
2022

2022
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022

Tlf:
90 12 14 57 - kerhoei@online.no
93 68 50 53 - fsigurds@online.no
41 46 24 00 - teriksrod@gmail.com

97 68 87 53 - ola-bo@online.no
41 24 21 20

90 72 78 47 - unni.hauge@yahoo.no

414 74 218 - fredarve@hotmail.com
47 87 42 49

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 - fiskesport@grenland-sportsfiskere.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journalister:


Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød
tlf: 414 62 400

GS-hjemmeside og FB:
web@grenland-sportsfiskere.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf: 951 37 718 
kartotek@grenland-sportsfiskere.no

En ting er helt sikkert: Noe er feil når vi skriver mer om medisinering og vaksiner enn om sportsfiske!

 
NR. 3 - 2021 • 49. ÅRGANG

I disse dager ser det heldigvis ut til at vi er på rett vei – all denne vaksineringen ser ut til å ha fungert, i alle fall til en viss grad. For nå åpnes Norge opp igjen og de fleste restriksjoner kan plukkes bort.

Jeg må innrømme at det deilig å kunne avholde redaksjonsmøte med kaffelukt og latter, slik det vitterlig skal være. Likeledes ble medlemsmøtet avholdt på Gjerpen Menighetshus akkurat som før. Det er slik det skal være. Vi skal være sammen!

Vår lille redaksjonsgruppe har enda en gang fått kjenne på livets alvor da Torgeir Torgersen så tragisk gikk bort. Han blir, i dette nummeret, hedret med en nekrolog skrevet av hans gode venn Finn Sigurdsen. Det er mange som vil savne Torgeir, ikke bare vi i «Fiskesport».

Fred Arve Fahre er ny journalist fra og med i høst, og vi er både glade og takknemlige for at han takket ja til dette vervet. Han har allerede vist hva han er god for med flere gode artikler og historier.

Men selv om jeg skryter litt av vår egen redaksjon, betyr ikke det at vi har konstant overskudd av stoff.

Vi vil alltid være avhengige av at dere medlemmer sender tanker, ideer, og stemningsrapporter fra skog og mark inn til «Fiskesport». Glem ikke at dette bladet faktisk er deres og at dere helst skal være med på utformingen av blekka vår. Det er lettvint å legge ting ut på «Facebook», jeg forstår det.

Men hvis dere glemmer «Fiskesport» helt, så forsvinner noe av det mangfoldet vi ønsker å presentere.

Husk at det fremdeles biter fisk i våre vann selv om mørket kommer tidligere nå. Hyttene våre ligger der, om mulig enda mer innbydene, i høstens fargeprakt. Her er det bare å ta for seg!

Skitt fiske!