Fiskesport

Verv:
Redaktør: ID-kort
Kasserer: ID-kort
Reklame:

Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist:
Internett:

Navn:
Kjell E. Høiby
Finn Sigurdsen
Trond Eriksrød

Olav Bøe
Hege Johnsen
Bjørg Aas
Unni Rui Hauge
Terje Christiansen
Torgeir Torgersen
Thomas Rønning
Dag Natedal

På valg:
2020
2020
2020

2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2020

Tlf:
90 12 14 57 - kerhoei@online.no
93 68 50 53 - fsigurds@online.no
41 46 24 00 - teriksrod@gmail.com

97 68 87 53 - ola-bo@online.no
41 24 21 20
99 63 63 72
90 72 78 47 - unni.hauge@yahoo.no
97 76 17 97 - te-chri@online.no
91 76 38 24 - torgeto2@online.no
47 87 42 49
95 06 33 93 - dagnat@online.no

 

Fiskesport nr. 1 - 2019.pdf Fiskesport nr. 1 - 2019.pdf
Size : 8107.32 Kb
Type : pdf
Fiskesport nr. 4 2018.pdf Fiskesport nr. 4 2018.pdf
Size : 15446.483 Kb
Type : pdf
Fiskesport nr. 3-2018.pdf Fiskesport nr. 3-2018.pdf
Size : 15178.59 Kb
Type : pdf
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 - fiskesport@grenland-sportsfiskere.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journalister:
Terje Christiansen
tlf: 977 61 797
te-chri@online.no

Ove Johnsen
tlf: 976 88 751 / 35 60 11 16

Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød
tlf: 414 62 400

GS-hjemmeside og FB:
Dag Natedal
tlf 950 63 393
web@grenland-sportsfiskere.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf: 951 37 718 
kartotek@grenland-sportsfiskere.no

Når våren jager bort vinteren er det godt å være sports-fisker

NR. 1 - 2019 • 47. ÅRGANG

For en aldeles vidunderlig tid vi nå står foran. Termometeret viser plussgrader, hestehoven tvinger seg fram mellom smeltende snø-klatter og isen brytes opp i elver og vann. Varmedressen kan henges opp for siste gang på lenge og pilkeutstyret plasseres lengst inne i kottet.

I GS begynner opp syns menn og kvinner å forberede hyttene våre for en ny sesong. Og hva er vel bedre enn å grunne over hvilken flue som bør henge i enden av snøret, eller om en simpelthen skal ro en tur med spinner`n.

Nytt av året er garnfiske i Ørjevatn og Bustul. Maksimalt fem garn med største maskevidde 26 omfar er tillatt. Så SKAL man telle antall fisk og fylle ut fangstskjema, noe jeg håper at våre medlemmer gjør med omhu. Når vi først går til slike drastiske skritt så er det absolutt å forvente
at folk følger de respektive lover og regler som gjelder rundt dette. Dette er å regne som tynnfiske, men også som ren matauke for de som ønsker å prøve seg. Så håper jeg at folk tar med seg garna hjem igjen slik at vi slipper å rydde opp. Å la garn stå ute i vannet uten å gidde å hente dem er en vederstyggelighet, så la oss slippe å oppleve slikt!

Jeg vil også berømme Bjørg Aas for at hun tar jobben som oppsynskvinne på Ørjebu. Den dama er tøff! Vi har heller aldri tidligere hatt en kvinnelig hytteformann, så dette er svært gledelig.

Redaksjonen i «Fiskesport» jobber videre i det samme sporet som foregående år. Thomas Rønning er en ny ressurs i vårt utvalg og har allerede i dette nummer et flott bidrag til leselystne. Vi har allerede avholdt redaksjonsmøte og lagt en mal for hvordan vi ønsker å jobbe videre med bladet. I skrivende stund ser det ut til at alt blir som før også her. Det er lite nytte i å forandre på noe som fungerer helt utmerket. Jeg vil fortsatt oppfordre folk til å sende inn historier, bilder og bidrag. Takhøyden er høy her hos oss og vi ønsker at hver enkelt skal få være med å prege bladet. Husk at det også er «litt ditt».

Vær stolte av medlemskapet og husk hvem du representerer i skog og mark. Del din erfaring og rettled de som trenger gode råd og veivalg. Med dette så ønsker jeg dere alle en super påske og forsommer.

Skitt fiske!
av Kjell. E. Høiby Redaktør, Fiskesport