Alle medlemsmøter starter:
kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: Tirsdag 01.11.2016

VIKTIG INFO: HYTTEBOOKING: 909 48 518
Sjekk Tilgjengelighet...


Varsel om fisking av stamlaks med stang og snøre nedstrøms Skotfoss.

Tillatelse til stamfiske etter laks i Skienselva.
Tillatelser til å fiske stamfisk fra Skienselva til oppdrett av laks med formål
kultivering av laks i Skiensvassdraget.

Fiske etter stamlaks vil finne sted i Skiensvassdraget, nedstrøms Skotfoss
(ikke Bliva) i perioden 24.09.2016 til 30.11.2016


Vedtak:
Med hjemmel i §13 i lov om lakse- og innlandsfisk gis Grenland Sportsfiskere dispensasjon til å
fange stamlaks i Skienselva. Dispensasjon innebærer tillatelse til nødvendig fiske med krok i
fredningstiden og i fredningssonene ved laksetrappene fram til og med sesongen 2016. Tillatelsen
er gitt på vilkår og er vurdert etter naturmangfoldlovens §§8-12.
Fylkesmannen i Telemark

Stamfisket skal dekke både de pålagte fiskeutsettinger i Bøelva og Heddøla og frivillig utsetting av
smolt i Skienselva. Grenland Sportsfiskere er ansvarlig for fangingen av stamlaks og Telemark
settefisk er ansvarlig for fisken etter at den er tatt i oppbevaring. Stamfisket foregår på Skotfoss og
nedenfor Klosterfossen i Skienselva. I Bliva skal det ikke fanges stamlaks.

Leder i Lakseutvalget
Morten Stensrud
91 14 27 91

HAR DU LYST TIL Å DELTA?

DUGNAD MED TYNNEFISKE I IDYLLISKE FJELLVANNET FORTSETTER I ÅR.

.......................................................

Fjellvannet blir mer og mer populært, og kvaliteten på ørreten blir bedre. For femte år på rad fortsetter vi med kultiveringsarbeidet i dette populære vannet, og vi er nå i gang med forberedelser til høstens tynnefiske. I år igjen vil Ressursgruppa, Fiskeutvalget og Tor Aschjem samarbeide om dette.

                        

  1. Tidsperiode

Tidsperioden dette vil foregå er fra ca. 1. oktober til ca. 1. november. (Sannsynligvis mest oppgang av fisk fra ca. 10. oktober.) Vi satser på å bruke lørdager evt. søndager og helst en dag midt i uka. Men på grunn av at dette arbeidet er særdeles væravhengig så vil det måtte justeres underveis. Arbeidet blir vanskeligere jo mer vann det går i bekkene. Samtidig er vi avhengig av en viss vannføring for at fisken går opp bekkene for å gyte. Vi vil jobbe ut fra følgende aktivitetskalender:

Tynnefiske i Fjellvannet planlegges følgende helger og ukedager:

Lørdag - Søndag:

01. evt. 02 oktober

08 evt. 09 oktober

15 evt. 16 oktober

22 evt. 23 oktober

29 evt. 30 oktober

05 evt. 06 november

Ukedager:

Onsdag 05 oktober

Onsdag 12 oktober

Onsdag 19 oktober

Onsdag 26 oktober

Onsdag 02 november

     2. Selvstendige arbeidslag

Hvert lag bør bestå av 3 – 5 personer. På grunn av utstyrsbegrensning (vadere, el. apparater, hover etc.) må innsatsen spres litt. Derfor må også alt lånt utstyr leveres tilbake til GS umiddelbart etter endt arbeidsøkt.

Man trenger ikke å ha tilknytning til noe lag på forhånd. Hvis du har tid og lyst så er det bare å gi beskjed så organiserer vi lagene. I fjor høst deltok til sammen 24 personer i alderen 10 til over 70 år. I år håper vi det blir flere.

     3. Trenger du noe utstyr for å delta?

GS har tilgjengelig og låner ut vadere og hover. I tillegg er det viktig å kle seg med varmt tøy. Tynnefiske er dugnad som er spennende og morsomt, og vi har det hyggelig sammen. Lurer du på noe, ønsker mer informasjon og er dette noe du har lyst til å være med på, så ta kontakt. Velkommen skal du være.

Interesserte kan henvende seg til Sten-Åge Egeberg, mob. tlf. 99 23 93 94 E-post: nestleder@grenland-sportsfiskere.no
Eventuelt kontakt Tor Erling Løvstad, tlf. 95 70 49 59 eller Torodd Moen, tlf. 35 53 57 32 / 98 04 79 05

Tekst: Sten-Åge Egeberg
Foto: Terje Christiansen

Hva vet du om solcellepanel?

Kan du også noe om styringstavler og batterier, da har vi en jobb til deg i Grenland Sportsfiskere. Vi kan friste med dugnadstimer, og kanskje kan du ta med fiskestanga også.
Ikke nøl med å ta kontakt – vi trenger deg!
leder@grenland-sportsfiskere.no

Slettevannselva– tynnefiske og rydding

Fluegruppa har i år også fortsatt kultiveringa av elva – viktig for å holde ørretbestanden i sjakk så det ikke blir enda fler småfisk. Tynnefiske / teinefiske vårsesongen har gitt følgende fangst: Ørret 53 stk ( 3 store satt ut igjen), abbor 29stk, stingsild 3 stk og 1 karuss – totalt 86 fisk (og en død mink i ei teine). Å holde en del av vegetasjonen nede langs elva er en stor jobb hvert år – på dugnaden i mai stilte 10 medlemmer opp og gjorde en flott innsats!

T. Chr.


Dugnadsgjengen tar en fortjent pause i gapahuken ved elva.

FANGSTMELDINGER

Kultiveringsutvalget, ved leder Roger Johnsen, ber medlemmene om å sende inn fangstrapport ved slutten av
sesongen. Dette for å få en pekepinn på hvor mye uttak det er i vann og tjern – spesielt viktig der det utføres fiskeutsett. Fangstmeldinger gir grunnlag for mer «korrekt» utsett av ørret neste sesong.
Vi må vite i hvilket vann / tjern du fikk ørretene. Du bør ikke oppgi størrelse – men antall ørret!
Fangstmelding sendes til:
http://www.grenland-sportsfiskere.no/brun-ørret.php
kultivering@grenland-sportsfiskere.no

Oterfiske på "Gunhildsbu"

Etter avtale med grunneier, har han inntil videre åpnet for å fiske med oter i vannet ved siden av hytta, Homvatn.
(Gapahuk til felles bruk!)

       Klikk på bildene for å få større bilde!

http://fiskeravgift for laks 2016.miljødirektoratet.no/

Fiskeravgift
Du må betale den statlige fiskeravgiften hvis du skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen. Personer under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.
Våre Fiskeregler

Velkommen til Laksefiske i våre soner.

Klosterfossen, Skotfoss og Fossum/Bliva
Les fiskeregler på oppslagstavler langs elva eller på vår hjemmeside
www.grenland-sportsfiskere.no - Fiskeregler/Om oss
Fiske starter 01 juni kl: 05:00

Nytt av året: Ny fisketid.
Kl 0500 til 1400 (formiddag)
Kl 1400 til 2400 (ettermiddag)

Husk! fangstregistrering.
http://www.grenland-sportsfiskere.no/fangstregistrering.php ...
klikk og gå inn på laks og sjøørret under fangstregistrering.

Mvh
Morten Stensrud   tlf: 911 42 791
Leder i Lakseutvalget

Skitt fiske!

Jan Vidergot med laks på
5,4 kg tatt i Klosterfossen
lørdag 04 juni.

Foto: Kai Mesics

Foto:  Kai Mesics
Fisker Ole Mogen den 02 juni 2016 i Klosterfossen vekt: 3,7 og 5,3 finne klipt.


Fiskesesongen 2016 - laks og sjøørret

Fangst og oppgang i GS-soner

Oppdateringer på trappene vil skje fortløpende, men betinget av oppgangen og dugnadsrundene.

Oppdatert 03.10.2016

  1. Fisketeller i klosterfossen og Mølla ser nå ut til å virke.
  2. Det er liten oppgang totalt i elva.
  3. Skotfoss sliter vi med å få fisken opp i Norsjø.

Totalt fangst av laks registret nedstrøms Skotfoss (Skienselva) 02.09.2016 286 stk.

Fangst 2016

Laks Klosterfossen   -           226
Sjøørret Kl. fossen    -               0

Laks Skotfoss           -             26
Sjøørret Skotfoss      -               0

Total kg. laks             -      587,50
Total kg. sjøørret       -            0,0

 

Oppgang 2016

Klosterfossen    -           1285
Mølla                 -               70
Skotfoss            -             252


Snitt vekt på laks  -        2,59

 

Oppgang uke 38    1 styk i mølla  i klosterfossen 140 styk.  på skotfoss 10 styk.

Oppgang Totalt i 2016.  Mølla 70  Klosterfossen 1254  Skotfoss 243 stykker.

Mvh Morten

Største laksen til nå er på 9,65 kg - Fisker Birger Stokkedal 01.06.2016. Fangststed - Klosterfossen.

Kom Gjerne På-
MEDLEMSMØTENE VÅRE!

På våre medlemsmøter får du informasjon om foreningens aktiviteter, og ofte har vi besøk av foredragsholdere som kåserer om natur, sportsfiske og fiskekultivering. Og, her har du mulighet til å ta deg en kopp kaffe sammen med andre sportsfiskere kom gjerne i god tid før møtet starter og slå av en prat!

Er du ikke medlem av GS – stikk innom da vel, kanskje du får lyst til å bli med videre. Møtene avholdes i Gjerpen Menighetshus, første tirsdagen i måneden kl.19:00
(ikke juli og august).

 

Hytter til leie i hele Norge

Nordmenn elsker hytter, sine egne hytter og andres hytter er nesten like bra. Barn elsker å være på hytter og heldigvis kryr det av folk som driver med hytteutleie.

Utleie av hytter av alle typer
Utleiehytter i alle størrelser og fasonger kan leies som GS medlem som ikke har egen hytte, eller som ønsker litt forandring.

Hytte ved sjøen? Hytte i skogen? Hytter på fjellet?
Det er delte meninger om hva som er best men det er hytter nok til alle.
GS har i dag 16 hytter til leie og du er heldig som medlem for du kan velge og vrake blant utleiehytter av alle slag.


Hvorfor eie når du kan leie?
Nesten alle typer hytter er til utleie. Vi har hytte til leie ved sjøen, hytter på fjellet og hytter i skogen. Det finnes enkle koier og langt fra allfarvei, oppe på snaufjellet og ”luksushytter” som er strengt bevoktet og alle varianter mellom disse ytterpunktene. Hvorfor eie når du kan leie?

Hytteutleie i Telemark
I Telemark har du som GS medlem muligheten til å oppleve et fylke som strekker seg fra kysten i Bamble til hardangervidda. Telemark fylke kan tilby både skjærgårdsidyll og mystisk høyfjellsnatur for den som ønsker det. På vår hytteoversikt kan du selv velge hvilken del av fylket som tilfredsstiller dine ønsker om den perfekte hytteturen.

Han en riktig koselig og god hyttetur.

Blank og fin laks på vei oppover i vassdraget!

Laks i trappa på Skotfoss 2015 - Video: Dag Natedal

Video fra laksetrappa i Klosterfossen den 27.07.2015
Dag Natedal og Kai Nordbø

Laksehopp i Klosterfossen!

Laksehopp i Klosterfossen er sesongens vakreste eventyr for lakseentusiaster

Video snutt: Dag Natedal

Oppvandring av laks i Telemarksvassdraget inntreffer årlige omkring sankthans.

Nå begynner laksen å vandre opp i vassdraget.

Laksen er en anadrom art. Det betyr at den fødes i ferskvann (en elv), drar på næringsvandring i havet, før den vender tilbake til ferskvann for å gyte. Laksen lever vanligvis mellom fire og åtte år.

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort. Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Kontingent 2016

B-medlemskap er ektefelle/samboer til A-medlem

Bli medlem!
Online butikk

 
  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE