Bli medlem!

Få medlemsblanketten i posten.

Felter merket med * må fylles ut!

Kjønn**Junior (under 18 år)

*Pensjonist (fra 67 år)

*Familie (Ekteper/samboer / barn under 18 år)

*Husk! Navn på alle familiemedlemmer og alder

B-medlemskap er ektefelle/samboer til A-medlem.

Medlems blanketten kommer i posten.


Bli medlem nå! 

B-medlemskap er ektefelle/samboer til A-medlem

Ønsker du å skrive ut medlems blanketten, finner du den her. Husk å X av for kvittering tilbake. Skriv navn på medlemskortet!

Kontingent 2017.pdf Kontingent 2017.pdf
Size : 6854.14 Kb
Type : pdf