Fiskesport

Verv:
Redaktør: ID-kort
Kasserer: ID-kort
Reklame:

Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Journalist: ID-kort
Internett:

Navn:
Kjell E. Høiby
Finn Sigurdsen
Trond Eriksrød

Olav Bøe
Hege Johnsen
Bjørg Aas
Unni Rui Hauge

Fred Arve Fahre
Thomas Rønning
Dag Natedal

På valg:
2022
2022
2022

2022
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022

Tlf:
90 12 14 57 - kerhoei@online.no
93 68 50 53 - fsigurds@online.no
41 46 24 00 - teriksrod@gmail.com

97 68 87 53 - ola-bo@online.no
41 24 21 20
99 63 63 72
90 72 78 47 - unni.hauge@yahoo.no

414 74 218 - fredarve@hotmail.com
47 87 42 49

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redaktør: Kjell E. Høiby 90 12 14 57 - fiskesport@grenland-sportsfiskere.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journalister:
Ove Johnsen
tlf: 976 88 751 / 35 60 11 16

Annonseansvarlig:
Trond Eriksrød
tlf: 414 62 400

GS-hjemmeside og FB:
web@grenland-sportsfiskere.no

Medlemsarkiv:
Helge Larsen
tlf: 951 37 718 
kartotek@grenland-sportsfiskere.no

Dårlige odds har gitt GS god uttelling

NR. 2 - 2021 • 49. ÅRGANG
 

Under slike, vanskelige perioder som vi sammen har opplevd, er det lett å føle at en gjentar seg selv. I alle fall føler jeg det slik. Man kommer liksom ikke utenom denne fordømte korona-pandemien. Den er ubønnhørlig tilstede uansett hvor langt pokker-ivold vi ønsker den.

Og vi har, som forening, virkelig fått smake på utfordringene denne elendigheten har gitt oss. Aller tyngst er nok den sosiale biten, og at vi ikke har kunnet avholde møter på ordinær måte. For mange er disse møtene en stor sosial opptur – en begivenhet man ser frem til. For oss som sitter med verv i GS har det også bydd på vanskeligheter. Det er veldig krevende å kommunisere kun via digitale plattformer og telefon.


Jeg er nok noe over gjennomsnittet interessert i media og kommunikasjon. Det er ikke få spaltemeter som leses over kaffekoppen her i gården, og det er en sørgelig sannhet jeg sakte men sikkert har tatt til meg: Foreninger, klubber og lag over det ganske land sliter. Noen går faktisk under på grunn av manglende rekruttering og generelle driftsvansker. Og det er uten tvil korona-viruset som har skylden. Se bare på breddeidretten hvordan den sliter. Unge som gamle sier opp medlemskap og abonnement.

Der er vi i Grenland Sportsfiskere i en særstilling. Ved siste telling hadde vi 1950 medlemmer,


og etter vårt digitale årsmøte, kunne vi se at nesten alle tok gjenvalg i sine respektive utvalg og verv

Foreningen går med overskudd i en tid der de fleste sloss mot dårlige odds. Det er faktisk helt enestående, at mens andre går til grunne, så jobber vi videre i samme takt og tempo. Nesten! I «Fiskesport» har vi lagt bak oss tidenes største utgivelse – en påskeutgave i kjempeformat. Og heldigvis er tilbakemeldingene udelt positive. Og det er nettopp det vi trenger – bekreftelse på at det vi gjør, den måten vi representerer GS på, er riktig. At vi gjenspeiler medlemmenes gjøren og laden på en god måte, og at alle utvalg får den oppmerksomhet de fortjener

Jeg vil fortsatt oppfordre medlemmer å skrive til oss. Send inn bilder og historier, tanker og opplevelser. Hvis alt utelukkende, på liv og død skal publiseres via Facebook, så blir det kun gamle «nyheter» igjen til oss. Hvis det fortsetter slik, så drepes «Fiskesport» sakte men sikkert.

Dette er faktisk et lite nødrop fra en gjeng som legger ned mellom 800 og 900 timer i dugnad pr. år. Alt for at både GS og bladet vårt skal bli bedre.

Til slutt vil jeg oppfordre dere alle til å bruke både marka, prammene, hyttene og vanna våre. Kos dere på tur og fortell gjerne venner og kjente om alle fordelene vi har i Grenland Sportsfiskere.