Fiskesport

Verv:
Redaktør: ID-kort
Kasserer: ID-kort
Reklame:
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist:
Journalist:
Internett:

Navn:
Kjell E. Høiby
Finn Sigurdsen
Trond Eriksrød
Olav Bøe
Hege Johnsen
Bjørg Aas
Unni Rui Hauge
Fred Arve Fahre
Thomas Rønning
Erik Åtland
Hans Martin Fahre
Dag Natedal

På valg:
2024
2024
2024
2024
2024
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2023

Tlf:
90 12 14 57 - kerhoei@online.no
93 68 50 53 - fsigurds@online.no
41 46 24 00 - teriksrod@gmail.com
97 68 87 53 - ola-bo@online.no
41 24 21 20
99 63 63 72
90 72 78 47 - unni.hauge@yahoo.no
414 74 218 - fredarve@hotmail.com
47 87 42 49
98 06 25 63
91 32 77 22
web@grenland-sportsfiskere.no

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 - fiskesport@grenland-sportsfiskere.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journalister:


Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød
tlf: 414 62 400

GS-hjemmeside og FB:
web@grenland-sportsfiskere.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf: 951 37 718 
kartotek@grenland-sportsfiskere.no

NR. 1 - 2022 • 50. ÅRGANG

Som redaktør er det nesten alltid litt gjevt å få lov til å blåse i gang en ny fiskesesong. Den mørke, triste og kalde årstiden ligger snart bak oss, og det er tid for å speide etter vak. Utstyret skal ut fra skuffer og skap, sneller skal snøres og smøres. Hytter skal forhåpentlig leies og brukes, og favorittplassene skal besøkes på nytt.

Personlig har jeg uvanlig lyst til å holde en fiskestang i hendene igjen, for jeg sliter i skrivende stund med ettervirkningene av Korona. Alt er et slit og pusten er tung. Jeg er svimmel og ør - mye mer enn ellers, ifølge min kone. Det kreves litt ekstra for å få ting gjort. Det har vært en stri tørn for en med underliggende helseplager. Men, for hver dag som går er vi nærmere våren og lyset, varmen og tørre veier. Og det er faktisk ganske helsebringende å trekke frem disse tankene når en sliter litt. Jeg innbiller meg i alle fall det.


Redaksjonen har jobbet jevnt og trutt, selv om mine helseplager tilsa at vi måtte droppe redaksjonsmøtet denne gangen.

Med så flinke folk som jeg får lov til å «sjefe» over, så pleier vi å klare brasene uansett. Hans Martin Fahre og Erik Åtland er nye journalister fra og med 2022, noe vi er svært glade og takknemlige for. Dugnadsånden er enestående også i vårt utvalg, og mange er velvillige når vi maner til innsats. Slikt blir det solide «Fiskesport» av.

GS er en bunnsolid forening, noe årsrapportene vitner om. Det nedlegges enorme antall dugnadstimer og økonomisk står vi sterkt. Det skal vi virkelig glede oss over, for utgiftene til distribusjon av bladet vårt har steget med flere titalls tusen kroner pr. år. Aldri har det vært viktigere å se den fabelaktige jobben Trond Eriksrød nedlegger som reklameansvarlig i bladet. Vi trenger hver eneste krone, og skulle noen lesere ønske å kjøpe reklameplass i «Fiskesport», eller kjenner dere noen som vil reklamere sitt firma gjennom oss, så kontakt Trond. Vi har gode priser og betingelser.

Vi har også mange lesere – ikke bare GS-medlemmer.

I disse dager feier en sur vind fra øst over de fleste land. Ikke bare her i Europa, men egentlig i hele verden. Desperate og livredde mennesker, mange kvinner og barn, er jaget på flukt fra en krigshissende despot i Russland. Skoler, sykehus og boliger i Ukraina er bombet sønder og sammen mens folk løper for livet. Vi skal aldri glemme hvor godt vi har det – vi som kan smøre en diger matpakke, sette oss i en bil sammen med venner og dra på fisketur i trygge, solide Norge. Vi som kan samles over en kopp kaffe på «Dammane», GS-Huset eller møtelokalet vi leier. Vi som kan møtes på Modammen der barna kan løpe fritt og trygt mens vi gleder oss over enestående bevertning med pølser, kaker, kaffe og suppe. Vi som har penger til å løse fiskekort og kjøpe en overflod av fiskeutstyr. Vi som er GS-medlemmer og ser hvor heldige vi er.

Skitt fiske!

Redaktør: Kjell E. Høiby