Alle medlemsmøter starter:
kl. 19.00 i Gjerpen Menighetshus

Neste medlemsmøte: Tirsdag 06.09.2016

VIKTIG INFO: HYTTEBOOKING: 909 48 518
Sjekk Tilgjengelighet...


Hva vet du om solcellepanel?

Kan du også noe om styringstavler og batterier, da har vi en jobb til deg i Grenland Sportsfiskere. Vi kan friste med dugnadstimer, og kanskje kan du ta med fiskestanga også.
Ikke nøl med å ta kontakt – vi trenger deg!
leder@grenland-sportsfiskere.no

Slettevannselva– tynnefiske og rydding

Fluegruppa har i år også fortsatt kultiveringa av elva – viktig for å holde ørretbestanden i sjakk så det ikke blir enda fler småfisk. Tynnefiske / teinefiske vårsesongen har gitt følgende fangst: Ørret 53 stk ( 3 store satt ut igjen), abbor 29stk, stingsild 3 stk og 1 karuss – totalt 86 fisk (og en død mink i ei teine). Å holde en del av vegetasjonen nede langs elva er en stor jobb hvert år – på dugnaden i mai stilte 10 medlemmer opp og gjorde en flott innsats!

T. Chr.


Dugnadsgjengen tar en fortjent pause i gapahuken ved elva.

FANGSTMELDINGER

Kultiveringsutvalget, ved leder Roger Johnsen, ber medlemmene om å sende inn fangstrapport ved slutten av
sesongen. Dette for å få en pekepinn på hvor mye uttak det er i vann og tjern – spesielt viktig der det utføres fiskeutsett. Fangstmeldinger gir grunnlag for mer «korrekt» utsett av ørret neste sesong.
Vi må vite i hvilket vann / tjern du fikk ørretene. Du bør ikke oppgi størrelse – men antall ørret!
Fangstmelding sendes til:
http://www.grenland-sportsfiskere.no/brun-ørret.php
kultivering@grenland-sportsfiskere.no

Oterfiske på "Gunhildsbu"

Etter avtale med grunneier, har han inntil videre åpnet for å fiske med oter i vannet ved siden av hytta, Homvatn.
(Gapahuk til felles bruk!)

       Klikk på bildene for å få større bilde!

http://fiskeravgift for laks 2016.miljødirektoratet.no/

Fiskeravgift
Du må betale den statlige fiskeravgiften hvis du skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen. Personer under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.
Våre Fiskeregler

Bygger ny laksetrapp i Skien

Tett samarbeid
Takket være godt samarbeid mellom Fylkesmannen, Skien kommune, Grenland Sportsfiskere og regulantene er det i løpet av kort tid besluttet å bygge en flunkende ny laksetrapp, som forhåpentligvis kan bidrag til å gjøre livet til laksen, sjøørret, ål og havniøye litt lettere framover.
(Havniøyet forekommer spredt langs hele kysten, Gyter om våren i ferskvann hvor de blinde larvene (ammocoetes) lever ca. 4–5 år i elvegrusen før de gjennomgår en forvandling og vandrer ut i havet som små voksne)

Multiconsult, Grenland Sportsfiskere, Fylkesmannen, og
Skien kommune var representert da startskuddet for prosjektering av ny laksetrapp i Skien gikk onsdag 08 juni.

Velkommen til Laksefiske i våre soner.

Klosterfossen, Skotfoss og Fossum/Bliva
Les fiskeregler på oppslagstavler langs elva eller på vår hjemmeside
www.grenland-sportsfiskere.no - Fiskeregler/Om oss
Fiske starter 01 juni kl: 05:00

Nytt av året: Ny fisketid.
Kl 0500 til 1400 (formiddag)
Kl 1400 til 2400 (ettermiddag)

Husk! fangstregistrering.
http://www.grenland-sportsfiskere.no/fangstregistrering.php ...
klikk og gå inn på laks og sjøørret under fangstregistrering.

Mvh
Morten Stensrud   tlf: 911 42 791
Leder i Lakseutvalget

Skitt fiske!

Jan Vidergot med laks på
5,4 kg tatt i Klosterfossen
lørdag 04 juni.

Foto: Kai Mesics

Foto:  Kai Mesics
Fisker Ole Mogen den 02 juni 2016 i Klosterfossen vekt: 3,7 og 5,3 finne klipt.


Fiskesesongen 2016 - laks og sjøørret

Fangst og oppgang i GS-soner

Oppdateringer på trappene vil skje fortløpende, men betinget av oppgangen og dugnadsrundene.

Oppdatert 08.08.2016

  1. Fisketeller i klosterfossen og Mølla ser nå ut til å virke.
  2. Det er liten oppgang totalt i elva.
  3. Skotfoss sliter vi med å få fisken opp i Norsjø.

Fangst 2016

Laks Klosterfossen   -           172
Sjøørret Kl. fossen    -               0

Laks Skotfoss           -             11
Sjøørret Skotfoss      -               0

Total kg. laks             -      488,10
Total kg. sjøørret       -            0,0

 

Oppgang 2016

Klosterfossen    -             442
Mølla                 -               39
Skotfoss            -               85


Snitt vekt på laks  -        2,83

 

Største laksen til nå er på 9,65 kg - Fisker Birger Stokkedal 01.06.2016. Fangststed - Klosterfossen.

Kom Gjerne På-
MEDLEMSMØTENE VÅRE!

På våre medlemsmøter får du informasjon om foreningens aktiviteter, og ofte har vi besøk av foredragsholdere som kåserer om natur, sportsfiske og fiskekultivering. Og, her har du mulighet til å ta deg en kopp kaffe sammen med andre sportsfiskere kom gjerne i god tid før møtet starter og slå av en prat!

Er du ikke medlem av GS – stikk innom da vel, kanskje du får lyst til å bli med videre. Møtene avholdes i Gjerpen Menighetshus, første tirsdagen i måneden kl.19:00
(ikke juli og august).

 

Hytter til leie i hele Norge

Nordmenn elsker hytter, sine egne hytter og andres hytter er nesten like bra. Barn elsker å være på hytter og heldigvis kryr det av folk som driver med hytteutleie.

Utleie av hytter av alle typer
Utleiehytter i alle størrelser og fasonger kan leies som GS medlem som ikke har egen hytte, eller som ønsker litt forandring.

Hytte ved sjøen? Hytte i skogen? Hytter på fjellet?
Det er delte meninger om hva som er best men det er hytter nok til alle.
GS har i dag 16 hytter til leie og du er heldig som medlem for du kan velge og vrake blant utleiehytter av alle slag.


Hvorfor eie når du kan leie?
Nesten alle typer hytter er til utleie. Vi har hytte til leie ved sjøen, hytter på fjellet og hytter i skogen. Det finnes enkle koier og langt fra allfarvei, oppe på snaufjellet og ”luksushytter” som er strengt bevoktet og alle varianter mellom disse ytterpunktene. Hvorfor eie når du kan leie?

Hytteutleie i Telemark
I Telemark har du som GS medlem muligheten til å oppleve et fylke som strekker seg fra kysten i Bamble til hardangervidda. Telemark fylke kan tilby både skjærgårdsidyll og mystisk høyfjellsnatur for den som ønsker det. På vår hytteoversikt kan du selv velge hvilken del av fylket som tilfredsstiller dine ønsker om den perfekte hytteturen.

Han en riktig koselig og god hyttetur.

Blank og fin laks på vei oppover i vassdraget!

Laks i trappa på Skotfoss 2015 - Video: Dag Natedal

Video fra laksetrappa i Klosterfossen den 27.07.2015
Dag Natedal og Kai Nordbø

Laksehopp i Klosterfossen!

Laksehopp i Klosterfossen er sesongens vakreste eventyr for lakseentusiaster

Video snutt: Dag Natedal

Oppvandring av laks i Telemarksvassdraget inntreffer årlige omkring sankthans.

Nå begynner laksen å vandre opp i vassdraget.

Laksen er en anadrom art. Det betyr at den fødes i ferskvann (en elv), drar på næringsvandring i havet, før den vender tilbake til ferskvann for å gyte. Laksen lever vanligvis mellom fire og åtte år.

Vi får jobben gjort!

Foto: Terje Christiansen

Om oss

Vi er pålitelige profesjonelle med over 78 års erfaring.
Vi hører på medlemmene våre og arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Fiskevann

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Kontakt oss nå!

Historie

Fisking i Luksefjell, Skien/Grenland Sportsfiskere

Grenland sportsfiskere har siden 1937 arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland gode fiskemuligheter.

Foreningens fiskevann finner man i Sauheradfjella, Luksefjell og Mofjella nord for Skien og i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda.

Ørret er dominerende i disse vannene. GS har også et fiskeområde med ørret i Øyfjell. GS  eier en hytte i skjærgården, med gode muligheter for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

For å benytte seg av fiskemulighetene i disse områdene, må du enten være medlem i Grenland Sportsfiskere eller kjøpe et dagskort. Er man medlem kan man leie foreningens prammer eller en av de 16 hyttene foreningen disponerer.

Kontingent 2016

B-medlemskap er ektefelle/samboer til A-medlem

Bli medlem!
Online butikk

 
  • GSs SAMARBEIDSPARTNERE