Alle medlemsmøter starter:
kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: Tirsdag 06.12.2016
Juletallerken

VIKTIG INFO: HYTTEBOOKING: 909 48 518
Sjekk Tilgjengelighet...


Ha en fin høst og vinter!

GRASROTANDELEN

I Duestien Tipp og Spill kan du få hjelp til å sette Grenland Sportsfiskere som mottaker av grasrotmidlene på tippekortet ditt. Har du ikke tippekort,så utsteder de det for deg i butikken.

Duestien
Spill & kiosk

Duestien 11 - 3717 Skien
Tlf: 35 52 02 43

HUSET VÅRT

Alt har fungert bra på GS-huset i året som gikk, og alle utvalg har sine ting på plass. De gamle prammene er lagert i underetasjen sammen med diverse andre ting. Det er også opparbeidet ny vei til underetasjen, slik at vi kan kjøre ned med bil og båthenger. Det skal settes inn ny utgangsdør og lages nytt lager ute for propandunke og redskap. Oppholdsrommet har plass til 35 – 40 personer, og kjøkkenet er nytt og fint. Parkeringsplassen er stor.

LEIE HUSET VÅRT?
Ta kontakt med:
Olav Eriksrød, tlf: 995 55 849
Harald Rinde Andersen, tlf: 970 91 140
Toralf Hauge, tlf: 411 84 357
GS husets adresse:
Luksefjellvegen 893 B, 3721 Skien

KJØRENØKLER...

Skal du kjøre i de områder vi leier av Løvenskiold, dreier det seg om bruk av nøkler utstedt i tre farger. Det gjelder BLÅ nøkkel for Bustul, Åslivann og Lona, mens RØD nøkkel vil åpne bommene til Stengestad, Horta og Fjellvannet, og endelig GUL nøkkel til hele Valebø og Svanstul. Det nytter med andre ord ikke å komme med en GUL nøkkel for Svanstul, hvis du ombestemmer deg og forsøker å komme til Bustul. Kjørelappen må stemme med oppgitte farger.

Klikk på kastenytt...

TUSEN TAKK!

Det er en tanke som kommer opp når jeg hører andre foreninger sliter litt med dugnadsånd.
Vi er utrolig heldige i GS og kan ikke få takket nok den gjengen som står på år etter år. Mer dugnad enn fiske.

HA EN FIN HØST OG VINTER!
Skitt fiske!
Bjørn Erik Eik
Leder

DUGNAD – KLIPPING AV FETTFINNER

GS har svært mange oppgaver, en av disse er å klippe fettfinnen på settefisken. Dette utføres for Telemark Settefisk som leverer
disse merkede fiskene til kraftregulantene.

En av hensiktene med klippingen er å få en oversikt over gjenfangst, størrelse og vekt på fisken.

Ved f.eks. prøvefiske med garn i vann hvor det er satt ut merket fisk, får en en pekepinn på hvor stor andel ørret som er satt ut i forhold til hvor mange ørreter som ikke er merket. Slikt prøvefiske bør foregå over tid og i ulike deler av et vann for å oppnå mest mulig «korrekt»informasjon om vannet.

Onsdag 24.august var undertegnede hos Telemark Settefisk, og fikk se hvordan klippingen av settefisken foregikk – her gikk det unna som en «serieproduksjon».

T. Chr.

Skal du leie hytte eller pram er Skien Fiske & Fritid på Sagasenteret på Gråtenmoen i Skien det riktige
sted. Har du dugnadskort, kan du bestille hytte eller pram 14 dager før du skal bruke den. Hvis ikke, kan du
bestille 8 dager før. Se sida foran om søknadsfrister for vinterferie og påske på hyttene våre og sommeruker
på Hardangervidda og Åstadtoppen.

Vi ber om at alle som har tilgang til internett sjekker ledige hytter før bestilling. Gå inn på hjemmesida vår,
www.grenland-sportsfiskere.no, velg hytteleie og klikk på nøkkelen. Da får du oversikt over ledige hytter.

Bookingtelefon for leie av hytter og prammer er 909 48 518

Bestilling og nøkkelutlevering skjer i butikkens åpningstid mellom kl. 09.00 – 20.00 (18.00). Vi har egen betalingsterminal i butikken, og oppfordrer alle som har mulighet for det å betale med kort.

Utenom åpningstid kan nøkler leveres i merket postkasse utenfor butikken (mot Prix).

Velkommen til en hyggelig handel.
15% rabatt til medlemmer i GS på ordinære varer.
http://www.skienfiskeogfritid.no/
Skien Fiske & Fritid

Prammer:
I tillegg til hyttene, hvor det følger en eller flere prammer med hver hytte, leier vi ut prammer i tre vann: Dølatjønn, Stodalstjønn og tre prammer i Fjellvannet. Det er godt å vite at utleie av nøkler er i gode hender, og fungerer til alles tifredshet.

Gjuvsjaa-hytta

Gjuvsjaa-hytta ligger ypperlig plassert kun meter fra Gjuvsjaa`n.
Grunneierne disponerer hytta ytterst på odden.

Døra på hytta vitner om mye stor fisk.
Gjuvsjaa-hytta ligger ypperlig plassert kun meter fra Gjuvsjaa`n. Grunneierne disponerer hytta ytterst på odden.

Køyeløsning med plass til 6 personer.
Kjøkken med gasskjøleskap er praktisk.
Stue, her kan fiskehistoriene få enda flere nyanser.

Fisken er både stor og har ypperlig kvalitet.

Flott Gjuvsjaa-ørret, kanskje blir det DEG neste gang…?

Av å til er våren sein her oppe. Dette bildet er fra 22 / 6 - 2015
og isfiskerne er fremdeles på isen.

Klikk på småbildene for å få større...


......................................................................


Flott Gjuvsjaa-ørret, kanskje blir det DEG neste gang…?

Av:  Morten Liaunet

Publisert i TA den 10. november 2016

Selskapet Skagerak Laks AS har henvendt seg til Kragerø kommune med ønske om å etablere lakseoppdrett i lukkede merder i Kragerøskjærgården.
KRAGERØ: Planer om lakseoppdrett utenfor Jomfruland kommer i konflikt med grensene for Jomfruland nasjonalpark.
Styreleder: Hallgeir Skogen er sjef i styret i Skagerak Laks AS

__________________________________________

Jeg skriver til TA:
http://www.ta.no/…/na-har-han-helt-nye-planer…/s/5-50-276856

KRAGERØ: Planer om lakseoppdrett utenfor Jomfruland kommer i konflikt med grensene for Jomfruland nasjonalpark.

Planer om lakseoppdrett utenfor Jomfruland kommer også i konflikt med: Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Se link:
http://www.miljostatus.no/…/Nasjonale-laksevassdrag-og-lak…/

Mangfoldet og produktiviteten skal bevares

Laksen i disse elvene og fjordene skal forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares, og faktorer som truer laksen skal identifiseres og fjernes. Der dette ikke er mulig, skal trusselfaktorenes virkning på laksebestandenes produksjon, størrelse og sammensetning motvirkes eller oppheves gjennom tiltak.

I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke være tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. I laksefjordene skal det ikke etableres ytterligere matfiskoppdrett for laksefisk, og eksisterende virksomhet vil bli underlagt strengere krav til rømmingssikring og strengere krav til kontroll av lakselus og annen sykdom.

Dag Natedal

Nå har han helt nye planer - men ikke alle er like begeistret

Styreleder: Hallgeir Skogen er sjef i styret i Skagerak Laks AS

Hallgeir Skogen

Planene ble lagt fram på et lukket formannskapsmøte i oktober. Men da ordfører Jone Blikra tirsdag orienterte formannskapet om det videre arbeidet med denne henvendelsen, kom det fram at det er selskapet Skagerak Laks AS som har forespurt om etablering.

Styreleder i Skagerak Laks AS er den ikke ukjente industrilederen Hallgeir Skogen. Men Skogen ønsker ikke nå å kommentere planene overfor KV.

Ett av våre vann!

Ørjevatn kalles også Bustulvatn, og det er vanskelig å vite hva man egentlig skal kalle dette vannet siden det er to vann som er slått sammen. Før 1923 var det to vann med et myrområde i mellom.

I søndre del var det et smalt sund, og denne innsnevringen kalles på gammel norsk «ørje». I 1923 ble dammen som ligger der i dag bygget, og reguleringshøyden var 2,5 meter. Da
løsnet myrene mellom vanna, og de er i drift den dag i dag.

I 1976 ble dammen påbygd enda en høydemeter, og i dag er den 3,5 meter høy. Øya som lå mellom disse vanna er nå oversvømmet når dammen er full.

myr, men vest og nord-vest for øya, er det sandbunn. Etter at kraftstasjonen kom i drift på Åmot har fisket blitt vanskeligere enn før, og nå er det nok aller best fra båt.

Ved demningen ligger hytta vår, Ørjebu. Her kan du benytte båten vi har til rådighet.

Vannet rommer en stor bestand av ørret fra 150–250 gram. Det har alltid vert mye fisk i dette vannet og tilhørende bekker.

Første gang jeg fisket der, i slutten av 40- åra, fikk jeg 52 ørreter på flue, og de var grå i kjøttet. I gamle dager fisket de som lå på Damstua, Bustulhytta, Sommerseter, Bustul og Håkalia (Presteseter) der, men fisken var alltid småfallen. Det sørget Eiangselva for.

Da dammen ble bygget i 1923, var fisken fin i 3 år. Det samme skjedde i 1976, da dammen ble påbygd. Fisken var betydelig større og mer velfødd flere år på rad.

Hvert år tynnfiskes det i Bustul, og noen av fiskene er lyserøde i kjøttet. Det er best å fiske her med flue 10/6–10/7, men sluk, spinner og mark fungerer også bra. Her får du ofte og mye fisk. Isen legger seg oftest 1–10 november og den forsvinner igjen rundt 10–15 mai ved normalår. Det er fint isfiske her, særlig nord-vest for øya. Det er relativt dypt i vestre del, ellers er det mange grunne partier. Den største fisken som er tatt i vannet veide over 3 kg. Du kan få en og annen røye her, men den formerer seg ikke i området. Gordon.

Foto: Kjell E. Høiby
GRENLAND SPORTSFISKERE

Blank og fin laks på vei oppover i vassdraget!

Laks i trappa på Skotfoss 2015 - Video: Dag Natedal

Video fra laksetrappa i Klosterfossen den 27.07.2015
Dag Natedal og Kai Nordbø

Laksehopp i Klosterfossen!

Laksehopp i Klosterfossen er sesongens vakreste eventyr for lakseentusiaster

Video snutt: Dag Natedal

Oppvandring av laks i Telemarksvassdraget inntreffer årlige omkring sankthans.

Nå begynner laksen å vandre opp i vassdraget.

Laksen er en anadrom art. Det betyr at den fødes i ferskvann (en elv), drar på næringsvandring i havet, før den vender tilbake til ferskvann for å gyte. Laksen lever vanligvis mellom fire og åtte år.

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort.
Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Kontingent 2016

B-medlemskap er ektefelle/samboer til A-medlem

Bli medlem!
Online butikk

 
  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE