Hytteutvalget

Verv:
Leder
Bekkjebukt
Blekktjønn
Guvsjåhytta
Grantjern
Gunhildsbu
Horta
Kristiansbu
Lona
Røyvannet
Sildrevika
Prammer i fjellvannet
Stegaberget
Stengestad
Stulsbu
Svanstul / Nestleder
Ørjebu
Åstatoppen
Kasserer

Navn:
Robert Bærulfsen
Harald R. Andersen
Arvid Brøndalen
Morten Liaunet
Roger Johnsen
Atle Rui Hauge
Geir Elseth
Ronny Løberg
Bjørn Terje Hansen
Arne Johansen
Stian Wighus
Stian Wighus
Trond Moen
Robert Bærulfsen
Geir Tore Tveten
Roger Bakken
Torgeir Torgersen
Finn Sigurdsen
Paul Rønningen

På valg:
2020
2019
2019
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2020
2019
2019
2020
2020
2019
2020
2019
2019
2019

Telefon:
90 65 23 02
97 09 11 40
41 43 86 22
98 06 33 94
47 26 63 69
90 74 14 18
97 46 49 09
45 19 60 90
90 61 88 68
41 35 40 99
90 65 57 05
90 65 57 05
93 04 83 21
90 65 23 02
91 30 18 87
90 75 70 17
91 76 38 24
93 68 50 53
91 73 22 73