Hytteutvalget

Verv:
Leder
Bekkjebukt
Blekktjønn
Guvsjåhytta
Grantjern
Gunhildsbu
Horta
Kristiansbu
Lona
Røyvannet
Sildrevika
Prammer i fjellvannet
Stegaberget
Stengestad
Stulsbu
Svanstul / Nestleder
Ørjebu
Åstatoppen
Åstatoppen
Kasserer

Navn:
Robert Bærulfsen
Harald R. Andersen
Arvid Brøndalen
Morten Liaunet
Bjørg Aas
Atle Rui Hauge
Geir Elseth
Stian Sohlberg
Bjørn Terje Hansen
Are Johansen
Stian Wighus
Stian Wighus
Trond Moen
Robert Bærulfsen
Geir Tore Tveten
Roger Bakken
Haakon Syvertsen
Bent Bakke

Lill-Ann Berg

På valg:
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2022
2021
2021
2022

2022
2021
2022
2021

2022

2021
2022

Telefon:
90 65 23 02
97 09 11 40
41 43 86 22
98 06 33 94
99 63 63 72
90 74 14 18
97 46 49 09
90 03 33 42
90 61 88 68
41 35 40 99
90 65 57 05
90 65 57 05
93 04 83 21
90 65 23 02
91 30 18 87
90 75 70 17
91 13 39 72
918 12 352

481 64 689