Laks- og sjøørretutvalget:

Vaktliste 2021.pdf Vaktliste 2021.pdf
Size : 412.917 Kb
Type : pdf

Verv:
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Fisketrapp ansvarlig

Navn:
Morten Stensrud
Anders Stensrud
Truls Melleby
Lasse Larsen
Lars Roheim
Svein Lindberg
Ronny Løberg
Birger Stokkedal
Steinar Kvammen
Kai Nordbø
Kai Mesics
Morten Mesics
Per Ivar Nystog
Terje Nygård
Rolf Klubben
Dag Natedal

På valg:
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Telefon:
91 14 27 91
91 35 70 35
91 51 80 64
41 42 66 88
99 77 09 12 - 35 52 86 18
90 08 56 28
45 19 60 90
97 03 03 98
99 22 39 03
91 55 27 88
91 31 77 90
91 73 65 54
97 09 66 81
91 17 48 36
93 40 14 82
95 06 33 93

Oppgang alle trappene 2021

Om fangstrapportering

Når du leverer fangstrapporter gjør du oss en tjeneste. Rapportene leveres direkte til den grunneier eller organisasjon som har forvaltningsansvar i området du har fisket. I lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. finner du bestemmelser om oppgaveplikt: "Den som i året har fisket anadrome laksefisk skal sende skriftlig oppgave over fangsten til den som eier fiskeretten". 

Takk for hjelpen.

Fangstregistrering anadrome fisk (Laks & sjøørret)

Du må fylle ut et fangstskjema pr. anadrome fisk. Se lokale bestemmelser på antall fanget laks og sjøørret pr. dag pr. fisker (bag limit). En posegrense… bag limit er en lov som pålegges fiskere som begrenser antall fanget fisk innenfor en bestemt art eller gruppe av arter de kan drepe og beholde pr. dag pr. fisker. Dette skjema kan også brukes dersom du har fisket, men ikke har fått fangst. Vi ber om dato, Navne ditt, epost, sone (fangststed), fiskeart og vektklasse på fisken du fanget. Navn og andre personlige opplysninger er ikke tilgjengelige for andre og kan ikke sees på noen av oversiktene på sidene våre.

Alle som fisker etter anadrome laksefisk er altså pliktig til å levere oppgave over fangsten. I loven er anadrome laksefisk definert som "laksefisk som vandrer mellom sjø og ferskvann og som er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg, samt rogn og unger av slik fisk". ... Her skal også urapportert fangst estimeres.

http://www.skienselva.no/.../fangstregis.../laks-og-sjoorret

https://www.grenland-sportsfiskere.no/laks-og-sjøørret.php